Osaajia oppisopimuksella

Image
Nainen kädet puuskassa työmaakypärä päässään.

Oppisopimus on toimiva keino rekrytoida uutta tai kouluttaa nykyistä henkilöstöä.  

Työnantaja - etkö löydä sopivia, osaavia työntekijöitä? Haetko työvoimaa, jolla on päivitettyä osaamista alastasi? Tarvitseeko henkilökuntasi lisäkoulutusta uusiin työtehtäviin?

Oppisopimuksella voit kouluttaa hyvästä tyypistä erinomaisen työntekijän tai tehdä henkilöstöstäsi aiempaa monipuolisempia osaajia. Kouluttamalla työntekijän työpaikalla saat tarpeeseesi sopivinta osaamista nopeasti. Henkilökunnan kouluttaminen oppisopimuksella on investointi tulevaan.

Hyriassa voi opiskella kymmeniä eri perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoja ja niiden osia. Jos koulutusta ei löydy omasta valikoimastamme, voimme toteuttaa koulutuksen oppisopimuksella kyseistä koulutusta järjestävän kumppanimme kanssa. 

Muistilista työnantajalle:

 • Oppisopimuksen solmimisen edellytyksenä on, että työtehtävät ovat monipuolisia ja mahdollistavat oppimisen työtä tehden.

   
 • Opiskelijalle nimetään ammattitaidoltaan ja työkokemukseltaan pätevä ja motivoitunut työpaikkaohjaaja. Hän osallistuu opintojen suunnitteluun, oppisopimusopiskelijan ohjaukseen ja kouluttamiseen ammattitaitoa kehittävissä työtehtävissä ja arvioi opiskelijan edistymistä.

   
 • Työtunteja tulee olla keskimäärin vähintään 25 h viikossa ja työntekijälle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

    
 • Työnantajan on järjestettävä opiskelijalle mahdollisuus osallistua opetukseen. Tiivis yhteistyö oppilaitoksen kanssa vahvistaa opintojen tavoitteellisen etenemisen.

   
 • Työnantaja päättää, maksetaanko opiskelijalle palkkaa siltä ajalta, kun opiskelija on oppilaitoksessa opetuksessa.

    
 • Maksamme työantajalle koulutuskorvausta perus- ja ammattitutkinnoista. Sen määrä riippuu opiskelijan aiemmasta koulutus- ja työhistoriasta sekä siitä, onko kyseessä rekrytoiva oppisopimus.

    
 • Oppisopimus voidaan tehdä koko tutkintoon tai vain tutkinnon osaan. 

Palkkatuki

Jos olet palkkaamassa työtöntä henkilöä oppisopimuskoulutukseen, on hänestä mahdollisuus hakea palkkatukea työllistettävän työ- ja elinkeinotoimistosta. Oppisopimus tai työsuhde ei voi alkaa ennen tukipäätöstä. TE-toimisto päättää tuen määrästä ja kestosta työnantajan hakemuksen perusteella.

Jos olet palkkaamassa kuntoutusrahaan oikeutetun henkilön oppisopimuskoulutukseen, ottakaa kuntoutusrahan hakumenettelyn tarkistamiseksi yhteyttä KELAn paikallistoimistoon tai työntekijän vakuutusyhtiöön.  

UKK - Usein kysytyt kysymykset

Kysy rohkeasti meiltä!