Oppisopimusopiskelijalle maksettava palkka ja opintososiaaliset edut

Oppisopimusopiskelija saa alan työehtosopimuksen mukaisen palkan, jonka työnantaja maksaa henkilösivukuluineen. Opiskelija saa maksuttoman opetuksen.  
 
Kun opetus tapahtuu koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä, opiskelijalla on oikeus saada: 

  1. Päivärahaa 15 € / palkaton opetuspäivä. 
  2. Perheavustusta 17 € / palkaton opetuspäivä, jos opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia. 
  3. Matkakorvaus jokaiselta edestakaiselta matkalta lähiopetukseen, jos matka on yli 10 km kotoa tai työpaikalta. Oppivelvollisilla matkakorvausta maksetaan siinä tapauksessa, että matka on yli 7 km. Kilometrikorvaus on 1.8.2023 alkaen 0,33 € / km (aiemmin 0,20 € / km).  
  4. Majoittumiskorvaus 8 € / opetuspäivä (yövyttäessä opiskelupaikkakunnalla). 

Opiskelijalla on oikeus saada etuudet osallistuessaan myös näyttöön tai muuhun osaamisen osoittamiseen. 

Opiskelija voi laskuttaa opintososiaalisia etuja vain oppisopimuksen voimassaoloajalta. Oppilaitoksessa tapahtuvien opintojen ajalta saadut edut ovat verottomia. 

Opintososiaalisten etuuksien hakeminen

Opintososiaalisten etujen hakemuslomake täytetään sähköisesti Wilma-verkkopalvelussa opetuspäivien jälkeen. Kaikki tiedot on täydennettävä tarkasti, jotta opintososiaaliset edut saadaan maksuun virheettömästi ja nopeasti. 

LUE TÄSTÄ OHJEET!

UKK - Usein kysytyt kysymykset