Näin Hyria auttaa yrityksiä - 7 tapaa menestykseen

Asiantuntijalta
Image
Koneella tehty kuva messutapahtuman aulasta, jossa infonäyttöjä, näytteilleasettajien mainoksia ja ihmisiä seisomassa ja kävelemässä..

Yritysten, työyhteisöjen ja yrittäjien itsensä osaaminen on koko toiminnan kivijalka. Ilman osaavia ja työstään innostuneita ihmisiä, ei ole menestyvää liiketoi­mintaa. Kaikkia vuosien varrella yrityksille ja työyhteisöille toteuttamiam­me koulutuksia ja palveluita yhdistää se, että olemme onnistuneet yhdessä luomaan uutta osaamista. Haluamme olla yrityksille kehittämiskumppani. Tässä jutussa kerromme, mitä se käytännössä tarkoittaa.

 

1.YRITYKSILLE UUSIA TYÖNTEKIJÖITÄ REKRYKOULUTUKSELLA

Case Asfalttikallio: Olemme toteutta­neet useamman RekryKoulutuksen, jonka sisältö on suunniteltu yhteistyössä alan vaatimukset tarkasti huomioiden. Koulutukseen on kuulunut työssäoppi­minen Asfalttikallion työ­mailla, jossa koulutukseen osallistujat ovat päässeet harjoittelemaan taitojaan ja samalla näyttämään omaa motivaatiota, osaamista ja oppimiskykyään. RekryKoulutuksen päätteeksi kaikki ta­voitteiden mukaan koulutuksen suorittaneet ovat saaneet Asfalttikalliolta työpaikan.

-”Tämän tyyppisen RekryKoulutuksen toteuttaminen vaatii sekä työnantajalta että oppilaitokselta saumattoman yhteistyön läpi koulutuksen, jotta päästään mahdollisimman hyvään lopputulokseen. Hyrian kanssa se on toteutunut”, toteaa Asfalttikallion HR-päällikkö Juha Hällfors.

 

Case Logistiikka-akatemia: Logistiikka-alan työntekijä­tarve oli vuonna 2019 valtava. Tilanteen ratkaisemiseksi suunniteltiin koulutuspolku heille, joilla ei ollut aiempaa alan osaamista tai koulutusta. Tavoitteena oli saada uusia alasta kiinnostuneita opiskelijoita, jotka koulutuspolun jäl­keen työllistyvät alalle. Tutkinnon suorittaneista osa työl­listyi suoraan ja osa RekryKoulutuksen kautta.

 

2. KOKO HENKILÖSTÖLLE UUTTA OSAAMISTA TÄSMÄKOULUTUKSELLA

Case Palvelukeskus Sampola: Sampola oli uu­den haasteen edessä, kun kuntien asiakasohjaus toi palvelukeskukseen vaativampia asiakasryhmiä, joilla oli moninaisia palvelutarpeita. Henkilöstön ammatillisen osaamisen laajentamiseksi rakensimme heille koulutus­kokonaisuuden, joka antoi työntekijöille eväitä uudenlais­ten asiakasryhmien ohjaamiseen ja hoitamiseen. Koulu­tuksessa hyödynnettiin ELY-keskuksen TäsmäKoulutuksen rahoitusta.

 

3. JOHTAJIEN, ESIMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN OSAAMINEN UUDELLE TASOLLE

Hyria kouluttaa vuosittain lähes 400 esimiestä ja asiantuntijaa, vaikuttaen siten yritysten menestymisen mahdollisuuksiin. Tämän joukon osaamisen kehittämiseen on suurta viisautta panostaa. Kun esimies tai asiantuntija haluaa kehittää osaamistaan,

vaihtoehtoja on monia: tutkinto oppisopimuksella, opiskelua verkossa, yrityskohtainen toteutus tai näiden yhdistelmä.

 

4. VAIKUTTAVUUTTA YRITYSKOHTAISILLA TOTEUTUKSILLA

Case Tokmanni: Olemme raken­taneet kumppanuutta Tok­mannin kanssa jo useam­man vuoden. Kuuntelemme heidän tarpeitaan ja toivei­taan koulutusten onnistu­miseksi. Olemme saaneet vaikuttavuutta yrityskohtais­tetuilla koulutuksilla, jossa eri puolilta Suomea osallistuville työntekijöille mahdollistetaan sekä henkilö­kohtainen oppimisen polku ja siihen sopiva tutkinto, että yrityskohtaisen toteutuksen tuoma vertaisoppimisen mahdollisuus.

 

5. YRITYKSELLE LISÄÄ NÄKYVYYTTÄ

Case Cafe Aula: Yrityksen näkyminen opiskelijoille on tärkeää ja haluamme auttaa monipuo­lisin keinoin tämän parantamisessa. Rekrykoordinaattorimme käy tapaamassa yrittäjiä ja yrityksiä ja nostaa heitä näkyviin opiskelijoillemme erityi­sesti sosiaalisen median kanavissa. Näin saamme välitettyä aitoa tunnetta ja toiveita suoraan yrityksistä.

 

6. HYRIAN OPISKELIJA JA TYÖPAIKKA LÖYTÄVÄT TOISENSA

Case Würth ja Tiitus: Würth etsi kesätyön-tekijää ilmoittamalla työpaikan Tiitukseen eli

HyriaRekryn palveluun, jonka avulla yritykset voivat ilmoittaa opiskelijoille avoimia työ- ja harjoittelupaikkoja ilmaiseksi sähköisen palvelun avulla. Tiituksen käyttö oli henkilöstösihteerin mukaan helppoa ja näppärää.

 

7. OPPISOPIMUKSEN MONET MAHDOLLISUUDET

Oppisopimus on moni­puolinen tapa kouluttaa uusi työn­tekijä tai kehittää olemassa olevan henkilöstön osaamista. Kauttamme voi kouluttaa lähes 160 eri tutkin­toon tai voitte valita sopivan tutkin­non osan. Oppisopimuksessa pää­paino on oppimisessa työtä tehden. Voit myös tarjota Hyrian opiskelijalle mahdollisuuden yhdistää opinnot ja kesätyöpaikan, joka on molemmille osapuolille huippudiili!