Oppisopimus - Opiskele, tienaa ja hanki työkokemusta

Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen. Voit suorittaa Hyriassa oppisopimuksella minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon. Kun valitset oppisopimuksen tavaksesi opiskella, kouluttaudut työtä tehden, saat palkkaa ja kerrytät työkokemusta. 

Oppisopimus sopii myös lisäkoulutuksen hankkimiseen, sillä voit suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia. Jokainen 15-vuotias ja sitä vanhempi voi opiskella oppisopimuksella.

Huomaa, että voit opiskella Hyriassa haluamasi koulutuksen, vaikkei koulutusta löytyisikään suoraan tarjonnastamme. Meillä on laajennetun oppisopimuksen järjestämislupa, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että voimme solmia oppisopimuksen yhteistyössä kumppanioppilaitostemme kanssa myös sellaisiin tutkintoihin, joita omasta tarjonnastamme ei löydy.

Opiskelu oppisopimuksella 

Oppisopimus on loistava tapa yhdistää työn tekeminen sekä uuden oppiminen. Oppisopimuksella voit suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai vain tutkinnon osan.  

Oppisopimus on mahdollista: 

  1. Jos olet jo Hyrian opiskelija ja saat omaan opiskeltavaan alaasi sopivan työpaikan. Kesätyöpaikan ja oppisopimuksen yhdistäminen on mahdollista.  
  2. Jos olet työtön, saat työpaikan ja sinulle annetaan mahdollisuus opiskella työtä tehden.   
  3. Jos olet jo töissä, mutta tarvitset uutta osaamista menestyäksesi työssäsi.  

 

Hakeutuminen

Työ- ja virkasuhteisen oppisopimuksen hakulomake

Yrittäjän oppisopimuksen hakulomake 

Laajennetun oppisopimuksen hakulomake

 

Tärkeitä asioita: 

Oppisopimus solmitaan opiskelijan, työnantajan ja Hyrian kesken. Jos sinulla on määräaikainen työsopimus, suosittelemme, että oppisopimusajalle tehdään erillinen työsopimus.  

Sopimus edellyttää: työaika vähintään ka. 25 tuntia viikossa, työehtosopimuksen mukaisen palkan ja nimetyn työpaikkaohjaajan. 

Työtehtävien tulee olla monipuolisia. Opinnot suunnitellaan työpaikan ja opiskelijan tarpeet huomioiden. 

Työnantajalle ei tule oppisopimusopiskelijan rekrytoinnista ja kouluttamisesta muita suoria kustannuksia kuin palkkakulut. Jos työnantaja ei maksa teoriapäiviltä palkkaa, opiskelija/työntekijä on oikeutettu hakemaan opintososiaalisia etuuksia ko. päiviltä. 

Koulutuksen aloittavalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista, kehittymistä ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Ammattitaidon tai osaamisen hankkiminen suunnitellaan yksilöllisesti tutkinnon osittain.   

Opiskelijalle maksettava palkka ja opintososiaaliset edut

Opiskelija saa alan työehtosopimuksen mukaisen palkan, jonka työnantaja maksaa henkilösivukuluineen. Opiskelija saa maksuttoman opetuksen.  
 
Kun opetus tapahtuu koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä, opiskelijalla on oikeus saada: 

  1. Päivärahaa 15 € /opetuspäivä 
  2. Perheavustusta 17 € /opetuspäivä, jos opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia 
  3. Matkakorvaus jokaiselta edestakaiselta matkalta lähiopetukseen, jos matka on yli 10km kotoa tai työpaikalta. Kilometrikorvaus on 1.1.2018 lähtien 0,20 €.  
  4. Majoittumiskorvaus 8 € (yövyttäessä opiskelupaikkakunnalla) 

 
Opiskelijalla on oikeus saada etuudet osallistuessaan myös näyttöön tai muuhun osaamisen osoittamiseen. 

Opiskelija voi laskuttaa opintososiaalisia etuja vain oppisopimuksen voimassaoloajalta. Oppilaitoksessa tapahtuvien opintojen ajalta saadut edut ovat verottomia. 

Opintososiaalisten etuuksien hakeminen

Kun opiskelijalle on tehty oppisopimus ja se on kaikkien osalta allekirjoitettu, kouluttaja tekee päätöksen opintososiaalisista eduista, jotka sinulle kuuluvat. Tämän jälkeen pystyt hakemaan etuuksia omassa Wilmassa. Etuuksia haetaan opetuspäivän jälkeen – ei tulevaisuudessa olevista päivistä.

Opintososiaalisten etuuksien hakemuslomake täytetään sähköisesti Wilma-verkkopalvelussa osoitteessa https://hyria.inschool.fi/.

Kaikki tiedot on täydennettävä tarkasti, jotta opintososiaaliset edut saadaan maksuun virheettömästi ja nopeasti. 

Lue tästä ohjeet!

 

Kesäoppisopimus

Kesäkaudelle tai muulloin lyhyemmäksi ajaksi sovittu palkallinen jakso töissä kannattaa hyödyntää osana opintoja.

Lue lisää kesäoppisopimuksesta!

Lue lisää oppisopimuksesta täältä!

Kysy lisää!