FinnVET in China : Suorita osa opinnoistasi Kiinassa

Image
Shanghain edusta pilvenpiirtäjineen mereltä kuvattuna.

FinnVET in China -hanke toteuttaa opiskelija- ja asiantuntijavaihtoja Kiinaan. Opiskelijat suorittavat tutkinnon osiin kuuluvaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista, teoriaopintoja tai valinnaisen tutkinnon osan. 

Suomessa on toiminut kaksi Kiina -verkostoa, joilla on ollut pitkäaikaiset yhteistyökumppanit Kiinassa. Nämä kaksi verkostoa yhdistyvät yhdeksi hankeverkostoksi. Molempien hankkeiden hyviä käytäntöjä yhdistetään vertaamalla ja parantamalla mm. seuraavia toimintoja opiskelijoiden valinta ja perehdytys (tapaamiset, SKYPE-perehdytys, perehdytysmateriaali verkossa), opiskelijoiden ja henkilöstön raportit ja vaihtojen laadunhallinta, vaihtoihin liittyvät sopimukset (learning agreement) ja palautejärjestelmä. 

Hanketta koordinoi Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (JEDU) ja verkostossa on mukana 15 oppilaitosta. 

Image
Jokilaiva Kiinassa taustalla kylä, joka rakennettu paalujen varaan joen päälle.
Paalujen päälle rakennettu kylä Hunanin maakunnassa Kiinassa. 

Miksi hanketta tarvitaan? 

Koulutuksen järjestäjien verkostoitumisesta saadaan mm. seuraavaa hyötyä ja vaikuttavuutta: 

  • innovatiivisuuden lisääminen kansainväkisyystoiminnasta oppilaitosten välillä, toisilta oppiminen 
  • opiskelijoille ja henkilöstölle tarjotaan laajempi mahdollisuus osallistua kansainväliseen vaihtoon 
  • verkosto mahdollistaa kyvykkyyksien ja taitojen yhdistämisen: yhdistetään erilaisia taitoja ja osaamista kansainvälisyysosaamiseksi 
  • perspektiivin ja ymmärryksen laajeneminen

 

Hanke tuottaa hyötyä ja muutoksia myös aineettomaan pääomaan, joita ovat mm. henkinen tuki, rohkeus tehdä päätöksiä, yhteys muihin koulutuksen järjestäjiin ja oman osaamisen lisäämisen hanketyössä. Hankkeen kautta lisääntyvät myös kansallinen ja kansainvälinen osaaminen, kontaktit ja verkostotyö. 

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet 

Tavoite 1: Verkoston toiminnan käynnistäminen, kehittäminen ja selkiyttäminen. 
 
Toiminta: Sovitaan uuden verkoston toimintatavoista hyödyntämällä aiempien Kiina-verkostojen hyviä käytäntöjä. Tutustutaan kiinalaisiin yhteistyökumppaneihin delegaatiomatkalla. 

Tavoite 2: Kansainväliset opintopolut. Tavoitteena on vastata globalisoituvan ja monikulttuuristuvan työ- ja elinkeinoelämän osaamisvaatimuksiin tarjoamalla työelämään siirtyville ammattilaisille valmiudet työskennellä kansainvälisessä työympäristössä ja lisätä heidän ammatillista osaamistaan.

Tavoitteena on tarjota yksittäiselle tutkinnon suorittajille yksilöllisiä oppimispolkuja opiskelijavaihtojen kautta joko suorittamalla Kiinassa tutkinnon osien osia (työpaikalla tapahtuva oppiminen, teoriaopinnot), näytöt tai tekemällä kokonaisen tutkinnon osa.

Tavoitteena on ulkomailla hankitun osaamisen arviointi (ECVET järjestelmä) sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustaminen 100 % osaksi tutkintoa (mukaan lukien nonformaalisti ja informaalisti hankittu osaaminen). Lisäksi tavoitteena on opiskelijavaihtojen kautta tehdä Suomea ja suomalaista koulutusjärjestelmää tunnetuksi Kiinassa.  

Toiminta: Opiskelijat voivat suorittaa kansainvälisen työssäoppimisjakson Kiinassa. Opiskelijoille laaditaan hankkeesta learning agreement sopimukset kotimaassa. Suomalainen opettaja on opiskelijoiden mukana käynnistämässä työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja jakson lopussa antamassa palautetta/arvioimassa osaamista. Työpaikalla tapahtuva oppiminen tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi opiskelijan suoritettavaa tutkintoa. 

Tavoite 3: Kotikansainvälistymisen kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on vaikuttaa ammatillisen koulutuksen kehittämiseen tuomalla esiin kansainvälisten työympäristöjen ja globaalien markkinoiden merkityksen. 

Toiminta: Vaihtojen aikana opiskelijat ovat yhteydessä Suomeen (omaan opiskelijaryhmäänsä) lähettämällä Instagramissa/Skypessä lyhyitä kommentteja vaihdon toteutuksesta. Opiskelijat kirjoittavat vaihtojaksonsa aikana blogia. Näiden sosiaalisen median välineiden kautta kaikki opiskelijat kotimaassa saavat käsityksen kiinalaisesta työskentelykulttuurista.  

Kysy lisää!