INTO2-hankkeen valmennus toi Riihimäen kaupungille oivalluksia etätyöhön ja etäjohtamiseen

Case-kuvaukset
Image
Riihimäen lasinpuhaltajapatsas

Hyria koulutus toteutti osana INTO2-hanketta Riihimäen kaupungille valmennuskokonaisuuden etätyöstä ja etäjohtamisesta. Valmennustapaamiset toteutettiin verkon välityksellä hyödyntäen erilaisia virtuaalisia osallistamisen ohjelmia. Oman alansa asiantuntija, kouluttaja Sari Hujanen toteaa, että ”verkossa toteutettava valmennus toi uusia asioita ratkaistavaksi. Miten osallistaa kaikki mukaan ja kuinka onnistua verkkopedagogiikassa siten, että kaikilla on mahdollisuus saada etätoteutuksesta paras mahdollinen hyöty?”  

Viime elokuusta valmennusten suunnittelusta ja toteutuksesta tähän päivään on ollut uuden oppimista ja onnistumisen kokemuksia sisältänyt matka. ”Etävalmennuksissa huolellinen valmistautuminen sekä läsnäolon luominen etänä ovat mielestäni tärkeimmät asiat kokonaisuuden onnistumisessa”, Hujanen sanoo.  

”Koronapandemia laittoi keväällä 2020 työkäytännöt pitkälti uusiksi myös Riihimäen kaupungin työpaikoilla. Etätyöhön siirtyminen niissä tehtävissä, missä se oli mahdollista, tapahtui nopeasti ja on jatkunut tähän päivään saakka. Olemme halunneet tukea niin esimiehiä kuin henkilöstöä etätyössä ja siihen INTO2-hankkeen tuella toteutettu etätyövalmennus antoi meille todella paljon apua. Valmennuksen innoittamana olemme esimerkiksi luoneet koko kaupungille yhteiset Etäkokousten pelisäännöt”, kertoo henkilöstön kehittämispäällikkö Päivi Ojanen.

Työpaikoilla on eletty ja eletään poikkeustilanteessa, joka haastaa eri tasoilla toiminnan johtamista sekä toimivan tiimin vuorovaikutustaitoja. Etätyöskentelyn ilmiöt, etäjohtaminen ja etätyön kehittäminen, ovat nousseet kuluneen vuoden aikana vahvasti esille. Tällä valmennuskokonaisuudella haluttiin edistää hyvää työelämää ja sujuva arkea. ”Tämä tilanne on hyydyttänyt ihmisiä tietokoneen äärellä tuijottamaan kokouksissa ruutua. On hyvä pohtia yhdessä toimivia keinoja ja ideoita työn tekemiseen, esimerkiksi miten saadaan kokouksista osallistavampia ja innostavampia”, toteaa Hujanen.  

Asiakkaan tarpeiden mukaisesti räätälöidyssä valmennuksessa käsiteltiin yleisesti etätyön tekemistä, sen haasteita ja siinä kehittymistä sekä etäjohtamista. Osallistujina oli asiantuntijoita ja esimiehiä, jotka tekevät etätyötä Riihimäen kaupungilla. Osallistujat antoivat valmennuksen toteutuksesta ja sisällöistä erittäin hyvää palautetta. Käsiteltyjä aiheita olivat mm. itsensä johtaminen ja ajankäyttö, etäjohtamisen ja lähijohtamiset erot, toimivan etätiimin rakentaminen ja osallistavan etäkokouksen järjestäminen. Asiakkaan saama hyöty haluttiin saada näkyväksi ja osallistuneet esimiehet työstivät välitehtävänä oman tiimin kanssa yhteisiä käytäntöjä etätyön tekemiselle ja kävivät keskustelua etätyön kehittämisestä. 

Osallistujat antoivat palautetta valmennuksesta:

”Koulutus oli kaikin puolin onnistunut! Mukava tunnelma ja konkreettista asiaa!”  

”Hyödyllinen ja hyvä koulutus. Kiitos.” 

”Materiaalista varmasti löytyy hyödynnettäviä työkaluja. Ryhmätyöt aina antoisia.”  

“Yhteisöllisyyden merkitys on korostunut etätyötä tekevien keskuudessa, osa kokee jopa työyksinäisyyttä. Toisaalta etätyö nähdään työrauhaa tuovana mallina, mutta työkulttuurissa on huomioitava erilaiset kohtaamisen tavat, jotka sopivat etätyöskentelyyn ja jotka vahvistavat yhteisöllisyyttä ja joukkoon kuulumista. Olemme tärkeän asian äärellä. Meillä on tarjota ratkaisuja ja valmennuksia työyhteisöille kestävän työelämän rakentamiseen”, toteaa Satu Korkeamäki, INTO2-hankkeen projektipäällikkö.

 

 

INTO2 tarjoaa keinot työhyvinvoinnin ja tuottavuuden lisäämiseen – myös etämaailmassa 

INTO2 on Hyrian koordinoima Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jonka tarkoituksena on edistää hyvää työelämääyhdessätyöyhteisöjen kanssa. INTO2 antaa mahdollisuuden ja keinot osaamisen, innostuneisuuden ja työnimun lisäämiseen työpaikoilla – myös etämaailmassa. Valmennuksilla kehitetään työpaikkojen käytäntöjä, työprosesseja ja työkulttuuria, jolla on vaikutuksia työhyvinvointiin.  

 

INTO2 lyhyesti:  

  • Hankkeeseen otetaan mukaan Kanta-Hämeen ja Uudenmaan alueen pk- työyhteisöjä syksyyn 2021 saakka jatkuvan haun periaatteella. Hanketoiminta kestää vuoden 2021 loppuun saakka. 
  • Valmennuksia toteutetaan joko virtuaalisesti etäyhteyksin tai lähitoteutuksin huomioiden poikkeusolot. 
  • Hankkeen toteuttavat Hyria koulutus, Koulutuskuntayhtymä Tavastia ja Lounais-Hämeen Koulutuskuntayhtymä  
  • Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).  
  • Osallistumismaksu yrityksen koon mukaan on 50 e–150 e + alv. 

     

Lisätietoja: 

Päivi Ojanen, henkilöstön kehittämispäällikkö, Riihimäen kaupunki 

Satu Korkeamäki, projektipäällikkö, INTO2-hanke, Hyria koulutus 

www.hyria.fi/into2