Rekalle RekryKoulutus oli menestys - Tällaiseen pulmaan se on mainio ratkaisu

Case-kuvaukset
Image
Eda on yksi kuudesta Reka Kaapelin RekryKoulutuksen kautta palkkaamasta uudesta työntekijästään.

Yrityksen tarpeiden mukaan räätälöity rekrytointikoulutus toi Rekalle kuusi uutta työntekijää. Hakijoilta ei vaadittu täydellistä suomen kielen osaamista, joten koulutuksen aikana panostettiin ammatillisen osaamisen lisäksi suomen kielen opetukseen ja lähiesimiesten monikulttuurisuusvalmennukseen.

Reka Kaapelin tehtailla Hyvinkäällä ja Riihimäellä aloitti maaliskuun puolivälissä kuusi uutta kaapelityöntekijää. Heidät valittiin tehtäviinsä Reka Kaapelin, Hyrian, TE-palveluiden ja Uudenmaan Ely-keskuksen yhdessä järjestämän RekryKoulutuksen kautta.

Hyrian kouluttajien ja Reka Kaapelin asiantuntijoiden yhdessä räätälöimä kymmenviikkoinen koulutus sisälsi muun muassa turvallisuuteen, kelojen logistiikkaan ja kaapeleiden valmistukseen liittyviä asioita. Viiden viikon teoriaopintojen jälkeen koulutettavat siirtyivät viideksi viikoksi työssäoppimaan Rekan tehtaille, minkä jälkeen Reka teki palkkauspäätökset.

– Rekrytointi on viime aikoina ollut haasteellista, joten kuusi uutta työntekijää on oikein hyvä saldo, kuvailee Reka Kaapelin henkilöstöjohtaja Jari Haapala.

Yksi rekrytoinnin haasteista Rekalla on ollut se, että yrityksen tehtailla on työnkuvia, joiden oppimiseen voi kulua puolikin vuotta.

– Haaste tulee siitä, miten löydämme hakijoita, jotka ovat varmasti niin motivoituneita, että jaksavat pitkän perehtymis- ja opetteluajan, sanoo Reka Kaapelin tuotantojohtaja Anne Tillgren.

Tähän pulmaan RekryKoulutus osoittautui mainioksi ratkaisuksi. Koulutus- ja työssäoppimisaika antaa työntekijälle mahdollisuuden katsoa, onko työ sellaista, mitä hän haluaa tehdä. Samoin yritys voi arvioida, onko koulutettavan kehitys sellaista, että hän pystyy selviytymään tehtävistään.

Lisäksi jo ennen varsinaista koulutusta toteutettiin kartoitusjakso, jossa selvitettiin hakijoiden valmiuksia ja motivaatiota ja varmistettiin, että oikeat hakijat valikoituvat itse koulutukseen. Reilusta 40 hakijasta 20 valittiin kartoitusjaksolle ja heistä edelleen 11 varsinaiseen koulutukseen.

Suomen kieltä ja monimuotoisuuskoulutusta

Koulutuksen päätyttyä Reka päätyi palkkaamaan kolme henkilöä vakituiseen ja kolme henkilöä määräaikaiseen kausityöntekijän työsuhteeseen.

Reka Kaapeli ei edellyttänyt RekryKoulutukseen hakijoilta täydellistä suomen kielen osaamista.

– Samalla, kun meillä on vaikeuksia löytää työvoimaa, Suomessa on paljon maahanmuuttotaustaisia ihmisiä, jotka eivät löydä töitä. Lähdimme miettimään, miten voisimme tavoittaa heitä, Jari Haapala sanoo.

Osa koulutukseen valituista ja palkatuista ei puhu suomea äidinkielenään. Heille annettiin koulutuksen yhteydessä suomen kielen opetusta. Lisäksi Hyria järjesti Rekan lähiesimiehille erillisen monimuotoisuuskoulutuksen, jossa käytiin läpi asioita, jotka on hyvä huomioida, kun työpaikalle tulee ihmisiä eri kulttuureista.

– Meille RekryKoulutuksessa ei ollut kyse vain siitä, että saamme uutta työvoimaa, vaan myös siitä, miten me työpaikkana valmistaudumme heidän tuloonsa. Saimme hyvää oppia muun muassa siitä, miten viestiä eri kulttuuritaustasta tuleville ja miten esimerkiksi ohjeistukset olisi hyvä laatia, Haapala sanoo.

Syksyllä uusi koulutus

RekryKoulutus sopii erityisesti yrityksille, jotka tarvitsevat samaan aikaan useita henkilöitä samantyyliseen tehtävään.

– Koulutus räätälöidään aina yrityksen tarpeiden mukaan. Hyria on järjestänyt koulutuksia eri alojen tuotantotyöntekijöiden lisäksi muun muassa logistiikka-, palvelu- ja asfalttialoille, sanoo Hyrian asiakkuuspäällikkö Merja Putus.

Reka Kaapelilla oltiin RekryKoulutukseen niin tyytyväisiä, että heillä on suunnitteilla uusi koulutusjakso jo tulevaksi syksyksi.

– Haluamme, että tästä tulee meille yksi tapa rekrytoida muiden tapojen joukkoon. Vinkkinä muille sanoisin, että parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi koulutettavien perehdyttämiseen kannattaa työssäoppimisjaksolla todella panostaa, Jari Haapala kertoo.

Image
Nainen asettelee kaapelirullaa kelauslaitteeseen Rekan tehdashallissa.

Yksi Hyrian ja Reka Kaapelin RekryKoulutuksessa mukana olleista on Eda, joka työskenteli aiemmin vuosia raitiovaunun ja linja-auton kuljettajana. Eda kehuu Hyrian koulutusta kattavaksi ja kouluttaja Markoa huipputyypiksi, joka saa ihmiset innostumaan. Asiat käytiin läpi johdonmukaisesti ja kärsivällisesti, jotta kaikki varmasti sisäistivät opitun asian. Eda palkattiin suoraan RekryKoulutuksesta Rekalle kausityöntekijäksi.