Jatkuvan haun valintaperusteet

Hyrian jatkuvan haun opiskelijavalinnoissa käytetään alasta riippumatta 30 pisteen arviointiskaalaa. Arviointi jakautuu kolmeen osa-alueeseen: Motivaatio, Opiskeluvalmiudet ja Työelämävalmiudet. Kunkin osa-alueen maksimipisteet ovat 10 pistettä.

Pisteytyskriteereissä on suoraan hakemuksesta arvioitavia tietoja sekä erillisen soveltavuuskokeen tai haastattelun perusteella arvioitavia kohtia. Tämän lisäksi koulutus-/tutkintokohtaisesti voi olla käytössä ennakkotehtävä/-tehtäviä, jolla karsitaan suurista hakijamääristä haastateltavaksi pyydettävät hakijat.

Hyrian opetuskieli on suomi. Hakijan kielitaito tulee olla alan vaatimukset täyttävä.

Näitä asioita mittaamme

Motivaatiota mittaamalla pyritään selvittämään, miksi opiskelija hakeutuu koulutukseen ja siten tunnistamaan motivoituneet opiskelijat.

Työelämätaitojen mittaamalla pyritään arvioimaan hakijan soveltuvuutta alalle sekä yleisiä työelämätaitoja.

Opiskeluvalmiuksia mittaamalla halutaan kartoittaa opiskelijalla olevia valmiuksia ammatillisessa koulutuksessa suoriutumiseen.

Lisäksi:

Kielitaito osoitetaan kielikokeella tai vastaavalla todistuksella, mikäli äidinkieli on muu kuin suomi.

Kielikoe

Saat kutsun kielikokeeseen, jos äidinkielesi on muu kuin suomi. Voit osoittaa suomen kielen osaamisesi ilman kielikoetta, jos sinulla on:

 1. Yki-todistus vähintään arvosanalla 3 (kaikki neljä osa-aluetta: kuullun ymmärtäminen, puhuminen, kirjoittaminen ja luetun ymmärtäminen)
 2. Valtionhallinnon kielitutkinto arvosanalla Hyvä
 3. alle 3 kuukautta vanha tutkintokoulutuksen valmentavan koulutuksen (TUVA) tai kotoutumiskoulutuksen todistus alalle riittävästä kielitaidosta*  
 4. suomalainen perusopetuksen päättötodistus
 5. suomen kielellä suoritetun lukion päättötodistus
 6. suomen kielellä suoritettu ammatillinen tutkinto
 7. suorittanut hakemaansa tutkinnon voimassa olevien perusteiden mukaisia opintoja:
 • ammatillisessa perustutkinnossa: ammatillisia opintoja 80 osp ja yhteisiä tutkinnon osia 20 osp
 • ammatti- ja erikoisammattitutkintoon hakiessaan 80 osp ammatillisia opintoja

Vaadittava arvosana riippuu tutkinnon kielitaitotason vaatimuksesta.

Kielitaidon osoittavat todistukset lähetetään internetin kautta. Mene osoitteeseen https://www.turvaposti.fi/ ja kirjoita ”Lähetä turvapostia vastaanottajalle” -kohtaan 'hakemusliitteet@hyria.fi' ja paina "lähetä". Tämän jälkeen voit lisätä ja lähettää liitteet. Älä käytä tavallista sähköpostia. 

Kielikokeet järjestetään joka kuukauden parittoman viikon keskiviikkona klo 9.30 - 13.00. Paikka ilmoitetaan kutsussa.

Kokeen tulos on voimassa 3 kuukautta.

Tästä löydät tutkinnoissa vaadittavat kielitaitotasot:

A2.2                                                                        

 • Autoala                                                                                             
 • Hius- ja kauneudenhoitoala                              
 • Kone- ja tuotantotekniikan ala
 • Logistiikka-ala                                                      
 • Luonto- ja ympäristöala          
 • Ravintola-ala                             
 • Maa- ja metsätalousala, puutarhuri
 • Media- ja kuvallisen ilmaisun ala
 • Pintakäsittelyala
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala
 • Rakennusala                              
 • Sisustusala
 • Sosiaali- ja terveysala                                                                    
 • Tieto- ja viestintätekniikka-ala

B1.1

 • Liiketoiminnan ala                   
 • Kuljetusala
 • Maa- ja metsätalousala, eläintenhoitaja ja maaseutuyrittäjä
 • Matkailuala
 • Talotekniikka-ala
 • Turvallisuusala
 • Teknisen suunnittelun perustutkinto ja tutkinnon osat 1.8.2022 alkaen

B1.2

 • Sähköala

Kysy lisää: