Edelläkävijäksi ilmastoasioissa

Osa Hyrian strategiaa on kantaa vastuu ihmisistä, ympäristöstä ja taloudesta. Koko henkilöstö koulutetaan ilmastovastuullisuuteen vuonna 2023. Ilmastovastuu on myös osa uusien työntekijöiden perehdytystä.

Hyrian hiilijalanjälki on kartoitettu ensimmäisenä oppilaitoksena Suomessa. Hiilijalanjälki on pieni, vaikka toiminta on laajaa monella paikkakunnalla. Päästöjä vähennetään määrätietoisilla toimenpiteillä: on keskitetty toimintoja, uudistettu oppimisympäristöjä ja koulutettu henkilöstöä.

Hyriaan on tehty opiskelijoille valinnainen ammatillinen tutkinnon osa "Ilmastovastuullinen toiminta", johon sisältyy työelämässä oppimista. Työelämäjakson ilmastovastuullinen toiminta luo yrityksille mahdollisuuksia, kun opiskelijat voivat edistää yrityksen ilmastovastuuta selvittämällä tai toteuttamalla ilmastoratkaisuja. Työelämäjakson näyttö voidaan toteuttaa myös jonkin muun näytön yhteydessä eri koulutusalojen osaamiseen linkittyen. Hyria tarjoaa yhteistyökumppaneilleen mahdollisuuksia lisätä myös oman henkilöstönsä ilmastovastuullisuusosaamista tarjolla olevilla koulutustuotteillaan. 

Hyrian ilmastovastuuesite yhteistyökumppaneille (pdf) 

Image
Aurinkopaneeleja

Hyrian päästöt ja hiilijalanjäljen kartoitus 

Hyrian hiilijalanjälki kartoitettiin jo vuonna 2019. Eniten päästöjä syntyy ostoenergiasta, josta sähkön osuus on suurin. Kartoittamalla perusvuoden 2017 hiilijalanjäljen lisäksi myös vuosi 2018, saatiin luotettavaa tietoa päästöjen tasosta ja voidaan näin asettaa konkreettisia tavoitteita päästövähennyksille. Hyrian toiminnan laajuuteen nähden hiilijalanjälki on pieni.

Koska Hyriassa opiskelee vuosittain tuhansia opiskelijoita useilla koulutusaloilla, oppimisympäristöjäkin on paljon. Laskennassa huomioitiin kaikki Hyrian omat kiinteistöt kahdeksassa eri toimipisteessä Hyvinkäällä ja Riihimäellä. Hyrian hiilijalanjäljen määrittäminen pohjautuu GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standardiin, joka on maailman laajimmin käytetty standardi organisaatioiden kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan. Päästölähteet identifioitiin päästöluokista Scope 1-3.

Image
Kestävä kehitys kuva

Kestävä kehitys Hyriassa

Hyria palvelee osaamisen kartuttamisessa sekä henkilöasiakkaita että työnantajia. Vuosittain meillä hankkii osaamista noin 10 000 opiskelijaa. 

Hyriassa voi opiskella kolmella kestävän kehityksen sertifioidulla koulutusalalla. Hyrian kestävän kehityksen työn tavoitteena on vastata työelämän osaamistarpeisiin. Hyriassa toimitaan innovatiivisesti ja asiakaslähtöisesti, ja siten edistetään kestävän kehityksen mukaista ajattelua ja toimintaa eri ammattialoilla.

Hyrian koulutusaloista kestävän kehityksen mukaisesti sertifioituja ovat:

  • Luonnonvara-ala Hyvinkäällä
  • Matkailu-, ravintola- ja cateringala Hyvinkäällä ja Riihimäellä
  • Liiketoiminnan ala Hyvinkäällä ja Riihimäellä

Hyrian ympäristöjärjestelmänä on alusta asti ollut OKKA-säätiön oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen on ensisijaisesti oppimisen haaste ja oppilaitosten on muututtava yhä vahvemmin yhteiskunnan uudistajiksi. Keke-sertifiointia laajennetaan Hyriassa parhaillaan eri koulutusaloille tavoitteena koko oppilaitoksen sertifiointi.

Hyria on mukana valtakunnallisessa hankkeessa VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus, jonka puitteissa osallistuttiin myös Vaskihaasteeseen. Ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta on julkaistu ThingLinkissä ja se toimii valtakunnallisesti ja oppilaitoskohtaisesti tärkeänä työkaluna tavoiteltaessa kestävää ja vastuullista toimintaa.

Asiantuntijamme