Ensiapu

Selkokielinen ensiapumateriaali maahanmuuttajien opetukseen

 

Ensiapumateriaalin tavoitteena on yhdistää suomen kielen oppiminen ja ammatillisen sisällön ymmärtäminen ja oppiminen. Materiaali on suunnattu maahanmuuttajaopetukseen ja se on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä opettajan kanssa. Sitä voi käyttää maahanmuuttajaryhmien kanssa tai tukimateriaalina sellaiselle maahanmuuttajalle, joka opiskelee suomalaisten kanssa.

 

Materiaali on selkokielistä ammatillista tekstiä ja tekstin mukana on sanasto, jossa

  • on selitetty vaikeita sanoja,
  • on jaettu yhdyssanoja osiin, jotta ne voisi ymmärtää paremmin,
  • on kirjoitettu sanan perusmuoto, jotta opiskelijan olisi helpompi löytää sana sanakirjasta.

Vaikka ensiapuun liittyvät asiat opetetaan tunnilla ja oppiminen tapahtuu paljolti käytännön tekemisen kautta, on maahanmuuttajan yleensä tärkeää saada opittava asiakokonaisuus itselleen myös tekstimateriaalina. Näin hän voi opiskella asioita ja sanoja itsenäisesti, kerrata ja tarkistaa, mikä häneltä on mahdollisesti jäänyt tunnilla ymmärtämättä.

 

Ensiapumateriaalin lopussa on interaktiivisia kertauskysymyksiä, joita opettaja voi hyödyntää haluamallaan tavalla.

 

Ensiapumateriaalin tekijät:

 

Hannele Aarnio-Närhi

Katja Eskelinen

Markus Hjelt

Anne-Mari Kaapu

Tarja Kantojärvi

Riikka Kuningas

Lenita Pihlaja

Heli Salonen