Kierrätys ja kestävä kehitys

Hyriassa voi opiskella kolmella kestävän kehityksen sertifioidulla koulutusalalla.  Hyrian kaikki perustutkinto-opiskelijat suorittavat kestävän kehityksen verkkokurssin osana opintojaan. Laajempikin kestävän kehityksen oppimispolku on mahdollinen mm. syventävien ammatillisten opintojen mahdollistamana tietyillä aloilla.

Image
Mäntyjen latvuksia alhaalta ylöspäin kuvattuna.

Kestävä kehitys Hyriassa

Hyria palvelee osaamisen kartuttamisessa sekä henkilöasiakkaita että työnantajia. Vuosittain meillä hankkii osaamista noin 10 000 opiskelijaa. 

Hyriassa voi opiskella kolmella kestävän kehityksen sertifioidulla koulutusalalla. Hyrian kestävän kehityksen työn tavoitteena on vastata työelämän osaamistarpeisiin. Hyriassa toimitaan innovatiivisesti ja asiakaslähtöisesti, ja siten edistetään kestävän kehityksen mukaista ajattelua ja toimintaa eri ammattialoilla.

Hyrian koulutusaloista kestävän kehityksen mukaisesti sertifioituja ovat:

  • Luonnonvara-ala Hyvinkäällä
  • Matkailu-, ravintola- ja cateringala Hyvinkäällä ja Riihimäellä
  • Liiketoiminnan ala Hyvinkäällä ja Riihimäellä

Hyrian ympäristöjärjestelmänä on alusta asti ollut OKKA-säätiön oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi. Hyria on ollut mukana kestävän kehityksen kriteerien uudistamisessa kestävän tulevaisuuden indikaattoreiksi vuosina 2019-2021 uusien samalla sertifikaattejaan. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen on ensisijaisesti oppimisen haaste ja oppilaitosten on muututtava yhä vahvemmin yhteiskunnan uudistajiksi.

Käytännöntoimia

Hyrian kaikki perustutkinto-opiskelijat suorittavat kestävän kehityksen verkkokurssin osana opintojaan. Laajempikin kestävän kehityksen oppimispolku on mahdollinen mm. syventävien ammatillisten opintojen mahdollistamana tietyillä aloilla.

Useana vuonna energiatietoutta on viety näkyvästi opiskelijoilta opiskelijoille luonto- ja ympäristöneuvojaopiskelijoiden toimesta, esimerkiksi vuonna 2020 Wattihaukka-energiakatsauksin. Valtakunnallista Energiansäästöviikkoa (vko 41) onkin vietetty Hyriassa vuosittain vuodesta 2010 lähtien.

Lisäksi Hyrian koulutusaloilla ja yksiköissä järjestetään kestävään kehityksen liittyviä tapahtumia. Hyria toimii aktiivisesti myös Uudenmaan Ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmässä (VÄLKE-ryhmä), joka on ELY-keskuksen virallisesti nimittämä toimielin. VÄLKE-ryhmän seminaareja järjestetään vuosittain mielenkiintoisista aiheista. Vuosien 2020-2021 pääteemana ympäristökasvatuksen edistämistyössä on ”Luonnon monimuotoisuus” ja vuonna 2022 "Ilmastonmuutos".

Hyria tuottaa kierrätyskeskuspalveluita mm. Hyvinkäälle säätiön kautta. Kierrätyskeskustoiminnan tavoitteita ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämävalmiuksien ja -taitojen kehittäminen sekä ympäristön tilan parantaminen kierrätyksen avulla. KIKE Kierrätyskeskuksen tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista voittoa, vaan kierrätystavaroiden myynnistä saadut tulot käytetään työelämäpalveluiden tuottamiseen, valmennusalustojen ja kierrätystoiminnan jatkuvaan kehittämiseen sekä kierrätyksestä tiedottamiseen ja ympäristökasvatukseen. Ympäristökasvatusta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä koulutusosastojen sekä Hyvinkään kaupungin ja Kiertokapulan kanssa. Säätiön nuorten palveluissa tehdään myös ympäristökasvatusta, mm. Polku-valmennuksessa.

Haka-yksikössä toimii sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätys- ja käsittelypalvelu SER-kierrätys. SER-kierrätyksessä käsitellään sähkö- ja elektroniikkalaitteita, lähinnä it-laitteistoja. Kierrätyksen yhteistyökumppanina toimii Tramel Oy. SER-kierrätys tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa SE-laitteiden käsittelyn, logistiikan ja siistijän tehtävissä.

Hävikkiruokaterminaalin kautta saadaan jakoon ylijäämäelintarvikkeita kuntalaisille.

Hyriassa ympäristövaikutuksia vähentäviä toimenpiteitä suunnittelee, arvioi ja niistä raportoi
kestävän kehityksen työryhmä vetäjänään kestävän kehityksen koordinaattori Juulia Juslin. Kestävän kehityksen työryhmä aloitti toimintansa keväällä 2010 ja siinä on edustus kaikilta kampuksilta, toiminta-alueilta ja koulutusaloilta.

Hyria Green – Enemmän luontoa

Hyria Green – Enemmän luontoa -konseptin myötä tavoitteena on olla lähitulevaisuudessa kiinnostavin, osaavin ja monipuolisin ammatillisen koulutuksen järjestäjä luontoavusteisuuden ja ekologisuuden näkökulmasta katsottuna. Hyria Greenissä yhdistyvät Green Care, kiertotalous ja hiilineutraalius.

Hyrian päästöt ja hiilijalanjäljen kartoitus

Hyrian hiilijalanjälki kartoitettiin ensimmäisenä oppilaitoksena Suomessa vuonna 2019. Eniten päästöjä syntyy ostoenergiasta, josta sähkön osuus on suurin. Kartoittamalla perusvuoden 2017 hiilijalanjäljen lisäksi myös vuosi 2018, saatiin luotettavaa tietoa päästöjen tasosta ja voidaan näin asettaa konkreettisia tavoitteita päästövähennyksille. Hyrian toiminnan laajuuteen nähden hiilijalanjälki on pieni.

Koska Hyriassa opiskelee vuosittain tuhansia opiskelijoita useilla koulutusaloilla, oppimisympäristöjäkin on paljon. Laskennassa huomioitiin kaikki Hyrian omat kiinteistöt kahdeksassa eri toimipisteessä Hyvinkäällä ja Riihimäellä. Hyrian hiilijalanjäljen määrittäminen pohjautuu GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standardiin, joka on maailman laajimmin käytetty standardi organisaatioiden kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan. Päästölähteet identifioitiin päästöluokista Scope 1-3.

 

Asiantuntijamme