Jatkuvan haun valintaperusteet

Hyrian jatkuvan haun opiskelijavalinnoissa käytetään alasta riippumatta 30 pisteen arviointiskaalaa. Arviointi jakautuu kolmeen osa-alueeseen: Motivaatio, Opiskeluvalmiudet ja Työelämävalmiudet. Kunkin osa-alueen maksimipisteet ovat 10 pistettä.

Pisteytyskriteereissä on suoraan hakemuksesta arvioitavia tietoja sekä erillisen soveltavuuskokeen tai haastattelun perusteella arvioitavia kohtia. Tämän lisäksi koulutus-/tutkintokohtaisesti voi olla käytössä ennakkotehtävä/-tehtäviä, jolla karsitaan suurista hakijamääristä haastateltavaksi pyydettävät hakijat.

Hyrian opetuskieli on suomi. Hakijan kielitaito tulee olla alan vaatimukset täyttävä.

Näitä asioita mittaamme

Motivaatiota mittaamalla pyritään selvittämään, miksi opiskelija hakeutuu koulutukseen ja siten tunnistamaan motivoituneet opiskelijat.

Työelämätaitojen mittaamalla pyritään arvioimaan hakijan soveltuvuutta alalle sekä yleisiä työelämätaitoja.

Opiskeluvalmiuksia mittaamalla halutaan kartoittaa opiskelijalla olevia valmiuksia ammatillisessa koulutuksessa suoriutumiseen.

Lisäksi:

Kielitaito osoitetaan kielikokeella tai vastaavalla todistuksella, mikäli äidinkieli on muu kuin suomi.

Kielikoe

Saat kutsun kielikokeeseen, jos äidinkielesi on muu kuin suomi. Voit osoittaa suomen kielen osaamisesi ilman kielikoetta, jos sinulla on:

 1. Yki-todistus vähintään arvosanalla 3*
 2. Valtionhallinnon kielitutkinto arvosanalla Hyvä
 3. alle 3 kuukautta vanha Valman tai koto-koulutuksen kielitodistus alalle riittävästä kielitaidosta*
 4. perusopetuksen päättötodistuksessa S2-opinnot vähintään arvosanalla 7*
 5. suomen kielellä suoritetun lukion päättötodistus
 6. suomen kielellä suoritettu ammatillinen tutkinto

*Vaadittava arvosana riippuu tutkinnon kielitaitotason vaatimuksesta.

  Kielitaidon osoittavat todistukset lähetetään Hyrian verkkosivuilta löytyvällä turvapostilla hakemusliitteet@hyria.fi. Liitteet oltava perillä viimeistään viisi työpäivää ennen kielikoepäivää. Saat tiedon, riittävätkö todistuksesi osoittamaan kielitaitosi vai tuleeko sinun osallistua kielikokeeseen.

  Kielikokeet järjestetään joka kuukauden 1. tiistai klo 9 - 14. Paikka ilmoitetaan kutsussa.

  Tästä löydät tutkinnoissa vaadittavat kielitaitotasot:

  A2.2                                                                        

  • Autoala                                                                                             
  • Hius- ja kauneudenhoitoala                              
  • Kone- ja tuotantotekniikan ala
  • Logistiikka-ala                                                      
  • Luonto- ja ympäristöala          
  • Ravintola-ala                             
  • Maa- ja metsätalousala, puutarhuri
  • Media- ja kuvallisen ilmaisun ala
  • Pintakäsittelyala
  • Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala
  • Rakennusala                              
  • Sisustusala
  • Sosiaali- ja terveysala                                                                    
  • Tieto- ja viestintätekniikka-ala

  B1.1

  • Liiketoiminnan ala                   
  • Kuljetusala
  • Maa- ja metsätalousala, eläintenhoitaja ja maaseutuyrittäjä
  • Matkailuala
  • Talotekniikka-ala
  • Turvallisuusala

  B1.2

  • Sähköala

  Kysy lisää: