Going Abroad? Erasmus+ -apurahan laskeminen

Image
Nainen pitelee karttaa sillalla
(HUOMAA, ETTÄ TÄMÄ APURAHAOHJEISTUS ON UUDELLE RAHOITUSKAUDELLE, VANHAT VANHOJEN SÄÄNNÖILLÄ.)

 
Erasmus+ -ohjelman apuraha koostuu matkatuesta ja yksilötuesta, joka on tuki elinkustannuksiin ulkomailla. Jokaiselle opiskelijalle apuraha lasketaan yksilöllisesti riippuen lähtöpaikkakunnasta, kohdemaasta ja jakson päivien lukumäärästä. Apurahan määrään alentavasti vaikuttaa majoituksen maksuttomuus (esim. ilmainen asuminen hotellilla, tai sukulaisilla/tuttavilla).

1. Matkatuki määritellään pääsääntöisesti oppilaitoksen lähtöpaikkakunnan- ja kohdekaupungin etäisyyden perusteella. Matkan etäisyys selvitetään käyttäen välimatkalaskinta (Distance Calculator) https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Tuki myönnetään matkan pituuden mukaan alla olevan taulukon summien mukaisesti. Ympäristöystävällistä matkustusta (maata pitkin) tuetaan suuremmilla summilla (+30-+80€)

Matkan pituus kilometreinä

Matkatuki

Green Travel (maata pitkin) matkatuki

10 – 99 km

23€ per hlö

-

100 – 499 km

180€ per hlö

210€ per hlö

500 – 1999 km

275€ per hlö

320€ per hlö

2000 – 2999 km

360€ per hlö

410€ per hlö

3000 – 3999 km

530€ per hlö

610€ per hlö

4000 – 7999 km

820€ per hlö

-

8000 km tai enemmän

1500€ per hlö

-

 

2. Yksilötuki lasketaan oheista taulukkoa hyödyntäen kohdemaan mukaisesti kaikilta apurahaan oikeuttavilta päiviltä, myös matkapäiviltä. Yksilötuki on 14 ensimmäisen päivän osalta suurempi. Seuraavien 15-365 päivien osalta tuki hieman pienenee. Apurahaan oikeuttava ulkomaan jakso voi alkaa 2 päivää ennen työssäoppimisen tai opiskelun aloittamista ja päättyä 2 päivää työssäoppimisen tai opiskelun päättymisen jälkeen. Pidempi maassaolo ei oikeuta apurahaan.

Mikäli opiskelija valitsee Green Travel -vaihtoehdon, eli matkustaa maata pitkin kohteeseen, on hän oikeutettu korkeintaan neljään tuettuun lisäpäivään korkeamman matkustustuen lisäksi.

Esimerkki apurahasta: 10 viikon vaihtojakso Bilbaossa, Espanjassa:

1. Matkatuki: Hyvinkää-Bilbao 2673km = 360€ tai Green Travel 410€

2. Tuki elinkustannuksiin (esimerkkixjakso 70 päivää) yhteensä 1946€.

14pv * 52€ = 728€

56pv * 36€ = 2016€

Yhteensä: 360€ + 728€ + 2016€ = 3104€

Green Travel: 410€ + 728€ + 2016€ = 3154€

Mobility Charter III -hankkeen apurahalaskurilla voit laskea apurahasi alustavan määrän. Laske ensin etäisyys Distance Calculatorilla ja valitse matkatuki sen perusteella. Lisää laskuriin kohdemaan maatunnus ja lähtö- ja paluupäivä.

 

Taloudellinen lisätuki ulkomaan vaihtojaksoille

Opiskelijoiden on mahdollista saada lisätukea ulkomaan vaihtojaksoille. Valituksi tulevat opiskelijat saavat Erasmus+ -ohjelman apurahan (sis. matkatuki ja yksilötuen) sekä taloudellisen lisätuen kattamaan vaihtojaksosta syntyneitä kustannuksia.

Lisätuki on tarkoitettu taustoiltaan taloudellisesti muita opiskelijoita heikommassa asemassa oleville opiskelijoille. Valinnassa huomioidaan mm. seuraavia asioita: perhetausta (vanhemman yksinhuoltajuus, oma yksinhuoltajuus, taloudelliset haasteet, työttömyys, sairaus, eläke, tapaturmat, muut kuormittavat tekijät), perheen koko, perheen tulot tai toimeentulo. Hakijoilta pyydetään perustelut lisätuen hakemiseen. selvitys em. asioista hakemuksessaan mahdollisine liitteineen (esim. opintotukipäätös). Lisätukeen voi hakea alustavaa päätöstä ennen vaihtojaksolle hakeutumista, ja toimittaa lisätuen hakemus siinä vaiheessa, kun vaihtojakson kustannukset ja apurahan määrä on varmistunut.  Lisätukea haetaan vaihtojakson hakulomakkeella, jossa on lisätukihakemus liitteenä.

Lisätuen avulla varmistetaan, että apuraha kattaa vaihtojaksoon liittyvät, alla mainitut kulut, hyväksyttyjen kustannusten mukaisesti:

- Passi ja passikuvat

- Mahdolliset rokotteet

- Matkakustannukset koti-lentokenttä-koti

- Lennot kotimaa-kohdemaa-kotimaa + matkatoimiston palvelumaksu

- Matkakustannukset kohdemaan lentokenttä-asunto-kohdemaan lentokenttä

- Paikallisliikenne

- Asuminen

- Kulttuurikulut (1-14pv á 14€ + 15-80pv á 3€); kulttuurituen turvin opiskelija voi vapaavalintaisesti vierailla kohdemaan museoissa, tapahtumissa ja naapurikaupungeissa (esim. pääsyliput, matkakulut, ym.).

- Ateriat (10 € per päivä, sis. Hyrian ateriatuki)

- Prepaid -puhelinkortti (soittoaika opiskelijan kustannus)

- Tuliaiset yritykseen

- Lisäksi opiskelija saa opintotuen ja asuntotuen normaalisti Kelan ehdoin. Opiskelijat ovat vakuutettu työajan (tapaturma- ja vastuuvakuutus) ja vapaa-ajan (matkavakuutus) osalta.

Opiskelijan kelpoisuus vaihtojaksolle varmennetaan ensin normaalin hakuprosessin mukaisesti.

Taloudellisen lisätuen saajien valinta suoritetaan tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta noudattaen. Hyria koulutuksella on oikeus tehdä päätös opiskelijoiden valinnasta. Lisätukea voi saada vain kerran opintojen aikana.

Perheen taloudelliset seikat jäävät vain haastattelijan tietoon ja käsiteltäväksi. Kv-koordinaattori dokumentoi Hyrian Erasmus+ -ohjelman hankeasiakirjoihin opiskelijoiden valintamenettelyn ja perusteet, joilla tuensaajat hankkeessa on valittu.