Osaamisen tunnistaminen pk-yrityksille: uusi valtakunnallinen kokeilu

Asiantuntijalta
Image
Valokuva työpöydästä, jossa on paljon papereita ja kannettava tietokone.

Hyria toteuttaa TEMin kilpailuttamaa Euroopan unionin RRF-rahoittamaa osaamisen tunnistamisen kokeilua pienille ja keskisuurille yritykselle. Kokeilu on valtakunnallinen ja sen tavoitteena on rakentaa yhteistyössä yritysten edustajien kanssa osaamisen tunnistamisen malli palvelemaan yrityksiä muun muassa osaamisen tunnistamisen, työkykyjohtamisen, toiminnan kehittämisen ja rekrytoinnin tukena. Kokeilun jälkeen malli jää Hyrian sivuille kaikkien yritysten käyttöön osaamisen tunnistamiseksi. 

Kokeilun Tavoitteet ja Osallistujat

Kokeilun tavoitteena oli saada osallistujia viideltä eri toimialueelta Pohjois-Suomesta Uudellemaalle asti. Näissä tavoitteissa onnistuttiin ja saimme Pohjois-Suomesta matkailu- ja ravintola-alalta mukaan Hullu Poro Oy:n. Keski-Suomesta metallialan yrityksenä mukaan lähti Maarla Oy, Päijät-Hämeestä logistiikka-alan yritykseksi saatiin Movere, Itä-Uudeltamaalta kiinteistöhuoltoalan yritys P. Kiinteistöpalvelut Oy sekä Uudeltamaalta sosiaali- ja terveysalan yritykseksi Loisto Setlementti ry. Näin saamme kattavan kuvan eri toimialojen osaamisen tunnistamisesta sekä tehdä havaintoja aiheuttaako maantieteellinen sijainti osaamisen tunnistamisessa eroja.

Käytännön Toteutus ja Havainnot

Yritykset kontaktoitiin ns. kylmäsoitoin ja useassa yrityksessä olikin ollut puhetta/suunnitteilla erilaisia osaamiskartoituksia, joten yhteistyö alkoi hyvin tarvelähtöisissä merkeissä. Osaamisen tunnistamisen aiemmin tehtyihin työkaluihin oli tutustuttu etukäteen, joten tieto jo käytettävissä olevista maksuttomista malleista oli kehittäjillä tiedossa. Jotta toimialojen substanssiin ja osaamisperusteisiin päästiin sisälle, kehittäjät tutustuivat myös ESCO on eurooppalainen monikielinen taito-, osaamis-, tutkinto- ja ammattiluokitusjärjestelmään sekä eri toimialojen ePerusteisiin. 

Mallissa rakensimme neljään osa-alueeseen liittyviä ns. peruskysymyspatteristoja. Aiheina olivat itsenjohtaminen ja työelämätaidot, digitaidot, koulutus ja vapaa-aika sekä substanssiosaaminen.  Palavereissa yrittäjien kanssa kävimme läpi peruskysymyksiä, saimme lisätietoa siitä, millaiseen osaamisen tunnistamiseen heidän yrityksessään oli tarvetta ja millaisia ajatuksia heillä on siitä.

Kokeiluun liittyviä osaamisen tunnistamisen kyselyjä muodostettaessa havaittiin, että substanssiosaamisen kartoittaminen jäi pienempään rooliin ja useammat yritykset kaipasivat osaamisen tunnistamista työkykyjohtamiseen, työkyvyn ylläpitämiseen ja työssä jaksamiseen liittyen esimerkiksi työtehtävien hallitsemisen, lisäkouluttautumisen ja oman potentiaalin käytön kartoittamisella. Substanssiosaamisen kartoittaminen tuli selkeästi enemmän esille yrityksessä, jossa työ oli henkisesti kuormittavaa ja työssä jaksamiseksi on työkykyosaaminen ja johtaminen automaattisesti integroitu työtehtävän sisälle. 

Asiantuntijamme

Anniina Torppavirta
Ratkaisuasiantuntija
Puhelinnumero
044 702 1325
Sähköposti
etunimi.sukunimi@hyria.fi
Toimipiste
Karankatu 3-5, Hyvinkää
Ala
Johdon palvelut » Työ- ja elinvoimapalvelut » Urapalvelut ja ammatillinen kuntoutus
Mika Lambert
Kouluttaja
Image
Profiilikuva
Puhelinnumero
040 635 1960
Sähköposti
etunimi.sukunimi@hyria.fi
Toimipiste
Teollisuuskatu 22a, Riihimäki
Ala
Johdon palvelut » Työ- ja elinvoimapalvelut » Urapalvelut ja ammatillinen kuntoutus » Valmennukset Uusimaa