Alasottoilmoitus

Hyria on lähtökohtaisesti vastuussa verkkosivuillaan olevan aineiston lainmukaisuudesta.

Tekijänoikeuksien haltijalla on oikeus tehdä alasottoilmoitus havaitessaan verkkopalvelussa tekijänoikeusrikkomuksen, jota hän ei pysty korjaamaan ottamalla yhteyttä suoraan sisällön julkaisseeseen henkilöön.

Hyria ei ole vastuussa tekijänoikeuksien loukkauksista silloin, kun Hyria on reagoinut saapuneisiin alasottoilmoituksiin asianmukaisesti

Hyria.fi-sivuja koskeva alasottoilmoitus tulee toimittaa postitse osoitteeseen:

Hyria

Markkinointi ja viestintä

PL 67,

05801 Hyvinkää

 

Alasottoilmoitukseen tulee liittää seuraavat tiedot:

  • Ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot.
  • Yksilöityinä se aineisto, jonka saannin estämistä vaaditaan, sekä selvitys aineiston sijainnista.
  • Ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että se aineisto, jota vaatimus koskee, on hänen vilpittömän käsityksensä mukaan lainvastaisesti saatavilla viestintäverkossa.
  • Tieto siitä, että ilmoituksen tekijä on tuloksetta esittänyt vaatimuksensa sisällön tuottajalle tai että sisällön tuottajaa ei ole voitu tunnistaa.
  • Ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että hän on tekijänoikeuden tai lähioikeuden haltija taikka oikeutettu toimimaan oikeudenhaltijan puolesta.
  • Ilmoituksen tekijän allekirjoitus.

Palaute ja kehitysehdotukset

Otamme mielellämme vastaan sivustoa koskevaa palautetta, kysymyksiä tai muutosehdotuksia. Ota yhteyttä markkinointi@hyria.fi