INTO2 - Näin lisäät motivaatiota ja tuottavuutta työpaikalla

Image
Iloinen henkilö katsoo sivulle, taustalla ryhmä henkilöitä
Image
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020- ja ESR-logot
Image
Taustalla keväinen omenapuun kukka, kuvan päällä teksti: INTO2-hanke, Toivon kevät, Hyria

INTO2-hanke

– Mahdollisuuksia ja keinoja osaamisen ja innostuksen lisäämiseen työpaikoilla

INTO2-hankkeen tarkoituksena on parantaa organisaatioiden tuottavuutta ja työhyvinvointia tämän hetken työelämän vaatimusten paineessa. 

Tutustu hankkeeseen visuaalisesti täältä!

Pyrkimyksenä on hankkeeseen osallistuvan työyhteisön, työn johtamisen ja yksilön piirteiden työhyvinvointia edistävien tekijöiden kasvattaminen siten, että tuloksena on mahdollisimman hyvin ja menestyksellisesti toimiva työpaikka, jossa työnilo ja työn imu toteutuvat ja osaaminen vastata työelämän haasteisiin lisääntyy. Kohderyhmänä ovat pienet ja keskisuuret sekä julkiset organisaatiot. 

Kanta-Hämeen ja Uudenmaan alueella toimivassa INTO2-hankkeessa toteuttajina ovat: 

  • Hyria koulutus Oy: Osaaminen johtamisen valmentamisessa sekä henkilöstön osallistamisessa kehittämiseen 

  • Koulutuskuntayhtymä Tavastia: Kokonaisvaltainen hyvinvointi, voimavaralähtöinen tarkastelu ja Mental Management Tavastia -malli 

  • LHKK (Lounais-Hämeen Koulutuskuntayhtymä): Henkilöstön osallistuminen kehittämiseen: työhyvinvoinnin ja tuottavuuden prosessikeskeiset kehittämismallit 

Image
Nainen seisoo selin kameraan auringonkukkapellossa auringon laskiessa

Aamuposti 20.3.2021

"Mitä jos saisit maailman ihanimmat työkaverit? Liisa Nuutinen ja voimauttava valokuvaus auttavat hyvinkääläisiä varhaiskasvattajia näkemään hyvän itsessä ja muissa

Hyvinkäällä varhaiskasvatuksen työntekijät perehtyivät voimauttavan valokuvauksen menetelmään."

Lue artikkeli Aamupostin verkkosivuilta

Katso video Kytäjä Golfista

Hyria valmensi Kytäjä Golfin henkilöstöä kohti erinomaista pelaajakokemusta.

Katso video Riihimäen kaupungin
asumispalveluista

Hyria luotsasi Riihimäen kaupungin asumispalvelut matkalle kohti asiakaslähtöisempää työskentelykulttuuria.

Yhteisöohjautuvuus - myytit ja mahdollisuudet organisaatiossa 8.10.2020 -webinaaritallenne

Kysy lisää!

INTO2-hankkeen tavoitteet 

  • Käydä dialogia asiakkaan kanssa ja tunnistaa organisaation toiminnan nykytilanne ja merkittävimmät kehittämistarpeet, sillä työyhteisön toimintatapoja kehittämällä voidaan vaikuttaa henkilöstön työhyvinvointiin ja työn tuottavuuteen 

  • Tunnistaa, tarvitaanko työyhteisössä mm. jonkin tietyn työprosessin tai työtapojen kehittämistä, työhyvinvointiosaamisen vahvistamista, esimiestaitojen tai oman työn johtamistaitojen kehittämistä, osallistavan ja innostavan toimintakulttuurin kehittämistä 

Tarkoituksena on välttää ulkopuolisen valmiiksi määrittelemät kehittämisen teemat, edistää työyhteisössä toivottuja työhön/työelämään liittyviä mahdollisuuksia ja poistaa työn sujumista haittaavia esteitä sekä osoittaa työhyvinvoinnin merkitys organisaation menestystekijänä. Tavoitteisiin päästään organisaatiokohtaisesti suunnitelluilla kehittämistoimenpiteillä, jotka luodaan yhdessä asiakkaan kanssa. Pääpainona kehittämistoimenpiteissä on luoda toimintatapoja, joissa koko henkilöstö osallistuu kehittämiseen.  
 

Miten toimitaan? 

Vastataan työyhteisöjen toiminnan kehittämiseen ja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen tilanteessa, jossa väestön ikääntymisen haasteet, sosiaali- ja terveyssektorin kustannuspaineet sekä yhä lisääntyvät työn tuottavuuden ja tehokkuuden vaatimukset kasvavat. 

Asiakastarpeista lähtevien valmennusten lisäksi järjestetään kaikille avoimia tapahtumia, yhteisiä asiantuntijavetoisia työpajatyyppisiä tapahtumia, joissa osallistujien on mahdollista verkostoitua ja jakaa osaamistaan. Sisältöinä tapahtumissa on työhyvinvointia vahvistaviin toimintatapoihin, menetelmiin ja ilmiöihin tutustuminen ja niiden arvioiminen. 

 

Hankkeen tulokset 

Tuloksena yrityksissä/ työorganisaatioissa syntyy osallistava ja innostava työkulttuuri, joka tukee myös onnistumista muutos- ja kriisitilanteissa. Työntekijöiden sitoutuminen ja ymmärtämys yrityksen kokonaisuudesta kasvaa, työn voimavaratekijät nousevat esiin ja vahvistuvat ja henkilökunnalla on voimavaroja toimia muuttuvassa työelämässä. 

Pyrkimyksenä on jatkaa yhteistyötä kehittämiskumppanuutena osatoteuttajien ja yhteistyöorganisaatioiden välillä hankkeen jälkeenkin. Yhteistyöyrityksiä pyritään saamaan verkostoitumaan siten, että työpaikkojen työhyvinvointiosaamisesta vastaavat henkilöt tuntevat toisensa ja kykenevät yhteistoimintaan hankkeen päättymisen jälkeen, esimerkiksi yhteisten koulutustapahtumien ja muiden tilaisuuksien järjestämisen puitteissa.  

Image
Henkilö katsoo kameraan, taustalla ryhmä keskustelee

Pienyrittäjän ryhmävalmennus 8.4.–5.5.2022 

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Lue lisää valmennuksesta