Organisaatio

Image
Vesivärityylinen piirroskuva, jossa kuvattuna eri alojen ammattilaisia. Keskellä laatikko, jossa lukee "Älykäs yhteisö. Hyria."

Organisaatiorakenne

Hyrian nimi yhdistää neljä eri toimijaa yhdeksi konsortioksi. Konsortio tarkoittaa eri toimijoiden yhteistä vapaamuotoista liittoumaa yhteisten tavoitteiden edistämiseksi. 

Hyria konsortio muodostuu kahdesta konsernista: Hyria koulutus Oy:n konsernista, johon kuuluu emoyhtiö Hyria koulutus Oy ja tytäryhtiö Hyria Business Institute Oy sekä Hyria säätiön -konsernista, johon kuuluvat Hyria säätiö sr ja Hyria palvelut Oy. Hyria säätiön konserniin kuuluu osa-omisteisena myös Suomen Ympäristöopisto Sykli.

Hyria konsortion johtoryhmään (jory) kuuluvat toimitusjohtaja, rehtori, apulaisrehtori, talouspäällikkö, henkilöstö- ja työhyvinvointipäällikkö, palvelujohtaja ​sekä turvallisuusjohtaja.

Hyria konsortio on sidoksissa Hyvinkään ja Riihimäen kaupunkeihin sekä Hausjärven ja Lopen kuntiin. Hyria koulutuksen konsernista kunnat omistavat merkittävän osuuden (lähes 70%). Viides omistaja koulutuskonsernista on Hyria säätiö sr, jonka perustajia samat kunnat ovat. 

Hyria koulutus Oy

Hyria koulutuksen organisaation muodostavat koulutus- ja valmennuspalvelut, konserni- ja liiketoimintapalvelut sekä johdon palvelut.

Oppilaitoksen johtokuntana toimii hallitus, joka muodostuu omistajakuntien nimeämistä yhdeksästä jäsenestä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään.

Hyria koulutus Oy:lle on rekisteröity englanninkielinen rinnakkaistoiminimi, Hyria education Ltd.

Hyria Business Institute Oy

Tytäryhtiö Hyria Business Institute Oy:n liiketoiminta-alueet ovat HBI FinlandKasvupalvelut sekä koulutuspalvelut.

Lähtökohtaisesti siinä toiminnassa, joka on aikaisemmin ollut Hyria aikuiskoulutus Oy:ssä, käytetään jatkossa aputoiminimeä Hyria aikuiskoulutus (esim. yhteishankintakoulutus, kotoutumiskoulutus, valmennukset). Esimerkiksi tytäryhtiön nimiin em. tarjouksia tehtäessä yhtiön nimi kirjoitetaan: Hyria aikuiskoulutus (joka on Hyria Business Institute Oy:n aputoiminimi).

Hyria säätiö sr

Hyria säätiön organisaation muodostavat nuorten palvelut, kuntoutus- ja valmennuspalvelut, kasvupalvelut ja konserni- ja konsortiopalvelut.

Johto

Konsortion kaikkien osien toimitusjohtajana ja johtavana rehtorina toimii Pekka Vaittinen.

Rehtorina toimii Tuula Kortelainen.

Hyrian strategia

Olemme älykäs ja kyvykäs yhteisö. Johdamme tiedolla vastuullisesti. Teemme päätökset tietoon perustuen, tiedostamme päätöstemme vaikutukset ja toimimme vastuullisesti. Hyrialainen on osaava ja hyvinvoiva. Meidän arvomme yhteiskunnassa syntyy siitä osaamisesta, jota heijastamme ympäristöömme. On tärkeää, että Hyria houkuttelee parhaimpia osaajia. Olemme kiinnostuneita jokaisen hyrialaisen hyvinvoinnista ja toimimme niin, että hyvinvointi vahvistuu.

Hyria on ketterä ja uudistuva. Emme epäröi kokeilla uutta. Huomioimme jatkuvasti muuttuvan työelämän tarpeet. Näemme virheet ja epäonnistumiset uusina mahdollisuuksina kehittymiseen. Ponnistelemme sinnikkäästi saavuttaaksemme tavoitteemme.
 
Olemme innostuva ja onnistuva yhteisö. Hyrialaisen arjessa on lupa innostua siitä, mitä tekee. Työpäivämuotoilun ja moniympäristötyön avulla luomme hyvät edellytykset työssä ja asiakkaana viihtymiseen. Uskomme, että nopein tie menestymiseen kulkee yhdessä tekemisen kautta. Muutamme mahdollisuuksia ratkaisuiksi. Emme ainoastaan näe mahdollisuuksia, vaan viemme ketterästi ideat käytäntöön. Ratkaisemme asiakkaidemme haasteita ja otamme määrätietoisia askeleita oman toimintamme kehittämiseksi.

Hyria on ihmisläheinen ja mahdollistava. Otamme huomioon erilaiset elämäntilanteet ja elämme vuorovaikutuksessa toinen toistamme arvostaen. Teemme mahdolliseksi erilaisia työntekemisen ja osaamisen kehittämisen vaihtoehtoja.

Palvelulupauksemme asettaa riman korkealle. Jos haluat onnistua, Hyriasta löydät älykkäimmät ja kyvykkäimmät palvelut. Strategia haastaa jokaista hyrialaista toimimaan niin, että palvelulupaus lunastetaan.

Tässä tahdomme onnistua

  1. Taitoja ja osaamista ajasta ja paikasta riippumatta.
  2. Motivoivia opintoja ja palveluja sekä oikea-aikaista tukea. Opintojen keskeyttäminen vähenee. Opiskelijoiden ja asiakkaiden hyvinvointi kasvaa.
  3. Työnantajat löytävät avullamme taitavaa työvoimaa. Työpaikoilla oppiminen lisääntyy.
  4. Henkilöstömme on osaavaa. Olemme houkuttelevin toimintakulttuurimme ansiosta.
  5. Kannamme vastuumme ihmisistä, ympäristöstä ja taloudesta. Vaikutamme yhteiskunnassa.
Image
Taitoja, joilla muutat maailmaasi.Lupaamme älykkäimmät ja kyvykkäimmät palvelut onnistumiseen. Älykäs ja kyvykäs: Johdamme tiedolla vastuullisesti, Hyrialainen on osaava ja innovoiva. Innostuva ja onnistuva: Muutamme mahdollisuuksia ratkaisuiksi.Innostumme ja menestymme yhdessä. Ihmisläheinen ja mahdollistava: Huomioimme yksilölliset tarpeet ja elämäntilanteet. Ketterä ja uudistuva: Kokeilemme ja uudistumme ketterästi ja sinnikkäästi työelämän tarpeet huomioiden.