Koulutukset maahanmuuttajille

Hyria tarjoaa runsaasti koulutuksia, joissa tuetaan suomen kielen taitojen harjaantumista (S2-tuettua koulutusta).

Voit hakea kaikkiin Hyrian ammatillisiin koulutuksiin, edellytyksenä on riittävä kielitaito (A2.2 - B1.2 alasta riippuen). Jos kielitaitovaatimus on alhaisempi, se mainitaan koulutuksen sisällöissä ja opiskeluun sisältyy suomen kielen opetusta. 

Täältä voit käydä tarkistamassa millainen kielitaitotaso vaaditaan ammatillisessa koulutuksessa eri aloilla: Jatkuvan haun valintaperusteet | Hyria

Kielikokeet hakijoille ammatillisessa koulutuksessa

Saat kutsun kielikokeeseen, jos äidinkielesi on muu kuin suomi. Voit osoittaa suomen kielen osaamisesi ilman kielikoetta, jos sinulla on:

  • Yki-todistus vähintään arvosanalla 3*
  • Valtionhallinnon kielitutkinto arvosanalla Hyvä
  • alle 3 kuukautta vanha Valman tai koto-koulutuksen kielitodistus alalle riittävästä kielitaidosta*
  • suomalainen perusopetuksen päättötodistus
  • suomen kielellä suoritetun lukion päättötodistus
  • suomen kielellä suoritettu ammatillinen tutkinto

Tai olet suorittanut hakemaansa tutkinnon voimassa olevien perusteiden mukaisia opintoja:

  • ammatillisessa pt:ssa: ammatillisia opintoja 80 osp ja yhteisiä tutkinnon osia 20 osp
  • ammatti- ja erikoisammattitutkintoon hakiessaan 80 osp ammatillisia opintoja

* Vaadittava arvosana riippuu tutkinnon kielitaitotason vaatimuksesta.

Kielikokeet järjestetään parillisilla viikoilla keskiviikkoisin klo 9.00. Paikka ilmoitetaan kutsussa.

Kokeen tulos on voimassa 3 kuukautta.