Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Kiinnostaako sinua palvelumuotoilu? Haluatko suunnitella ja kehittää tuotteita, palveluita ja toimintamalleja? Tuotekehitystyön asiantuntijana kehität ja uudistat oman ammattialasi tuotteita, palveluja tai toimintamalleja.

Tutkinnon suorittamiseen tarvitaan proaktiivista ja innovatiivista otetta, sekä kiinnostusta pilotoivaan, kokeilevaan yhteiskehittämiseen ja laadun parantamiseen.

Koulutus toteutetaan työn ohessa oppisopimuskoulutuksena, joten sinulla tulee olla tutkintoon soveltuva työpaikka tai olet päätoiminen yrittäjä.  Työpaikka tai yritys on alasta riippumaton, ja se voi olla niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Kevytyrittäjälle ei voida solmia oppisopimusta. Päätoimisuuden ehtona on vähintään 25 tunnin viikkotyöaika.

Kenelle sopii

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto soveltuu asiantuntijoille - esim. asiakkuuspäälliköille ja projektivastaaville sekä esihenkilöille ja yrittäjille, jotka kehittävät tai uudistavat joko tuotteita, palveluja, palveluprosesseja tai toimintamalleja. Kehittämistarve voi liittyä esim. olemassa olevien palvelujen tai tuotteiden kehittämiseen, selkeyttämiseen, tuotteistamiseen ja/tai brändin kehittämiseen.