HOI – hakeva, osaava, innostuva 

HOI-hanke keskittyy aikuisväestön jatkuvan oppimisen opiskelijarekrytoinnin kehittämiseen, hakevaan toimintaan ja ennen opintojen aloittamista tapahtuvan opiskelumotivaatiota kasvattavan toiminnan tukemiseen sekä alavalinnan osuvuuden parantamiseen. 

Hankkeessa tavoitellaan nopeavaikutteisia toimia jatkuvassa oppimisessa aliedustettuina olevien henkilöiden ja ryhmien opiskeluun ja työhön ohjaamiseksi. Tavoitteena on parantaa aliedustettujen ryhmien osallistumista, työllistymis- ja opiskeluvalmiuksia, opiskelumotivaatiota ja työmarkkina-asemaa sekä tavoittaa kohderyhmät aiempaa kattavammin. 

Miksi hanketta tarvitaan

Aikuisväestössä on valtakunnallisesti tunnistettu ryhmiä, jotka osallistuvat muita vähemmän koulutukseen. Aliedustettuja ryhmiä ovat esimerkiksi henkilöt, joiden koulutus- ja osaamistaso on heikkoa tai riittämätöntä työelämän vaatimuksiin nähden, työvoiman ulkopuolella olevat, työttömät, pienemmissä yksityisen sektorin yrityksissä työskentelevät, itsensä työllistäjät, manuaalista rutiinityötä tekevät työntekijät, yli 55-vuotiaat ja maahanmuuttajat. Ryhmiin kuuluvia on sekä työelämässä että työvoiman ulkopuolella. 

Työnantajan näkökulmasta tarvitaan henkilöstön osaamistason nostamista, mikä parantaa yrityksen tuottavuutta ja tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuksia ottaa vastaan vaativampia työtehtäviä. Henkilöstön osaamistason nosto on keino ennakoida yrityksen toimintaympäristössä tapahtuvaa jatkuvaa kehitystä ja yksilönäkökulmasta ylläpitää ajantasaista ammatillista osaamista.  

Hankkeen tavoitteet 

  • Opiskelijarekrytoinnin kehittäminen asiakaskokemusta parantamalla mm. (digitaalisia) ohjauspalveluja lisäämällä 
  • Kaksisuuntaisen hakevan toiminnan mallin rakentaminen siten, että tavoitetaan työelämässä ja työelämän ulkopuolella olevat ja mahdollistetaan heille opiskeluun siirtyminen uraohjauksen avulla 
  • Alavalinnan osuvuuden parantaminen osaamistarpeiden ja opiskelumahdollisuuksien kohtaantoa parantamalla ja luomalla kohderyhmän huomioiva ohjaus- ja koulutuskokeilumalli 
  • Opiskelumotivaation lisääminen hakeutumis- ja aloitusvaiheen asiakaskokemusta parantavien työvälineiden/opintojen avulla. 

 

Hankkeen toimenpiteet 

  • Kehitetään opiskelijarekrytointia luomalla osallistava asiakaskokemus, lisäämällä digitaalista ohjausta sekä kokeilemalla uusia konsepteja 
  • Kaksisuuntaisessa hakevassa toiminnassa kehitetään ja pilotoidaan jalkautuva ura- ja opinto-ohjauksen malli 
  • Kehitetään opiskelijaksi hakeutuvien osallisuuden, kyvykkyyden, onnistumisen ja yhteenkuuluvuuden kokemusta edistäviä toimintamalleja 
  • Parannetaan alavalinnan osuvuutta tehostamalla digitaalista ohjausta ja aloihin tutustumismahdollisuuksia 

 

Toteutusaika: 1.2.2021 – 30.6.2023  

Kysy lisää!