Osaajia oppisopimuksella

Oppisopimus on toimiva keino rekrytoida uutta tai kouluttaa nykyistä henkilöstöä.  

Työnantaja - etkö löydä sopivia, osaavia työntekijöitä? Haetko työvoimaa, jolla on päivitettyä osaamista alastasi? Tarvitseeko henkilökuntasi lisäkoulutusta uusiin työtehtäviin?

Oppisopimuksella voit kouluttaa hyvästä tyypistä erinomaisen työntekijän tai tehdä henkilöstöstäsi aiempaa monipuolisempia osaajia. Kouluttamalla työntekijän työpaikalla saat tarpeeseesi sopivinta osaamista nopeasti. Henkilökunnan kouluttaminen oppisopimuksella on investointi tulevaan, sillä koulutettu ja osaava henkilökunta auttaa yritystäsi menestymään. 

Hyriassa voi opiskella kymmeniä eri perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoja ja tämän lisäksi voimme hankkia koulutusta myös muilta oppilaitoksilta.  

Muistilista työnantajalle:

  • Oppisopimuksen solmimisen edellytyksenä on, että työtehtävät ovat monipuolisia ja mahdollistavat oppimisen työtä tehden.  
  • Opiskelijalle myös nimetään ammattitaidoltaan ja työkokemukseltaan pätevä ja motivoitunut työpaikkaohjaaja. Hän osallistuu opintojen suunnitteluun, oppisopimusopiskelijan ohjaukseen ja kouluttamiseen ammattitaitoa kehittävissä työtehtävissä ja arvioi opiskelijan edistymistä. 
  • Työtunteja tulee olla keskimäärin 25 h viikossa ja työntekijälle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.  
  • Työnantajan on järjestettävä opiskelijalle mahdollisuus osallistua tietopuoliseen opetukseen. Tiivis yhteistyö oppilaitoksen kanssa vahvistaa opintojen tavoitteellisen etenemisen.  
  • Työnantaja päättää, maksetaanko opiskelijalle palkkaa siltä ajalta, kun opiskelija on oppilaitoksessa tietopuolisessa opetuksessa.  
  • Maksamme työantajalle koulutuskorvausta perus- ja ammattitutkinnoista. Sen määrä riippuu opiskelijan aiemmasta koulutus- ja työhistoriasta sekä siitä, onko kyseessä rekrytoiva oppisopimus.  
  • Oppisopimus voidaan tehdä koko tutkintoon tai vain tutkinnon osaan. 

Lue lisää!

Image
Vesivärityylinen kollaasi Hyrian opiskelijoista ja kohdeyleisöstä
Sisältö

Kesäoppisopimus

Kesäoppisopimuksesta hyötyvät työnantajat ja opiskelijat! Kesäkaudelle tai muulloin lyhyemmäksi ajaksi sovittu palkallinen jakso töissä kannattaa hyödyntää osana opintoja. 

Lue lisää

Palkkatuki

Jos olette palkkaamassa työtöntä henkilöä oppisopimuskoulutukseen, on hänestä mahdollisuus hakea palkkatukea työllistettävän työ- ja elinkeinotoimistosta. Oppisopimus tai työsuhde ei voi alkaa ennen tukipäätöksen tekoa. TE-toimisto päättää tuen määrästä ja kestosta työnantajan hakemuksen perusteella.

Jos olette palkkaamassa kuntoutusrahaan oikeutetun henkilön oppisopimuskoulutukseen, ottakaa kuntoutusrahan hakumenettelyn tarkistamiseksi yhteyttä KELAn paikallistoimistoon tai työntekijän vakuutusyhtiöön.  

Kysy lisää!