Koulutukset maahanmuuttajille

Koulutukseen sisältyy suomen kieltä, arjen taitoja, tietotekniikkaa, yhteiskuntatietoutta, kulttuurintuntemusta sekä opiskelu- ja työelämätaitoja. Koulutukseen hakeudutaan TE-toimiston kautta.

Voit hakea kaikkiin Hyrian ammatillisiin koulutuksiin, edellytyksenä on riittävä kielitaito (A2.2 - B1.2 alasta riippuen). Jos kielitaitovaatimus on alhaisempi, se mainitaan koulutuksen sisällöissä ja opiskeluun sisältyy suomen kielen opetusta.

Katso myös ammatilliseen koulutukseen valmentava maahanmuuttajille suunnattu Valma-koulutus. Soveltuu erityisesti nuorille aikuisille maahanmuuttajille. Koulutukseen sisältyy eri aloihin tutustumista ja suomen kielen opiskelua.

Alan asiantuntijoita Hyriassa

Koulutustarjonta: Koulutukset maahanmuuttajille