Oppisopimusopiskelijalle maksettava palkka ja opintososiaaliset edut

Oppisopimusopiskelija saa alan työehtosopimuksen mukaisen palkan, jonka työnantaja maksaa henkilösivukuluineen. Opiskelija saa maksuttoman opetuksen.  
 
Kun opetus tapahtuu koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä, opiskelijalla on oikeus saada: 

  1. Päivärahaa 15 € /opetuspäivä 
  2. Perheavustusta 17 € /opetuspäivä, jos opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia 
  3. Matkakorvaus jokaiselta edestakaiselta matkalta lähiopetukseen, jos matka on yli 10km kotoa tai työpaikalta. Kilometrikorvaus on 0,20 € / km.  
  4. Majoittumiskorvaus 8 € (yövyttäessä opiskelupaikkakunnalla) 

Opiskelijalla on oikeus saada etuudet osallistuessaan myös näyttöön tai muuhun osaamisen osoittamiseen. 

Opiskelija voi laskuttaa opintososiaalisia etuja vain oppisopimuksen voimassaoloajalta. Oppilaitoksessa tapahtuvien opintojen ajalta saadut edut ovat verottomia. 

Opintososiaalisten etuuksien hakeminen

Kun opiskelijalle on tehty oppisopimus ja se on kaikkien osalta allekirjoitettu, kouluttaja tekee päätöksen opintososiaalisista eduista, jotka sinulle kuuluvat. Tämän jälkeen pystyt hakemaan etuuksia omassa Wilmassa. Etuuksia haetaan opetuspäivän jälkeen – ei tulevaisuudessa olevista päivistä.

Opintososiaalisten etuuksien hakemuslomake täytetään sähköisesti Wilma-verkkopalvelussa opetuspäivien jälkeen.

Kaikki tiedot on täydennettävä tarkasti, jotta opintososiaaliset edut saadaan maksuun virheettömästi ja nopeasti. 

LUE TÄSTÄ OHJEET!