Koulutukset maahanmuuttajille

Hyria tarjoaa runsaasti koulutuksia, joissa tuetaan suomen kielen taitojen harjaantumista (S2-tuettua koulutusta).

Voit hakea kaikkiin Hyrian ammatillisiin koulutuksiin, edellytyksenä on riittävä kielitaito (A2.2 - B1.2 alasta riippuen). Jos kielitaitovaatimus on alhaisempi, se mainitaan koulutuksen sisällöissä ja opiskeluun sisältyy suomen kielen opetusta. 

Täältä voit käydä tarkistamassa millainen kielitaitotaso vaaditaan ammatillisessa koulutuksessa eri aloilla: Jatkuvan haun valintaperusteet | Hyria

Kielikokeet hakijoille ammatillisessa koulutuksessa

Saat kutsun kielikokeeseen, jos äidinkielesi on muu kuin suomi. Voit osoittaa suomen kielen osaamisesi ilman kielikoetta, jos sinulla on:

  1. Yki-todistus vähintään arvosanalla 3 (kaikki neljä osa-aluetta: kuullun ymmärtäminen, puhuminen, kirjoittaminen ja luetun ymmärtäminen)
  2. Valtionhallinnon kielitutkinto arvosanalla Hyvä
  3. alle 3 kuukautta vanha tutkintokoulutuksen valmentavan koulutuksen (TUVA) tai kotoutumiskoulutuksen todistus alalle riittävästä kielitaidosta*
  4. suomalainen perusopetuksen päättötodistus
  5. suomen kielellä suoritetun lukion päättötodistus
  6. suomen kielellä suoritettu ammatillinen tutkinto
  7. suorittanut hakemaansa tutkinnon voimassa olevien perusteiden mukaisia opintoja:
ammatillisessa perustutkinnossa: ammatillisia opintoja 80 osp ja yhteisiä tutkinnon osia 20 osp
ammatti- ja erikoisammattitutkintoon hakiessaan 80 osp ammatillisia opintoja

* Vaadittava arvosana riippuu tutkinnon kielitaitotason vaatimuksesta.

Kielikokeet järjestetään parittomilla viikoilla keskiviikkoisin klo 9.30.

Kokeen tulos on voimassa 3 kuukautta.