Hyvinvoiva mieli on avoin oppimiselle ja kasvulle

Asiantuntijalta
Image
Asiantuntija Riikka Hovin puolivartalokuva

Opiskelijoiden mielenterveydestä huolehtiminen on paitsi eettinen velvollisuus, myös investointi tulevaisuuteen. Hyvinvoivat oppijat ovat avoimempia uusille ideoille, luovempia ratkaisuissaan ja sitoutuneempia oppimiseen. Kun mieli voi hyvin, se avaa oven oppimiselle ja kasvulle. Se on oppimisen perusta. 

Mutta miksi juuri oppilaitoksen vastuulla on huolehtia opiskelijoiden hyvinvoinnista?  


Koska oppilaitos on enemmän kuin vain rakennus ja opettajat. Se on yhteisö, joka kantaa vastuuta jokaisesta jäsenestään. Me Hyriassa pyrimme tarjoamaan paikan, jossa jokainen opiskelija voi tuntea olonsa turvalliseksi ja tuetuksi. Tarjoamme asiantuntijuutta ja palveluita, jotka auttavat oppijoita kohtaamaan haasteitaan ja rakentamaan vahvuuksiaan. Mutta vielä enemmän, me luomme kulttuurin, jossa hyvinvointi on arvokasta ja jossa jokainen opiskelija voi tuntea kuuluvansa joukkoon. 

Miten varmistamme, että jokainen opiskelija tulee kohdatuksi?  


Meillä työskentelee omistautuneita ammattilaisia jokaisella koulutusalalla, valmiina tukemaan ja ohjaamaan opiskelijoita. Jokaisella ryhmällä on oma vastuuvalmentaja ja lisäksi tarjoamme laajan kirjon tukipalveluita, kuten opinto-ohjaus, erityisopetus sekä kuraattorin, terveydenhoitajan ja psykologin palvelut. Lisäksi kampuksillamme työskentelevät etsivä nuorisotyö, yhteisöohjaajat, kampuskoordinaattorit, jotka ovat läsnä arjen tilanteissa.  

 

Entä miten opiskelijoista tulee osa yhteisöämme?   


Opinnot alkavat yhteisöllisellä tervetuliaistapahtumalla ja jatkuvat sen jälkeen orientaatiojaksolla, jossa uudet opiskelijat saavat tutustua toisiinsa, ryhmäänsä ja opiskeluympäristöön. Meillä on myös aktiivisia tutoreita, jotka ovat valmiina tukemaan ja kannustamaan uusia opiskelijoita. Lisäksi tarjoamme monipuolisia urheilu- ja liikuntamahdollisuuksia, jotka edistävät fyysistä terveyttä ja hyvinvointia sekä tukevat oppilaitokseen integroitumista ja yhteisöllisyyttä. 

 

Hyrian yhteisö ei ole vain paikka oppia, se on paikka kasvaa.  


Se on paikka, jossa mielenterveys on ensisijaisen tärkeää, ja jossa jokainen opiskelija saa tarvitsemaansa tukea ja ohjausta. Tulevaisuus rakennetaan pienistä teoista tänään, ja me olemme sitoutuneet rakentamaan vahvaa ja terveellistä oppimisympäristöä jokaiselle opiskelijalle. 

Opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen ja heidän äänensä kuuleminen ovat avainasemassa oppimisympäristömme kehittämisessä. Heidän näkemyksensä ja kokemuksensa ohjaavat meitä rakentamaan entistä parempaa oppimisympäristöä, joka tukee jokaisen opiskelijan hyvinvointia ja menestystä. 

Image
Asiantuntija Riikka Hovin puolivartalokuva
Kirjoittaja on Hyrian opiskelijahyvinvointipäällikkö Riikka Hovi.