Kehitä henkilöstösi osaamista

Voimme yhdessä tarkastella eri henkilöstöryhmienne koulutustarpeita ja miettiä, millaisen ratkaisun niihin löydämme. Yksittäinen työntekijä voi kasvattaa osaamistaan esim. oppisopimuskoulutuksella tai voimme toteuttaa koulutuksen omalle ryhmällenne. Tässäkin oppisopimus on mahdollinen.  

Kun yritys panostaa henkilöstön osaamiseen, se luo varmuutta kohdata tulevaisuuden muuttuva työelämä. Se lisää henkilöstön innostumista ja tyytyväisyyttä työhönsä. Panostaminen henkilöstöön kiirii myös toisten korviin ja vaikuttaa positiivisesti yrityksen työnantajamielikuvaan.

Selvitetään koulutustarpeenne yhdessä 

Voimme yhdessä tarkastella eri henkilöstöryhmienne koulutustarpeita ja miettiä, millaisen ratkaisun niihin löydämme. Yksittäinen henkilö voi kasvattaa osaamistaan esim. oppisopimuskoulutuksella tai voimme toteuttaa koulutuksen omalle ryhmällenne. Tässäkin oppisopimus on mahdollinen.   

Kun henkilöstönne tarvitsee uutta osaamista, me autamme löytämään ratkaisun! Koulutusvaihtoehtoja löydät alta. Tai voit kysyä vaihtoehdosta suoraan meiltä. (klikkaa kysy lisää -painiketta)

Image
Läppäreitä, kuulokkeita, kahvikuppeja ja käsiä ringissä pöydän ääressä ylhäältä päin kuvattuna.

Esimerkkejä yritysten tarpeista:

 • pätevyyskorttien päivitys (mm. EA-koulutus, työturvallisuus, tulityö)
 • digitaitojen, viestintätaitojen, asiakaspalvelu- ja myyntitaitojen parantaminen
 • esimiesten, ”kymppien”, tiimivetäjien ja asiantuntijoiden osaaminen vastaamaan työelämän tarpeita
 • etäjohtamisen ja -työskentelyn tuomat osaamistarpeet
 • ammattialaan liittyvän substanssiosaamisen parantaminen
Image
Oranssi työmaakypärä maassa, taustalla häämöttää nostureita.

Ratkaisumme:

 • Hyrian laaja ja monialainen koulutustarjontamme
 • Täsmäratkaisut, jotka rakennamme yrityksen tarpeeseen ja esimerkiksi ELY-keskuksen TäsmäKoulutus-rahoituksen hyödyntäminen
 • Tutkintotavoitteinen koulutus (perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa)
 • Tutkintotavoitteisen koulutuksen räätälöinti yrityksen omalle ryhmälle

TäsmäKoulutus työssä olevan henkilöstön kouluttamiseen 

Suunnittelemme ja toteutamme yritysten kanssa myös laajempia ja pitkäkestoisempia koulutustoteutuksia. ELY-keskusten myöntämä TäsmäKoulutus-rahoitus mahdollistaa koko henkilöstölle suunnitellun, jopa kahden vuoden kestävän koulutusohjelman. Sen avulla koko organisaation osaaminen viedään uudelle tasolle.  

Työssä olevien kouluttaminen on mahdollista tilanteessa, jossa yrityksessä on tapahtumassa teknologisia tai toiminnallisia muutoksia, jotka edellyttävät henkilöstön osaamisen päivittämistä. 

 • Työssä olevien kouluttaminen edellyttää työ- ja elinkeinopoliittista perustetta koulutukselle; tavoitteena voi olla lomautusten tai irtisanomisten ehkäisy henkilöstön ammattitaitoa kehittämällä. 

 • Mikäli lomautuksia ei voida välttää, koulutus voidaan toteuttaa myös määräaikaisen lomauksen aikana. 

 • Työnantaja maksaa opiskelijoille palkkaa koulutuksen ajalta ellei kyseessä ole lomautuksen aikana järjestettävä koulutus. 

TäsmäKoulutuksen maksuosuus määräytyy yrityksen koon ja koulutuksen sisällön perusteella: 

Pyydä meiltä tarjous!

Kerro lomakkeessa, millaisia henkilöstön osaamistarpeita yrityksellänne on. 

Voit jättää tarjouspyynnön Hyria Business -palveluille yrityksesi kehitystarpeista tällä lomakkeella. 

Asiantuntijamme