Hyria haastaa koulutuksen järjestäjiä osaamistakuuseen

Tiedotteet
Image
Kuvituskuva, jossa tekstinä #osaamistakuuhaaste violetilla pohjalla

Ammattioppilaitos Hyria haastaa muita koulutuksen järjestäjiä kehittämään uusia ratkaisuja osaajapulaan. Hyria on itse alkanut myöntää omille opiskelijoilleen 12 kuukauden osaamistakuun. Osaaminen puhuttaa juuri nyt, kun Euroopassa vietetään ammattiosaamisen viikkoa 23.–27.10. 

Julkisuudessa esiintyy aika ajoin huolestuttavia arvioita siitä, että ammatillisista oppilaitoksista valmistuneilla ei olisi käytännössä riittäviä valmiuksia työelämään. Työnantajat ovat tuoneet esiin, että monilla aloilla on pulaa osaajista.  

"Viesti on kuultu. Nyt on aika kehittää ratkaisuja", Hyrian toimitusjohtaja Pekka Vaittinen linjaa. Yhtenä uutena avauksena Hyria on itse alkanut myöntää perustutkinto-opiskelijoilleen 12 kuukauden osaamistakuun. Osaamistakuu koskee myös työnantajaa, joka on ottanut yli kuuden kuukauden mittaiseen työsuhteeseen Hyriasta enintään 12 kuukautta aikaisemmin ammatilliseen perustutkintoon valmistuneen henkilön. 

Osaamistakuuta voidaan soveltaa, jos työnhakijan työllistymisen esteenä on riittämätön osaaminen tai jos työnantaja on tunnistanut osaamisvajeen, jonka täyttäminen parantaisi henkilön käytettävyyttä siinä työtehtävässä, johon hänet on otettu. 

Osaamistakuun puitteissa henkilölle tarjotaan olemassa olevaa osaamista vahvistavaa tai täydentävää koulutusta enintään 60 tuntia. Koulutus järjestetään osana Hyrian olemassa olevia koulutusryhmiä. Koulutuksen sisältö, määrä ja kesto tarkennetaan tarpeen ja tilanteen mukaan. 

"Ammatilliset perustutkinnot arvioidaan valtakunnallisten perusteiden mukaan. Kun arviointiasteikko on yhdestä viiteen, on selvää, että valmistuneiden osaamisessa on eroja. Tutkinnoissa on myös valinnaisia osia, ja joskus työelämässä paljastuu, että jokin toinen kuin itselle valittu valinnainen sisältö olisikin ollut tarpeen. Osaamistakuu tarjoaa ratkaisun kumpaankin haasteeseen", Hyrian rehtori Tuula Kortelainen lupaa. 

Euroopan ammattiosaamisen viikolla Hyria haluaa haastaa muita koulutuksen järjestäjiä pohtimaan uusia ratkaisuja osaajapulaan. "Hyrian osaamistakuu on yksi keino, mutta uskomme muitakin hyviä ideoita löytyvän, kun asiaan tartutaan", toimitusjohtaja Pekka Vaittinen kannustaa. Haaste kutsuu myös kuntia pohtimaan, miten perusopetuksessa voitaisiin hallitusohjelman mukaisesti varmistaa oppijan riittävät opiskeluvalmiudet toiselle asteelle siirryttäessä. 

Euroopassa vietetään Euroopan komission aloitteesta osaamisen teemavuotta. Tavoitteena on panostaa erityisesti työikäisten koulutusmahdollisuuksiin ja osaamisen kehittämiseen sekä varmistaa, että osaaminen vastaa työmarkkinoiden tarpeisiin. Suomessa vuoden keskeiset teemat ovat työikäisten kaiken osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen, jatkuvan oppimisen edistäminen ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen. 

 

Lisätietoja:

Osaamistakuu | Hyria

European Year of Skills (europa.eu)

 

Esite osaamistakuusta ja osaamistakuuhaasteesta (pdf): Hyrian osaamistakuu by Hyria koulutus - Issuu