Postille räätälöity johtamisen kurssi yhdisti kätevästi Samulin ja Mikan työt ja opinnot

Alumnitarinat
Image
Kuvituskuva, jossa kaksi kättelevää kättä.

Postilla työskentelevät Samuli Hyrkäs ja Mika Karvonen ovat opiskelleet Hyrian Postille räätälöimässä Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon ryhmässä. Samuli valmistui keväällä 2023 ja Mika valmistui alkuvuodesta 2024. Molemmat halusivat opiskella kehittyäkseen johtajana ja saadakseen erilaisia näkökulmia omaan työhönsä. 

Opiskelu Postin tarpeisiin räätälöidyllä kurssilla on ollut erityisen inspiroivaa, koska siinä on pystynyt jakamaan kokemuksia kollegoiden kanssa.  

"Meistä postilaisista koostunut ryhmä oli todella innostava ja keskustelut oman organisaatiomme näkökulmasta toivat lisäarvoa opintoihin. Erilaisten johtamisen teemojen ja aihealueiden tarkastelut haastoivat ehdottomasti omaa ajatteluani", Samuli kertoo.  

"Opiskelu on ollut todella antoisaa. Osaajamme eri puolilta organisaatiotamme ovat tuoneet erilaista sisältöä lähipäivien keskusteluihin. Usein sitä itse ajattelee sekä toimii omalla tietyllä ja totutulla tavalla. Opintojen avulla olen avartanut omaa ajatusmaailmaani ja saanut uusia näkökulmia johtamiseen", Mika sanoo.   

  

Teoriasta käytäntöön  

Postille räätälöity Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon ryhmä on auttanut Mikaa ja Samulia yhdistämään teoreettista tietoa käytännön työhön. He kiittävät Hyriaa saadusta tuesta ja ohjauksesta sekä korostavat myös opettajien ja valmentajien ammattitaitoa, ja sen merkitystä opiskeluiden mielekkyydelle.  

”Opettajat sekä kursseilla käyneet asiantuntijat ovat olleet erittäin innostavia ja asiantuntevia. Kurssit sisältävät paljon faktapohjaista opettamista eri teemoista. On antoisaa, että asioita pureskellaan paljon myös käytännön esimerkkien kautta, jolloin eri osa-alueita pystyy hyödyntämään omassa työssään. Omalle organisaatiolle räätälöity koulutus tukee jokaisen henkilökohtaista kehittymistä”, Samuli kertoo.   

”Opiskelu on ollut jouhevaa, koska olen pystynyt hyödyntämään oman työni ohessa syntyvää materiaalia opinnoissani, esimerkiksi näytöissä. Olen saanut Hyriasta hyvin tukea ja neuvoja opintoihini. Kouluttajat ovat olleet hyviä ja tehtäviin on saanut myös riittävästi aikaa. Erityisesti haluan kehua omaa vastuuvalmentajaani”, Mika kiittelee.   

Opiskelu työn ohella   

Opiskelu työn ohella on ollut Samuli ja Mikan mukaan positiivisesti haastavaa. Samuli on Mikan esihenkilönä toiminut myös Mikan työpaikkaohjaajana Mikan opintojen aikana. Molemmat korostavat myös Postilta saadun tuen merkitystä opintojen sujuvuuteen ja kannustavat myös muita opiskelemaan työn ohessa! 

”Olemme Samulin kanssa keskustelleet opinnoista ja olen saanut häneltä tukea opintojeni aikana. Opiskelu työn ohella on ollut erityisen palkitsevaa, sillä olen suoraan pystynyt yhdistämään opittua teoriaa ja käytäntöä omaan työarkeeni”, Mika kertoo.  

”Työpaikkaohjaajana toimiminen on vienyt minulta yllättävän vähän aikaa, koska Mika on ottanut itse vastuuta omista opinnoistaan. Olen toki tukenut häntä koko opintojen ajan. Opintojemme suorittamiseen saatu aika kertoo, että työnantajamme ymmärtää opiskelun merkityksen ja tukee työntekijöidemme kasvua mahdollistamalla opiskelun organisaation omassa ryhmässä. Lämmin suositus tämän tyyppiselle opiskelulle!” Samuli painottaa.