Rakennusalan kasvuyritys löysi uusia työntekijöitä RekryKoulutuksella - Pilotti oli kaikille osapuolille win-win

Case-kuvaukset
Image
Perustavan työntekijä valaa muottiin betoniperustuksia

Rakennusalan kasvuyritys Perustava ja yrityksiä menestymään auttava Hyria Business löivät viisaat päänsä yhteen uusien työntekijöiden löytämiseksi keväällä 2021. Yhteistyö RekryKoulutuksen aikana oli juuri sitä, mitä sen pitääkin olla: asioiden tekemistä ja haasteiden ratkomista yhdessä.

Perustava on rakennusalan kasvuyritys, jonka liiketoiminta kehittyy ja kasvaa, samaan aikaan Perustavalla on intohimoinen tavoite luoda rakennusalan hyvä ja turvallinen työpaikka. Perustavalla avoimia työpaikkoja on auki jatkuvasti, rekrytointeja tehdään sitä mukaa ja markkinoinnin näkyvyyden kasvattaminen on osaltaan kasvattanut positiivista työnantajamielikuvaa. Rekrymarkkinoinnin määrä on korreloinut suoraan hakijamääriin.

”Markkinointimme on rehellistä tarinankerrontaa, jossa avaamme Perustavan yrityskulttuuria ja työntekijöiden arkea. Tätä työtä tehdään tiiviisti HR:n kanssa yhdessä", kertoo Perustavan markkinointipäällikkö Valtteri Karjula.

Uusien osaajien hankinnassa henkilöstöpäällikkö Veikko Nissilä ei ole jäänyt laakereilleen makaamaan, vaan Perustava systemaattisesti luo uusia kanavia potentiaalisten työnhakijoiden tavoittamiseksi tulevaisuudessakin. Nissilä ymmärtää ennakoivan oppilaitosyhteistyön hedelmällisyyden ja kannattavuuden, tekee ketteriä kokeiluja ja rohkeita pilotointeja, joista poimitaan onnistumiset ja kehitetään prosesseja palautteen perusteella. Syystäkin hänet valittiin kolmen parhaan joukkoon "Vuoden rekrytoija"-kilpailussa.

"Hyvät työnantajat erottuvat nyt markkinassa. On ollut hienoa olla tukemassa Perustavan kasvustrategiaa oman näkyvän HR-työn kautta sekä nähdä konkreettisesti uusien perustavalaisten pääsevän omilla työurilla eteenpäin. Perustavan markkinointi on auttanut HR:ää rekrymarkkinoinnissa ja sitä kautta olemme saaneet paljon hyviä hakijoita", Nissilä hehkuttaa. 

Perustavan RekryKoulutus betonirakentamisen moniosaajille

Hyrian ratkaisuehdotus yhdeksi työvoiman saatavuuden kanavaksi oli RekryKoulutus, jota Perustava halusi lähteä pilotoimaan ennakkoluulottomasti. Kyseessä on TE-palveluiden kanssa toteutettava yhteishankintakoulutus, jossa ELY kustantaa 70 % ja työnantajayritys 30 % koulutuksen kustannuksista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että opiskelijoiksi valitaan TE-toimiston työnhakija-asiakkaita.

Hyrialla on pitkä kokemus työllisyydenhoidosta, jonka perusteella voi todeta, että työnhakijoissa on paljon aktiivisia, motivoituneita ja hyvällä asenteella työtä hakevia ammattilaisia. Perustavan, Hyrian ja TE-palveluiden yhteisellä markkinoinnilla saavutettiin hyvin näkyvyyttä, lisäksi tietoa koulutuksesta jaettiin Hyrian laajalle verkostoille. Potentiaalisimmat rakennusalaan jo tutustuneet hakijat haastateltiin Perustavan yksikönjohtajien kera, ja koulutukseen valittiin 10 opiskelijaa.

Image
RekryKoulutuksen opiskelijoita Perustavan työmaalla.jpg
RekryKoulutuksen opiskelijoita Perustavan työmaalla opiskelemassa betonivaluperustusten tekemistä käytännössä. 

Teoriajakso 20 päivää, työharjoittelu 20 päivää

Hyrian kouluttaja Ismo Hietalan mukaan RekryKoulutuksen opiskelijaryhmästä muodostui nopeasti tiivis ja toisiaan auttava yhteisö. Joukossa oli kokeneempia rakennusalan konkareita, jotka antoivat arvokkaita neuvoja ja vinkkejä nuoremmille. Tätä hyödynnettiin myös työharjoittelujaksolla, johon sijoitettiin lähtökohtaisesti työpareiksi tällainen mestari-kisälli pari.

Teoriajakson sisällöt räätälöitiin täysin Perustavan tarpeisiin, jotta työharjoittelijat olisivat mahdollisimman valmiita työmaille käytännön töihin. Sisältöihin kuului muun muassa muottityöt, raudoitus ja betonointi, betonielementtien valmistus, elementtiasennus, rakennekuvien lukutaito ja rakennusalan yleiset pätevyysvaatimukset.

Työharjoittelujaksolle opiskelijat varustettiin Hyrian työvaatteilla, turvakengillä ja perustyökaluilla. Työmailla opiskelijat tekivät avustavia töitä yksikönjohdon valvonnassa ja saivat soveltaa oppimaansa teoriaa käytäntöön. Esimerkiksi rakennekuvien lukutaidosta oli ollut huomattavaa hyötyä työmaiden kiireessä.

Hyrian kouluttaja piti säännöllisesti opiskelijoihin ja työnjohtoon yhteyttä työharjoittelujakson aikana, joten käytännön asiat pystyttiin ratkomaan saman tien viivytyksettä. Vain yksi opiskelija keskeytti työharjoittelujakson työmaille kulkemisen vaikeuden takia.

Kaikki hyötyivät

Työ on myös fyysisesti rankkaa ja päivät pitkiä. Työn luonne yllättikin monet opiskelijoista. Perustusten teko rakennustyömailla olikin hyvin hektistä ja tiukasti aikataulutettua.

RekryKoulutus oli näille työnhakijoille erinomainen kokemus. Heidän kohdallaan haave betonirakentamisen moniosaajan työstä vaihtui sisätöihin kuten pintakäsittelyyn, remontteihin tai suunnittelijan töihin. Tarvittaessa Hyria ohjaa opiskelijat jatkopolkuihin ja tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja sekä uravalmennusta.

Kahdelle RekryKoulutuksen opiskelijalle tarjottiin suoraan työsopimusta Perustavalta, muiden kanssa Perustava ja työnhakijat käyvät vielä neuvotteluja, miten toiveet ja tarpeet kohtaisivat.

Perustavan henkilöstöpäällikkö Nissilä kuvaa Hyrian ja Perustavan yhteistyötä monella tapaa hyödylliseksi."Palkkaukset olivat toki meille tärkeitä, mutta laajemmin ajateltuna koko RekryKoulutus lisäsi meidän valmiutta kouluttaa uusia työntekijöitä ja antoi varmasti myös kaikille osallistuneille työelämävalmiuksia tulevaa työelämää ajatellen. RekryKoulutus oli hyvä konkreettinen ajanjakso, jossa yksilö pystyi arvioimaan onko Perustavan asentajan työ hänelle sopivaa vai ei."

Pilotti oli kaikille osapuolille win-win, opiskelijapalautteiden keskiarvo (asteikolla 1-5) oli upeasti 4,0 josta on kiittäminen vastuukouluttaja Ismo Hietalaa, Perustavan henkilöstöä sekä TE-palveluiden asiantuntijaa Liisa Juusoa. Tästä on hyvä jatkaa ja jalostaa Perustavan ja Hyrian yhteistyötä.

Lisätiedot Perustavasta ja sen avoimista työpaikoista:

www.perustava.fi

Image
TE-palveluiden logo
Image
Ely-keskuksen logo