Lataa uusi työelämän opas täältä! Paljastaa monta menestymisen ja sujuvan arjen salaisuutta

Tiedotteet
Image
Orava kurkkaa puun takaa ja katsoo kuvaajaan.

Arjen havaintoja työelämästä -kirja pureutuu ajankohtaisiin työelämän ilmiöihin tarjoten malleja ja ideoita työyhteisön kehittämiseen.

INTO2-hankkeen päätteeksi olemme koonneet Arjen havaintoja työelämästä -kirjan. Kirjaan on koottu otteita hankkeen aikana syntyneistä blogikirjoituksista. Kirjassa tarkastellaan työelämän ja johtamisen ilmiöitä rehellisellä ja raikkaalla otteella.

Kirjan kantavina teemoina ovat vastuullisuus, psykologinen turvallisuus, luottamuksen rakentaminen, ihmisten erilaisuus ja rakentava kommunikaatio työyhteisöissä. 

Työyhteisöjen toiminnan organisoitumista tarkastellaan ihmiskäsityksen, arvojen ja yhteisöohjautuvuuden näkökulmista. Lisäksi kirjassa keskitytään työhyvinvoinnin vahvistamiseen huomioimalla palautumisen, luonnon, innostuksen ja yhteistyön merkitys työyhteisöissä.

Vahvuuksille rakentuvat työyhteisöt perustuvat myönteisyydelle ja toiveikkuudelle, jotka muodostavat hedelmällisen pohjan jatkuvalle oppimiselle alati muuttuvassa maailmassa. Kirjaa elävöittävät arjen havainnoista kertovat runot sekä suomalaisten luontokuvaajien koskettavat eläinkuvat.

Kirja soveltuu kaikille, jotka haluavat kehittää työyhteisöiden hyvinvointia ja vahvistaa yhteistä ja avointa keskustelukulttuuria sekä rakentavampaa yhteistyötä. Kirja on suunnattu kaikille työyhteisön kehittämisestä ja hyvinvoinnista kiinnostuneille. Kirja on kirjoitettu käytännönläheisesti, ja se tarjoaa valmiita kysymyksiä eri teemojen käsittelyn tueksi työyhteisöihin.

Pääset lataamaan kirjan täältä!

Taustalla INTO2-hanke

Arjen havaintoja työelämästä -kirja kuuluu Into-2-kehittämishankkeen kokonaisuuteen. Into-2 - Työhyvinvointia ja tuottavuutta on Euroopan Sosiaalirahaston hanke, joka on toteutettu vuosien 2020 ja 2022 välisenä aikana yhteistyössä Hyria Koulutuksen, Lounas-Hämeen Koulutuskuntayhtymän ja Koulutuskuntayhtymä Tavastian kanssa. Kohderyhmänä ovat olleet Kanta-Hämeen ja Uudenmaan alueen yrittäjät ja yksityisen sekä julkisen sektorin esihenkilöt ja henkilöstö.

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa valmentavalla otteella työhyvinvoinnin kehittymistä ja sitä kautta tuottavuuden kasvua.