Hyria antaa opiskelijoilleen vuoden osaamistakuun! 

Hyria haluaa varmistaa osaavien työntekijöiden saatavuuden työnantajille ja parhaat mahdollisuudet työllistymiseen tutkinnon suorittaneille. Tästä syystä myönnämme perustutkinto-opiskelijoillemme ainutlaatuisen osaamistakuun. 

Image
Kannettavaa tietokonetta katsovien neljän ihmisen puolivartalokuva

Toisen asteen ammatillinen koulutus perustuu valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin. Perusteissa kuvataan se osaaminen, jonka saavutettuaan opiskelija valmistuu ja saa osaamisestaan tutkintotodistuksen. Ammatillisissa perustutkinnoissa osaaminen arvioidaan asteikolla 1–5. Perustutkinto antaa perustaidot ja -osaamisen, jotka kyseisissä työtehtävissä vaaditaan.

Perustutkinto on niin sanottu alalle tulotutkinto, jonka suoritettuaan opiskelija pääsee aloittamaan työuransa alalla.

Opiskelija osoittaa tutkinnossa vaadittavan osaamisensa näytössä, joka annetaan pääsääntöisesti aidossa työelämän tilanteessa työpaikalla. 

Joskus käy kuitenkin niin, että opintojen aikana saavutettu osaaminen ei vastaakaan työnantajan tarvetta. Osaamistakuun avulla omia taitoja pääsee hiomaan maksutta työnantajan tarvitsemalle tasolle. 

Opiskelijalle tai työnhakijalle

Hyrian osaamistakuu koskee sinua, kun olet: 

  • Valmistunut Hyriasta ammatilliseen perustutkintoosi enintään 12 kuukautta sitten 

  • Takuun käyttämisen hetkellä olet vailla työtä, ja työllistymisen esteenä on riittämätön osaaminen 

Osaamistakuu antaa sinulle mahdollisuuden palata hankkimaan lisää osaamista Hyriaan perustutkinnon suorittamisen jälkeen sillä alalla, jonka alan tutkinnon olet suorittanut.  

Osaamistakuun puitteissa voit osallistua oman alasi olemassa olevaa osaamistasi vahvistavaan tai täydentävään koulutukseen maksutta osana olemassa olevia opiskelijaryhmiämme. Täydennyskoulutuksen sisältö, määrä ja kesto sovitaan yksilöllisen tilanteesi perusteella, mutta sitä voi olla enintään 60 tuntia. Täydennyskoulutus voidaan järjestää myös oppisopimuskoulutuksena. Osaamistakuu ei anna oikeutta yksilölliseen tai räätälöityyn lisäopetukseen. 

Työnantajalle 

Hyrian osaamistakuu koskee sinua, kun olet: 

  • ottanut yli kuuden kuukauden mittaiseen työsuhteeseen Hyriasta enintään 12 kuukautta sitten ammatilliseen perustutkintoonsa valmistuneen opiskelijan/työntekijän 

  • tunnistanut osaamisvajeen, jonka täyttäminen parantaisi henkilön käytettävyyttä siinä työtehtävässä, johon hänet on otettu 

Osaamistakuu antaa työnantajalle mahdollisuuden tarjota ehdot täyttävälle työntekijälleen maksutonta täydennyskoulutusta Hyriassa. Työsuhteen tulee olla voimassa osaamistakuun käyttämisen ajan. Osaamistakuuta voi käyttää vain yhden kerran yhden työntekijän kohdalla. 

Osaamistakuun puitteissa työntekijä voi osallistua oman alansa täydentävään koulutukseen osana olemassa olevia opiskelijaryhmiämme. Koulutuksen tavoitteena on kehittää riittävä ammatillinen osaaminen siihen työtehtävään, jonka osaamisessa on tunnistettu osaamisvajetta. 

Täydennyskoulutuksen määrä sovitaan työntekijän yksilöllisen tilanteen perusteella, mutta sitä voi olla enintään 60 tuntia. Täydennyskoulutus voidaan järjestää myös oppisopimuskoulutuksena. Osaamistakuu ei anna oikeutta yksilölliseen tai räätälöityyn lisäopetukseen. 

Yksilöllinen Osaamistakuu Ekstra

Työnantajille on tarjolla myös maksullinen yksilöllisesti räätälöity Osaamistakuu Ekstra -lisäpalvelu.

Osaamistakuu Ekstra on osaamistakuun laajennus, jota käyttämällä työntekijälle järjestetään yksilöllistä tai räätälöityä lisäopetusta työnantajan tarpeen mukaisesti. Osaamisen täydentämiseen järjestetään mahdollisuus yhden kuukauden kuluessa siitä, kun Hyria on tehnyt päätöksen työntekijän soveltuvuudesta osaamistakuun piiriin. 

Koulutusta voidaan järjestää Hyrian oppimisympäristöjen lisäksi työnantajan tiloissa ja välineillä, mikäli työnantaja näin haluaa.

Lataa esite osaamistakuusta:

Hyrian osaamistakuu by Hyria koulutus - Issuu (pdf) 

Image
kuvio, jossa toistuu Hyria osaamistakuu leima.

Ota yhteyttä! 

Lähetä viesti osoitteella: osaamistakuu@hyria.fi ja kerro tilanteestasi. Hyrian Hakijan palvelut ottaa sinuun yhteyttä. Tilanteesi kartoitetaan opiskelijan suorittaman tutkinnon koulutuspäällikön johdolla, ja mikäli osaamistakuun ehdot täyttyvät, koulutuspäällikkö tekee päätöksen osaamistakuun soveltamisesta ja opiskelijaksi ottamisesta.