Going Abroad? Sosiaaliturva ja vakuutukset

Image
Nainen pitelee karttaa sillalla

Sosiaaliturva

Jos tilapäinen oleskelu ulkomailla opiskelun vuoksi kestää enintään yhden vuoden, opiskelija kuuluu oleskelun aikana suomalaisen sosiaaliturvan piiriin. Alle vuoden ulkomailla opiskelevan oikeus sosiaaliturvaan ratkaistaan ilman erillistä hakemusta opintotuen ratkaisutietojen perusteella. Opiskelijoiden suositellaan ilmoittavan myös lyhyistä vaihdoista Kelaan.

Lue lisää!

 
Sairausvakuutus

Suomessa asuvalla on oikeus sairaanhoitoon myös toisessa EU- ja ETA-maassa sekä Sveitsissä tilapäisesti oleskellessaan. Oikeus sairaanhoitoon osoitetaan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saa sairaanhoitoa Euroopassa, jos sairastuu äkillisesti tai joutuu tapaturmaan. Kortin avulla saa myös pitkäaikaissairauden vaatimaa hoitoa. Sairaanhoidosta maksat saman hinnan kuin maassa asuvat henkilöt. Kortti käy EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä. Eurooppalainen sairaanhoitokortti kelpaa julkisessa terveydenhuollossa, sairausvakuutussopimuksen tehneiden yksityisten lääkäreiden vastaanotoilla ja sopimuksen tehneissä sairaaloissa.

Jos hoidon antaja ei hyväksy eurooppalaista sairaanhoitokorttia, maksat sairaanhoidon kustannukset itse. Tällöin kyse on yleensä palveluntuottajasta, joka ei kuulu kyseisen maan lakisääteiseen sairausvakuutusjärjestelmään. Kustannuksista voit kuitenkin jälkikäteen hakea sairaanhoitokorvausta Kelasta. Kortti on ilmainen. Sen voivat tilata Kelasta kaikki Suomen sairausvakuutukseen kuuluvat henkilöt. Lue lisää eurooppalaisesta sairaanhoitokortista Kelan sivuilta.

Muissa maissa sairaanhoitoon pääsee matkavakuutuksen turvin. Jos sairastut ulkomailla -sivuille on koottu maakohtaisia ohjeita terveyspalveluista, lääkkeistä ja sairaankuljetuksesta sekä asiakasmaksuista. Terveyspalveluista kannattaa ottaa selvää jo ennen matkaa.

Vakuutustodistukset

Hyrian opiskelijat ovat vakuutettuja koulun toimesta tapaturmien ja sairauden varalta niin palkattoman työpaikalla järjestettävän koulutusjakson, ulkomailla opiskelun, kuin työ- ja koulumatkojen osalta (lakisääteinen tapaturmavakuutus). Opiskelijat on myös vastuuvakuutettu työpaikalla järjestettävän koulutusjakson/opiskelun aikaisia mahdollisia vahinkoja varten. Lisäksi opiskelijoilla on vapaa-ajan matkavakuutus sisältäen matkatavaravakuutuksen. Palkallisissa jaksoissa työnantajan tulee vakuuttaa opiskelijat normaalin käytännön mukaan.

Tapaturma-, matka- ja toiminnanvastuuvakuutukset

Tässä tarvittavat, mukaan tulostettavat, englanninkieliset lomakkeet:

Lakisääteinen tapaturmavakuutus, 844678

Matkavakuutus, 825250, tiedot täydennettävä

Vastuuvakuutus, 16-611-224-4

Lisäksi opiskelijat käyttävät Euroopassa eurooppalaista sairaanhoitokorttia kohdemaan julkisessa sairaanhoidossa, jolloin kohdemaan terveydenhoitoviranomaiset laskuttavat hoidosta Suomea. Vakuutustodistukset ovat samat sekä Hyria koulutus Oy:n että Hyria Business Institute Oy (Hyria aikuiskoulutus):n opiskelijoille palkattoman työpaikalla järjestettävän koulutusjakson/työharjoittelun/opiskelujakson aikana.

USA ja Kanada

USA:n ja Kanadan osalta vastuuvakuutustodistus toimitetaan opiskelijalle erikseen. Tapaturma- ja matkavakuutus on voimassa kaikkialla, eli yllä olevat tapaturma- ja matkavakuutustodistukset pätevät myös USA:ssa ja Kanadassa. Vastuuvakuutusten osalta opiskelijat vakuutetaan erikseen seuraavin toimenpitein:

Kv-vastaava tai ohjaava opettaja ilmoittaa vakuutusyhtiöön (osoitteeseen johanna.huttunen@semita.fi) seuraavat tiedot:

- Opiskelijan nimi, osoite, henkilötunnus, puhelin ja emaili

- Työharjoittelun kesto ja työharjoittelupaikka sekä työharjoittelupaikan osoite

- Mitä opiskelija tekee (työtehtävät) harjoittelujaksolla?

(Vakuutus annetaan vakuutusyhtiön hyväksymille nimetyille harjoittelijoille. Vuosittain vakuutusyhtiöön laaditaan koonti-ilmoitus liikkuneista opiskelijoista ja harjoittelujen kestosta vakuutusmaksun tarkistusta varten.)

Lyhyet opintovierailut, -tapahtumat tai hanketapaamiset

Hyrian opiskelijat ja opettajat ovat vakuutettuja (matkavakuutus) Hyrian toimesta osallistuessaan lyhytkestoisiin ulkomaanjaksoihin, esim. kansainvälisiin kilpailuihin, messuille, vierailuille tai yhteistyöhankkeiden tapaamisiin. Matkavakuutus sisältää myös matkatavaravakuutuksen.

Opiskelijoiden ja henkilöstön virkamatkavakuutus, 825250

Toimintaohjeet tapaturman tai sairauden kohdatessa ulkomailla

 1. Ilmoita työpaikallesi ja kv-vastaavallesi sairastumisestasi.
   
 2. Hakeudu hoitoon lähimpään lääkäriin/hoitolaitokseen. Esitä matkavakuutustodistuksesi lääkärille.
   
 3. Pyydä käynnistäsi lääkärintodistus, jonka toimitat työpaikallesi tai oppilaitokseesi.
   
 4. Maksa hoito- ja muut kulut itse. Vakuutusyhtiöllä on mahdollista tehdä myös maksusitoumus, mikäli se on tarpeellista.
   
 5. Säästä kaikki kuitit lääkäristä ja lääkkeistä + taksista, jos joudut käyttämään ym. kuluista mikä sairauden toteamiseen liittyy. Säilytä niitä siihen saakka kun saat korvauspäätöksen.
   
 6. Hae korvausta kustannuksista tekemällä vahinkoilmoitus Protecetorin kotisivuilta. Liitä/skannaa kuitit hakemuksen liitteeksi tarvittaessa.
   
 7. Jos olet loukkaantunut matkalla/vaihdon aikana työtapaturmaisesti, ilmoita asiasta työnantajallesi. Matkavahingon lisäksi kannattaa tehdä työtapaturmailmoitus (opintosihteerit ohjeistaa), esim. päivärahan korvaamista varten.
   
 8. Toimita lääkärintodistus työpaikallesi (pitkissä sairauslomissa kopio kv-vastaavalle).
   
 9. Mikäli on kyse jostain todella vakavasta sairaudesta tms., konsultoi mahdollisuuksien mukaan Protectoria jatkohoidosta.
   
 10. Vakuutusyhtiö Protectorilla on myös 24/7 toimiva matkahätäpalvelu, josta saa ohjeistusta soittamalla yhtiön sivuilla olevaan Falckin numeroon. 

 

Toimintaohjeet työtapaturman kohdatessa ulkomailla

 1. Ilmoita tapaturmasta heti työnantajallesi ja Hyriaan kv-vastaavalle ja opintosihteerille.
   
 2. Mene työterveyshuoltoon tai valitsemaasi hoitopaikkaan. Esitä matkavakuutustodistuksesi lääkärille.
   
 3. Pyydä käynnistäsi lääkärintodistus työpaikallesi tai oppilaitokseesi sekä vakuutusyhtiöön.
   
 4. Maksa hoito- ja muut kulut itse. Vakuutusyhtiöllä on mahdollista tehdä myös maksusitoumus, mikäli se on tarpeellista.
   
 5. Säästä kaikki kuitit lääkäristä ja lääkkeistä + taksista, jos joudut käyttämään ym. kuluista mikä sairauden toteamiseen liittyy. Säilytä niitä siihen saakka kun saat korvauspäätöksen.
   
 6. Protecetor voi ehdottaa jatkohoitopaikan vaihtamista, mikäli näin voitaisiin nopeuttaa jatkohoitoon pääsyä.
   
 7. Hyrian opintosihteeri ohjeistaa tapaturmailmoituksen tekemiseen. Toimita tapaturmailmoitus Protectoriin mahdollisimman pian.
   
 8. Hae korvausta kustannuksista tekemällä vahinkoilmoitus Protecetorin kotisivuilta. Liitä/skannaa kuitit hakemuksen liitteeksi tarvittaessa.
   
 9. Toimita lääkärintodistus työpaikallesi ja vakuutusyhtiöön (pitkissä sairauslomissa kopio kv-vastaavalle).

Toimintaohjeet ryöstön tai varkauden ja/tai pahoinpitelyn kohdatessa

 1. Ilmoita tapaturmasta heti työnantajallesi ja Hyriaan kv-vastaavalle.
   
 2. Mene työterveyshuoltoon tai valitsemaasi hoitopaikkaan. Esitä matkavakuutustodistuksesi lääkärille.
   
 3. Pyydä käynnistäsi lääkärintodistus työpaikallesi tai oppilaitokseesi sekä vakuutusyhtiöön.
   
 4. Maksa hoito- ja muut kulut itse. Vakuutusyhtiöllä on mahdollista tehdä myös maksusitoumus, mikäli se on tarpeellista.
   
 5. Säästä kaikki kuitit lääkäristä ja lääkkeistä + taksista, jos joudut käyttämään ym. kuluista mikä sairauden toteamiseen liittyy. Säilytä niitä siihen saakka kun saat korvauspäätöksen.
   
 6. Tee poliisilaitoksella rikosilmoitus. Ota kopio ilmoituksesta itsellesi (tarvitaan vahinkoilmoituksessa).
   
 7. Jos tapaus on sattunut vapaa-ajalla, hae korvausta menetetystä omaisuudesta ja/tai lääkärikuluista tekemällä vahinkoilmoitus Protecetorin kotisivuilta. Liitä/skannaa kuitit hakemuksen liitteeksi tarvittaessa. Kv-vastaava tai oman yksikön opintosihteerit auttavat asiassa.

Jos otat matkalla yhteyttä Protectoriin, ilmoita aina:

- sairastuneen tai loukkaantuneen henkilötunnus tai syntymäaika

- vakuutusnumero vakuutustodistuksesta

- mitä, missä ja milloin on sattunut

- hoitopaikka ja sen yhteystiedot

- omat yhteystietosi                

 

Matkan keskeytyminen tai kotiinkuljetus

Ota yhteys Protectoriin tai SOS internationaliin, jos lääkärin mielestä tarvitset erikoiskuljetuksen.