Liikkuva Hyria

Image
Liikkuva opiskelu -logo

Mikä on Liikkuva Hyria-hanke?

Liikkuva Hyria -hankkeen tavoitteena on Liikkuva opiskelu -toiminnan toteuttaminen ammatillisessa oppilaitoksessa.

Miksi hanketta tarvitaan?

Hankkeessa edistetään liikunnallisen toimintakulttuurin muodostumista. Toimintakulttuurin muodostumista tuetaan osallistamalla opiskelijat toiminnan ideointiin, suunnitteluun ja toteutukseen.

Hankkeen tavoitteet

· Lisätään opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja liikkumista sekä tarjotaan mahdollisuus erilaisiin lajikokeiluihin ja harrastustoiminnan aloittamiseen

· Tuetaan opiskelijoiden kiinnittymistä opintoihin, opiskelijayhteisöön, lisätään yhteisöllisyyttä ja edistetään opiskelukykyä

· Tarjotaan ilon ja osallisuuden kokemuksia

· Aktivoidaan opiskelijoita huomioimaan terveyteen, hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyviä asioita

Hankkeen toimenpiteet

· Toteutetaan kampuksilla kuukausittaiset liikuntatuokiot, jotka voivat olla luonteeltaan lajikokeiluja, urheiluseurojen toteuttamia lajiesittelyjä ja/tai liikunnallista kerhotoimintaa.

· Päivittäisen liikkumisen lisäämiseen tähdätään opiskelupäivien aikana arjessa toteutettavilla toiminnoilla, esimerkiksi liikuntavälinekassin, taukoliikuntojen ja liikuntahaasteiden avulla.

· Hyvinkään ja Riihimäen alueella on erinomaiset mahdollisuudet liikkua eri lajien parissa (kuten esimerkiksi curling, erilaiset pallopelit, frisbeegolf, ratsastus, kuntosali, ohjattu ryhmäliikunta, uinti) ja näiden lajien ympärille on alueelle rakentunut monipuolista seuratoimintaakin. Seuroja kontaktoidaan ja sovitaan heidän kanssa lajinsa esittelystä 1-2 krt/kampus. Urheiluseurojen kontaktoinnissa hyödynnetään Riihimäen ja Hyvinkään Liikkuva opiskelu-koordinaattoreiden verkostoja ja kontakteja urheiluseuroihin.

· Toteutetaan puolen vuoden ajan pienryhmätoimintaa, jonka aikana opiskelijat saavat työkaluja, tietoa ja vinkkejä oman hyvinvoinnin parantamiseksi.

Hankkeen aikana tuodaan esiin opiskelijoiden urheilutarinoita innostavina esimerkkeinä.

Lukuvuoden alussa opiskelijoilta kerätään ideoita ja toiveita liikunnallisten tuokioiden sisällöstä. Erilaisia sisältövaihtoehtoja esitellään liikuntatuokioiden toteutukseen, mutta myös tauko- ja välituntiliikuntamuotona hyödynnettäväksi. Toteutusvaiheessa mukaan sisällytetään myös pieniä tietoiskuja terveellisestä elämästä. Opiskelijoiden osallistamisessa tukeudutaan tutortoimintaan sekä opiskelijakuntatoimintaan.

Toteutusaika: 1.1.-31.12.2021 (jatkoa Liikkuva Hyria-hankkeelle ajalla 1.8.2019 - 31.12.2020)

Rahoitus: Aluehallintovirasto

Lisätietoja