Eurooppalainen ammatillisen koulutuksen sähköisen liikenteen verkostohanke

Image
Etn4vet

Mikä on ETN4VET -verkostohanke

ETN4VET edistää osaamisen kehittämistä sekä toimijoiden verkostoitumista sähköisen liikenteen saralla. Verkostohanke nojaa Euroopan unionin kestävän kehityksen ohjelmaan ja Erasmus+ -ohjelman kestävän ympäristön tavoitteeseen, jolla pyritään minimoimaan väestön ja teollisuuden hiilidioksidipäästöjen aiheuttamia seurauksia ja hidastamaan ilmaston lämpenemistä.

Miksi hanketta tarvitaan

Liikenteen alalla fossiilisen energian käyttöä on vähennettävä nopeasti ja korvattava se sähkökäyttöisellä voimansiirrolla (sähköinen liikenne, e-Transport). Tämä suhteellisen uusi ja nopeasti kehittyvä teknologia edellyttää uusia taitoja ja osaamista autoja myyviltä, huoltavilta ja korjaavilta ihmisiltä, samoin kuin ammatillisen koulutuksen autoalalla toimivilta. Ammatillisen koulutuksen haasteina ovat teknologian nopea kehittyminen, uusien sähköisen liikenteen ajoneuvojen saatavuus ja niiden nopeasti lisääntyvä käyttö sekä sähköisen liikenteen, ammatillisen koulutuksen ja työmarkkinoiden tarpeiden välinen osaamisvaje/epäsuhta.

Haasteeseen vastaaminen ja muuttuvan teknologian vaatimusten omaksuminen vaatii onnistuakseen ammatillisen koulutuksen organisaatioiden ja sähköisen liikenteen yritysten tiiviimmän yhteistyön ja uuden tiedon ja kokemusten jakamisen.  

Image
Etn4vet

Hankkeen tavoitteet

ETN4VET -verkoston toimijat ja Erasmus+ ETN4VET -hanke pyrkii toiminnallaan kaventamaan sähköisen liikenteen, ammatillisen koulutuksen ja työmarkkinoiden tarpeiden välistä osaamisvajetta. Toiminnalla tuetaan sähköajoneuvojen käytön houkuttelevuutta edistäen EU:n vihreän kehityksen ohjelman toimeenpanoa. Haluamme saavuttaa tämän seuraavin toimin:

 • edistetään ammatillisen koulutuksen organisaatioiden (kansallisten ja kansainvälisten) ja yritysten välistä yhteistyötä uusimman tiedon jakamiseksi
 • kehitetään ammatillisen koulutuksen opettajien sähköisen liikenteen osaamista jakaen uusinta tietoa ja kokemuksia koulutusmenetelmistä
 • vahvistetaan sähköisen liikenteen työelämäyhteistyötä parantamalla verkkoanalyysi- ja verkostoitumistaitoja
 • rakennetaan vahva eurooppalainen ammatillisen koulutuksen tarjoajien verkosto sähköisen liikenteen koulutustarpeiden nopean kehittämisen tueksi
 • suunnitellaan ja järjestetään oppimis- ja verkostoitumistapahtumia löytääksemme vastauksia sähköiseen liikenteeseen liittyviin kysymyksiin
 • hyödynnetään verkostoa opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuusjaksojen toteuttamiseen
 • jaetaan hankittua osaamista ja parhaita käytäntöjä avoimesti

Hankkeen toimenpiteet Hyriassa

Hankkeeseen osallistuu Hyrian autoalan opettajat, ohjaajat ja opiskelijat. Hyria osallistuu opettajille suunnattuihin verkostokokouksiin, jossa kaikki hankkeen toimijat vuorotellen esittelevät omaa osaamistaan, koulutuskokeiluitaan, verkostojaan ja tietojaan sähköisen liikenteen saralta. Hankkeen aikana verkostoidutaan mahdollisuuksien mukaan useamman sähköisen liikenteen toimijan kanssa ja lisätään koulutussisältöä liittyen sähköiseen liikenteeseen. Opiskelijoille mahdollistetaan liikkuvuusjaksoja hankkeen partnerimaissa.

Yhteistyökumppanit

 1. Aventus (Alankomaat) www.aventus.nl, koordinaattori
 2. Erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falsterin keskus (CELF) (Tanska) www.celf.dk
 3. Kuressaaren ametikooli (Viro)www.ametikool.ee
 4. Hyria koulutus Oy www.hyria.fi
 5. Salpauksen jatkokoulutus (Suomi) www.salpaus.fi
 6. Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Pays de la Loire (Ranska) www.artisanatpaysdelaloire.fr
 7. BBS Syke EUROPASCHULE (Saksa) www.bbs-syke.de
 8. Handwerkskammer für Ostthüringen (Saksa) www.hwk-gera.de
 9. Ceipes (Italia) www.ceipes.org
 10. ROC Noorderpoort (Alankomaat) www.noorderpoort.nl
 11. Byåsen videregående skole (Norja) www.byasen.vgs.no
 12. ATEC (Portugali) www.atec.pt
 13. Escoles Professionals Salesianes, Institut Politècnic (Espanja) www.salesianssarria.com
 14. Amledo & Co AB (Ruotsi) www.amledo.com

Hanke saa tukea Erasmus+ KA2 -ohjelmasta nimellä "ETN4VET" (sopimusnumero 2021-1-NL01-KA220-VET-000025512)

Image
Etn4vet-hankkeeseen