HelNo & Hyria Laboratories – matkailun ekosysteemistä liikevaihtoa

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on auttaa hankkeen toiminta-alueen matkailuyrityksiä nopealla aikataululla toipumaan koronaviruksen aiheuttamasta asiakaskadosta uusia liiketoimintamalleja ja -kanavia kehittämällä, parviälyä hyväksikäyttäen toisilta parhaita käytäntöjä oppimalla ja käytännön soveltamisen valmentamisella sekä edistää alueen yritysten, kuntien, oppilaitosten ja muiden matkailutoimijoiden kaupallista hyvinvointia myös pitkällä aikajänteellä.

Hankkeessa edistetään toteutusalueella toimivien yritysten yhteistoimintaa, lisätään alueen vetovoimaisuutta ja tunnettuutta matkailualueena, luodaan edellytykset tehokkaaseen digitaaliseen palvelutuotantoon ja markkinointiin sekä luodaan mallit kestävään ja turvalliseen matkailukokemukseen.

Toimenpiteitä:

Hankkeen toteuttajat HelsinkiNorth ry ja Hyria koulutus Oy luovat hankkeen avulla uuden matkailullisen ekosysteemin, jossa yritysten ja muiden sidosryhmien yhteistyö on keskeisessä roolissa. Hankkeessa toteutetaan laboratoriomaisia pilotteja, joita kehitetään hankkeen alussa tehtävien tarvekartoitusten pohjalta.

Hankkeen avulla tunnistetaan matkailualan paikalliset ja alueelliset osaamistarpeet sekä vastataan yritysten ja työnantajien tarpeisiin nopeasti räätälöidyillä ja laadukkailla laboratorioilla, joiden tavoitteena on tuoda yritysten kokeiltavaksi ja käyttöön alan uusimpia toimintamalleja, välineitä ja markkinointi- ja kehittämisosaamista. Hankkeessa kehitetään alueen ja yksittäisten yritysten palveluprosesseja sekä pyritään teknologiseen edelläkävijyyteen mm. tekoälyä ja automaatioita hyödyntäen.

Hankkeen avulla yksittäiset yritykset, myös pienemmät, voivat pysyä teknologisen kehityksen huipulla. Ajankohtaisten osaamistarpeiden tunnistaminen mahdollistaa myös matkailualan koulutuksen kehittämisen työelämätarpeiden mukaisesti. Avoin laboratoriotyöskentely lisää niin yrittäjien ja yritysten henkilöstön kuin opettajien ja opiskelijoiden osaamisen kehittymistä.

Laboratorioiden osa-alueet:

  • Teknologinen kehitys ja digitaaliset palvelualustat
  • Yhteismarkkinointistrategian kehittäminen yksittäisten yritysten tueksi
  • Yritysten palveluprosessien kehittäminen
  • Turvallisen matkailun edistäminen
  • Kestävän matkailun edistäminen
  • Kansainvälisten asiakkuuksien tutkimus- ja kehitystyö

Lue lisää Helsinki North ry:n sivuilta!

Olemme saaneet ESR-rahoitusta hankkeeseen ja hankeaika on 1.8.2021 – 31.7.2023.

Kysy lisää asiantuntijaltamme!