OLS-kielitestit ja -kurssit

Image
Nainen pitelee karttaa sillalla

Erasmus+ -ohjelman tuella työssäoppimaan tai opiskelemaan lähtevät opiskelijat suorittavat pakollisen kielitestauksen ja vapaaehtoisen kielikurssin. Kielitesti ja -kurssi eivät ole tarjolla Hyrian omalla apurahalla lähteville opiskelijoille.

A) KIELITESTI

Erasmus+ -ohjelma mahdollistaa kielitaitosi testaamisen reilulla kahdellakymmenellä eri kielellä. Kielitesti on pakollinen vähintään 19 päivän kestoisissa vaihdoissa. Testauksella haetaan tietoa Euroopan maiden opiskelijoiden kielitaidosta, ja siitä kuinka se kehittyyy vaihdon aikana. Testin tulos ei vaikuta vaihtoon lähtemiseen tai muuta mitään sen järjestelyjä.

Opiskelija kutsutaan sähköpostilla testin tekemiseen ennen ulkomaanjaksoa sekä sen päätyttyä. Testissä on noin 50 kysymystä (kielioppi-, sanasto-, kuullun ymmärtäminen ja luetun ymmärtäminen), ja sen täyttäminen kestää noin 40 minuuttia. Testin voi keskeyttää ja tallentaa ja jatkaa myöhemmin loppuun, mutta testiä ei voi tehdä uudelleen tulosvaiheen jälkeen. Tulokset näkyvät ruudulla testin päättymisen jälkeen, ja ne lähetetään myös opiskelijan sähköpostiin. Omia tuloksiasi voit verrata kielen osaamista koskevaan eurooppalaiseen viitekehykseen.

Kielitesti suositellaan tehtäväksi työssäoppimisen ja opiskelujakson ohjauskielellä, usein englanniksi, poikkeuksena kuitenkin muun vahvan kielitaidon osallistujat. Äidinkielellä tehtyä testiä ei voi tehdä.

Kielitesti tehdään myös jakson jälkeen, poikkeuksena ne opiskelijat, jotka saavat ennen jaksoa tehdyn testin tulokseksi parhaan mahdollisen (C2). Paluun jälkeiseen testiin ei tule uutta kutsua, vaan opiskelija kirjautuu OLS -alustalle omilla tunnuksilla.

Tutustu OLS -alustaan (OLS = Online Linguistic Support)  ja vaihda kieli suomen kielelle oikeasta yläkulmasta tai suoraan TASTÄ.

TÄSTÄ esittelyvideoon
OLS -alustalle

B) KIELIKURSSI

Kielitestin lisäksi kannattaa opiskella joko työskentelykieltä ja kohdemaan kieltä ennen vaihtojakson alkua. OLS -kielialustalla on laaja valikoima eritasoisia kursseja eurooppalaisista kielistä sekä Live tutoring -sessioita.  Mikäli opiskelija saa em. testistä tuloksen B2-C2, voi opiskelija valita kurssikieleksi myös muun kielen kuin testikielen. Kielikurssit löytyvät samalta alustalta ja opiskelija saa siihen erillisen kutsun. Kielikurssi on opiskelijoille avoinna vielä kaksi kuukautta ulkomaanjakson päättymisen jälkeen.

Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen Youtube-kanavalta löytyy hyvä ja selkeä esittelyvideo OLS -kielikursseista. Videolla esitellään kaikki OLS -kieliharjoitusmallit (kielioppi, artikkelit, MOOCit, Live tutoring -sessiot jne.). Videon kesto on n. 5 min. Erasmus+ OLS Guided Tour for the language  course -videon pääsee näkemään  TÄÄLTÄ.
OLS -alustalle