Going Abroad? Apurahat ja muut tuet

Image
Nainen pitelee karttaa sillalla

Tietoa Erasmus+ -apurahasta ja muista tuista

Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelman liikkuvuushankkeiden avulla Hyria tarjoaa opiskelijoille runsaita apurahoja ulkomaille suuntautuvien vaihtojen kulujen kattamiseen. Suuressa osassa Erasmus+ -vaihdoista normaali apuraha kattaa kaikki vaihdosta aiheutuneet kustannukset, mutta taloudellisesti vertaisiaan heikommassa asemassa olevat opiskelijat voivat hakea apurahaan korotusta taloudellisen lisätuen muodossa. Tällöin opiskelija voi lähteä vaihtoon luottaen, että kaikki vaihdosta syntyvät kulut katetaan. Oikeus taloudelliseen lisätukeen selvitetään tapauskohtaisesti – kysy lisää omalta kv-vastaavaltasi!

Tutustu tarkemmin: Erasmus+ -apurahan laskeminen

 
Myös Hyria myöntää jonkin verran apurahoja niille ulkomaanjaksoille, jotka eivät täytä Erasmus+ -ohjelman reunaehtoja – vaikkapa jakson kestoon liittyen tai siihen, että työnantaja onkin tuttu. Hyrian omat apurahat ovat selkeästi pienemmät kuin Erasmus+:n ja ne määritellään aina tapauskohtaisesti. 

Molemmissa vaihtoehdoissa opiskelija saa apurahan lisäksi opintotuen ja asuntotuen normaalisti Kelan ehdoin. Lisäksi ne opiskelijat, jotka ovat oikeutettuja ateriatukeen kotimaassa, saavat sen myös ulkomaille (etukäteen). Opiskelijat ovat vakuutettuja Hyrian puolesta kaikkien tarvittavien vakuutusten osalta. Tarvittavia vakuutuksia ovat työajan (tapaturma- ja vastuuvakuutus) vakuutus ja vapaa-ajan (matkavakuutus, max 1000€ tavaraomaisuus) vakuutus.