Oppisopimus - Opiskele, tienaa ja hanki työkokemusta

Image
Vesivärityylinen kollaasi Hyrian opiskelijoista eri ammateissa

Voit suorittaa Hyriassa oppisopimuksella minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon. Kun valitset oppisopimuksen tavaksesi opiskella, kouluttaudut työtä tehden, saat palkkaa ja kerrytät työkokemusta. 

Oppisopimus sopii myös lisäkoulutuksen hankkimiseen, sillä voit suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia. Jokainen 15-vuotias ja sitä vanhempi voi opiskella oppisopimuksella.

Voit opiskella Hyriassa oppisopimuksella tietyin ehdoin minkä tahansa haluamasi tutkinnon. Jos koulutusta ei löydy omasta valikoimastamme, voimme toteuttaa koulutuksen oppisopimuksella kyseistä koulutusta järjestävän kumppanimme kanssa. 

Opiskelu oppisopimuksella 

Oppisopimus on loistava tapa yhdistää työn tekeminen sekä uuden oppiminen. Oppisopimuksella voit suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai vain tutkinnon osan.  

Oppisopimus on mahdollista: 

  1. Jos olet jo töissä ja tarvitset uutta osaamista menestyäksesi työssäsi.  
  2. Jos olet työtön, saat työpaikan ja sinulle annetaan mahdollisuus opiskella työtä tehden.  
  3. Jos olet jo Hyrian opiskelija ja saat omaan opiskeltavaan alaasi sopivan työpaikan. Kesätyöpaikan ja oppisopimuksen yhdistäminen on mahdollista. 

Tärkeitä asioita

  • Oppisopimus solmitaan opiskelijan, työnantajan ja Hyrian kesken. 
  • Sopimus edellyttää: työaika vähintään 25 tuntia viikossa, työehtosopimuksen mukaisen palkan ja nimetyn työpaikkaohjaajan. 
  • Työtehtävien tulee olla monipuolisia ja opintojen sisältöjä tukevia. Opinnot suunnitellaan työpaikan ja opiskelijan tarpeet huomioiden. 
  • Työnantajalle ei tule oppisopimusopiskelijan rekrytoinnista ja kouluttamisesta muita suoria kustannuksia kuin palkkakulut. Jos työnantaja ei maksa koulupäiviltä palkkaa, oppisopimusopiskelija on oikeutettu hakemaan opintososiaalisia etuuksia ko. päiviltä. 
  • Koulutuksen aloittavalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista, kehittymistä ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. 

Kesäoppisopimus

Kesäkaudelle tai muulloin lyhyemmäksi ajaksi sovittu palkallinen jakso töissä kannattaa hyödyntää osana opintoja.

Lue lisää kesäoppisopimuksesta!

Lue lisää oppisopimuksesta täältä!

UKK - Usein kysytyt kysymykset

Lue lisää!

Kysy lisää!