Kestävä kehitys huomioidaan Hyriassa käytännössä monella tavalla

Käytännöntoimia

Hyria Green – Enemmän luontoa

Hyria Green – Enemmän luontoa -konseptin myötä tavoitteena on olla lähitulevaisuudessa kiinnostavin, osaavin ja monipuolisin ammatillisen koulutuksen järjestäjä luontoavusteisuuden ja ekologisuuden näkökulmasta katsottuna. Hyria Greenissä yhdistyvät Green Care, kiertotalous ja hiilineutraalius.

Verkkokurssi

Hyrian kaikki perustutkinto-opiskelijat suorittavat kestävän kehityksen verkkokurssin osana opintojaan. Laajempikin kestävän kehityksen oppimispolku on mahdollinen mm. syventävien ammatillisten opintojen mahdollistamana tietyillä aloilla.

Myös jokainen Hyrian henkilöstöön kuuluva suorittaa Ilmastovastuullinen toiminta -verkkokurssin. 

Hyriassa on käytössä työsuhdepolkupyöräetu

Se on verovapaa luontoisetu, joka on osa työntekijän kokonaispalkkaa.

Työsuhdepolkupyöräedulla Hyria haluaa kannustaa työntekijöitään lisäämään arkiliikuntaa ja samalla pienentämään hiilijalanjälkeään. 

Kruunu-kampuksen aurinkovoimala

Hyrian Kauppalankadulla sijaitsevan Kruunu-kampuksen A-rakennuksen katolla on aurinkovoimala, joka käsittää 90 aurinkopaneelia ja tuottaa joka vuosi noin 25 000 kilowattituntia. Voimala kattaa noin 20 prosenttia kiinteistön peruskulutuksesta. 

Lue lisää Aamupostin jutusta

Opetusmaatila Uumo

Hyrian Hyvinkäällä sijaitsevan koulutilan toiminta on hiiltä sitovaa nurmiviljelyn ansiosta. Myös koulutilan laaja havaintometsä sitoo hiiltä. Koulutilalla luonnonvara-alan kampuksella tuotetaan maitoa ja sen ohella sidotaan hiiltä ilmakehästä hiiliviljelyn menetelmin. Hiilen sitomisen todentamiseksi olemme mukana Valion 10 vuotta kestävässä hankkeessa Hiilikrediittipilotissa. Navetalla on myös otettu käyttöön ulkopuolisen auditoijan hyväksymä hiilijalanjälkilaskuri raakamaidolle, jonka avulla pienennetään navetan hiilijalanjälkeä kohti hiilineutraaliutta.

Kerkkä Kierrätyskeskus

Hyria tuottaa kierrätyskeskuspalveluita mm. Hyvinkäälle säätiön kautta. Kierrätyskeskustoiminnan tavoitteita ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämävalmiuksien ja -taitojen kehittäminen sekä ympäristön tilan parantaminen kierrätyksen avulla.

Kerkkä Kierrätyskeskuksen tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista voittoa, vaan kierrätystavaroiden myynnistä saadut tulot käytetään työelämäpalveluiden tuottamiseen, valmennusalustojen ja kierrätystoiminnan jatkuvaan kehittämiseen sekä kierrätyksestä tiedottamiseen ja ympäristökasvatukseen. Ympäristökasvatusta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä koulutusosastojen sekä Hyvinkään kaupungin ja Kiertokapulan kanssa. Säätiön nuorten palveluissa tehdään myös ympäristökasvatusta, mm. Polku-valmennuksessa.

SER-kierrätys

Haka-yksikössä toimii sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätys- ja käsittelypalvelu SER-kierrätys. SER-kierrätyksessä käsitellään sähkö- ja elektroniikkalaitteita, lähinnä it-laitteistoja. Kierrätyksen yhteistyökumppanina toimii Tramel Oy. SER-kierrätys tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa SE-laitteiden käsittelyn, logistiikan ja siistijän tehtävissä.

Tapahtumat ym.

Hyrian luonto- ja ympäristöneuvojaopiskelijat ovat vieneet useana vuonna energiatietoutta eteenpäin näkyvästi opiskelijoilta opiskelijoille. Esimerkkinä mainittakoon vuonna 2020 toteutettu Wattihaukka-energiakatsaukset. 

Valtakunnallista Energiansäästöviikkoa (vko 41) on vietetty Hyriassa vuosittain vuodesta 2010 lähtien.

Lisäksi Hyrian koulutusaloilla ja yksiköissä järjestetään kestävään kehityksen liittyviä tapahtumia. Hyria toimii aktiivisesti myös Uudenmaan Ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmässä (VÄLKE-ryhmä), joka on ELY-keskuksen virallisesti nimittämä toimielin. VÄLKE-ryhmän seminaareja järjestetään vuosittain mielenkiintoisista aiheista. Vuosien 2020-2021 pääteemana ympäristökasvatuksen edistämistyössä on ”Luonnon monimuotoisuus” ja vuonna 2022 "Ilmastonmuutos".

Työryhmä

Hyriassa ympäristövaikutuksia vähentäviä toimenpiteitä suunnittelee, arvioi ja niistä raportoi kestävän kehityksen työryhmä vetäjänään kestävän kehityksen koordinaattori Juulia Juslin. Kestävän kehityksen työryhmä aloitti toimintansa keväällä 2010 ja siinä on edustus kaikilta kampuksilta, toiminta-alueilta ja koulutusaloilta.