Hyria antaa ammattikoululaisille vuoden osaamistakuun

Tiedotteet
Image
kuvio, jossa toistuu Hyria osaamistakuu leima.

Hyria haluaa, että työnantajat löytävät osaavaa työvoimaa, ja että ammatillisen tutkinnon suorittaneilla on parhaat mahdollisuudet työllistymiseen. Siksi Hyria on päättänyt myöntää perustutkinto-opiskelijoilleen ainutlaatuisen osaamistakuun.

Hyria on toisen asteen ammatillisen koulutuksen sekä työllisyyttä edistävien palvelujen järjestäjä Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä.

"Julkisuudessa esiintyy aika ajoin huolestuttavia arvioita siitä, että ammatillisista oppilaitoksista valmistuneilla ei olisi käytännössä riittäviä valmiuksia työelämään. Otamme tällaiset viestit hyvin vakavasti, ja haluamme varmistaa, että Hyriasta valmistunut opiskelija on työnantajalle turvallinen rekrytointi", Hyrian palvelujohtaja Mikko Hieta kertoo.

Toisen asteen ammatillinen koulutus perustuu valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin. Perusteissa kuvataan se osaaminen, jonka saavutettuaan opiskelija valmistuu ja pääsee aloittamaan työuransa alalla. Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä, joka annetaan pääsääntöisesti aidossa työelämän tilanteessa työpaikalla. Ammatillisissa perustutkinnoissa osaaminen arvioidaan asteikolla 1–5. 

"Jos käy niin, että opintojen aikana saavutettu osaamisen taso ei riitä työnantajan tarpeeseen, osaamistakuun avulla taitoja pääsee terävöittämään maksuttomasti", Hieta lupaa. 

"Tutkinnoissa on valinnaisia osia, eivätkä kaikki tietenkään valitse kaikkea. Osaamistakuu on ratkaisu myös niihin tilanteisiin, kun työpaikalla tarvittaisiin taitoa, jota opiskelija ei ole sisällyttänyt opintoihinsa", Hieta jatkaa.

Näin osaamistakuu toimii

Osaamistakuu koskee työnhakijaa, joka on valmistunut Hyriasta ammatilliseen perustutkintoon enintään 12 kuukautta aikaisemmin. Osaamistakuu koskee myös työnantajaa, joka on ottanut yli kuuden kuukauden mittaiseen työsuhteeseen Hyriasta enintään 12 kuukautta aikaisemmin ammatilliseen perustutkintoon valmistuneen henkilön.

Osaamistakuuta voidaan soveltaa, jos työnhakijan työllistymisen esteenä on riittämätön osaaminen tai jos työnantaja on tunnistanut osaamisvajeen, jonka täyttäminen parantaisi henkilön käytettävyyttä siinä työtehtävässä, johon hänet on otettu.

Osaamistakuun puitteissa henkilölle tarjotaan olemassa olevaa osaamista vahvistavaa tai täydentävää koulutusta enintään 60 tuntia. Koulutus järjestetään osana Hyrian olemassa olevia opiskelijaryhmiä. Koulutuksen sisältö, määrä ja kesto tarkennetaan tilanteen mukaan.

Työnantajille Hyria tarjoaa myös yksilöllisen Osaamistakuu Ekstra -lisäpalvelun. Osaamistakuu Ekstra on osaamistakuun maksullinen laajennus, jota käyttämällä työntekijälle järjestetään yksilöllistä tai räätälöityä lisäopetusta työnantajan tarpeen mukaisesti. Osaamisen täydentämiseen järjestetään mahdollisuus yhden kuukauden kuluessa siitä, kun Hyria on tehnyt päätöksen työntekijän soveltuvuudesta osaamistakuun piiriin. 

Koulutusta voidaan järjestää Hyrian oppimisympäristöjen lisäksi työnantajan tiloissa ja välineillä, mikäli työnantaja näin haluaa.

Osaamistakuun ehdot löytyvät täältä. Takuun käyttäjiä palvelee sähköpostiosoite: osaamistakuu@hyria.fi.