Perustietoa oppisopimuskoulutuksesta

Oppisopimuksen lyhyt INFO

Oppisopimuskoulutuksen Opas 2016, Hyria oppisopimuspalvelut

Lähetä tietosi uutta oppisopimusta varten

Oppisopimuskoulutuksen lomakkeet ja materiaalia

Oppisopimuskoulutus on opiskelijan, työnantajan, oppilaitoksen ja oppisopimuspalvelujen yhteistyössä järjestämää koulutusta, joka palvelee työnantajan, yrittäjän ja työntekijän tarpeita. Koulutus johtaa samoihin ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin kuin oppilaitoksissa järjestettävä koulutus.

Oppisopimuskoulutukseen osallistuvan tulee olla vähintään 15-vuotias. Yläikärajaa ei ole.

Oppisopimuskoulutus soveltuu jo työssä olevalle työntekijälle sekä uuteen määräaikaiseen työsuhteeseen tulevalle työntekijälle. Yrittäjän oppisopimus perustuu koulutussopimukseen oppisopimuspalvelujen kanssa. Viranhaltijan oppisopimus perustuu koulutussopimukseen työnantajan kanssa.

Työajan tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa. Oppisopimusta ei voi solmia, jos opiskelija on äitiyslomalla, hoitovapaalla, armeijassa, siviilipalveluksessa, virkavapaalla tai vuorotteluvapaalla tai työaika ei muutoin täytä 25 tunnin viikkotyössäoloehtoa.

Oppisopimuksen kesto on neljästä kuukaudesta kolmeen vuoteen riippuen koulutuksen tavoitteista ja opiskelijan aikaisemmasta osaamisesta. Opinnot henkilökohtaistetaan. Pääosa oppimisesta tapahtuu työpaikalla työskennellen työpaikkaohjaajan ohjauksessa. Työpaikalla tapahtuvaa koulutusta täydennetään tietopuolisella opetuksella alan oppilaitoksessa.