Miten rahoittaa opiskelua?

Image
Pikkuruinen mieshahmo istuu euron kolikoista kasatun pinon päällä ja lukee lehteä.

Haluaisitko opiskella aikuisena, mutta et tiedä, miten talous pysyy kasassa ja kukkaro kestää? Oman toimeentulon voi rahoittaa opintojen aikana monella tavalla. Tuen saamiseen vaikuttaa muun muassa se, oletko työtön vai työsuhteessa ja aiotko opiskella päätoimisesti. Tällä sivulla on tietoa eri tavoista rahoittaa opiskelua. Sivulla kerrotaan oppisopimusopiskelijan rahoitusvaihtoehdoista sekä aikuiskoulutustuesta ja monesta muusta opintojen rahoitusvaihtoehdosta. Löydät myös linkkejä ja vinkkejä esimerkiksi apurahan hakemiseen.

Jos haluat tietoa erilaisista yleisistä ja Hyria-kohtaisista opiskelijan eduista, voit tutustua niihin tällä sivulla.

Aikuiskoulutustuki ja soviteltu aikuiskoulutustuki

Työllisyysrahasto voi myöntää aikuiskoulutustukea omaehtoisen koulutuksen ajaksi niille, jotka ovat olleet työelämässä vähintään kahdeksan vuotta ja nykyisen työnantajan palveluksessa tai päätoimisena yrittäjänä vähintään vuoden.

Aikuiskoulutustuen enimmäiskesto on 1519 kuukautta.

Palkansaajan aikuiskoulutustuki lasketaan ansiosidonnaiseksi etuudeksi. Tukea myönnetään päätoimisiin opintoihin.

Jos sinulle on myönnetty aikuiskoulutustuki ennen 1.8.2020 ja työskentelet opintojesi ohessa, voit saada soviteltua aikuiskoulutustukea.

Lue lisää: tyollisyysrahasto.fi

Yrittäjän aikuiskoulutustuki

Yrittäjän aikuiskoulutustuki on suunnattu niille aikuisopiskelijoille, jotka

 • osallistuvat omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen,
 • toimivat yrittäjänä ja
 • ovat olleet työelämässä vähintään kahdeksan vuotta ja
 • ovat toimineet päätoimisena, pakollisen YEL- tai MYEL-vakuutuksen piirissä olevana, yrittäjänä vähintään vuoden välittömästi ennen tuettavan opiskelun alkua ja
 • opiskelevat päätoimisesti ja yhdenjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta tai useammassa jaksossa yhteensä vähintään 43 päivää.

Lue muista ehdoista täältä

Oppisopimus

Oppisopimuksella tarkoitetaan määräaikaista työsopimusta, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän. Työtekijä voi olla uusi tai jo töissä oleva. Oppisopimusopiskelija voi suorittaa tutkinnon tai sen osan useammassa eri yrityksessä.

Oppisopimuksella voi suorittaa minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon. Oppisopimusopiskelija kouluttautuu työtä tehden, saa työstään palkkaa ja kerryttää työkokemusta.

Kaikki yli 15-vuotiaat voivat opiskella oppisopimuksella.

Palkkatuki

Palkkatuki on työ- ja elinkeinotoimiston päätöksellä maksettava harkinnanvarainen tuki. Palkkatuen suuruus vaihtelee TE-palveluiden asettamien kriteerien mukaan. Työttömän työnhakijan TE-palveluiden työllistymissuunnitelmassa on hyvä mainita kiinnostus oppisopimuskoulutuksesta. Ota yhteyttä oman alueesi TE-toimistoon ja tarkista oletko palkkatukikelpoinen sekä palkkatuen määrä.

Palkkatukea hakee työnantaja erillisellä TE-toimiston sähköisellä lomakkeella. 

Työttömälle työnhakijalle tehdään työ- ja elinkeinotoimistossa työllistymissuunnitelma ennen oppisopimuskoulutuksen aloittamista. Työnantajan tulee selvittää ennen työsuhteen ja oppisopimuskoulutuksen alkamista tuen myöntämisen perusteet työllistettävän työ- ja elinkeinotoimistosta.

Lue lisää TE-palveluiden sivuilta.

Koulutuskorvaus

Oppisopimustyönantajalle maksetaan koulutuskorvausta sopimuksen mukaan. Koulutuskorvaus on työnantajalle veronalaista tuloa.

Yrittäjän oppisopimuskoulutuksen rahoitus

Yrittäjän oppisopimuskoulutuksen rahoitus määräytyy samalla tavalla kuin muussakin oppisopimuskoulutuksessa. Koulutukseen kuuluvat oppilaitoksessa toteutettavat opinnot ovat yrittäjälle maksuttomia. Koulutuskorvausta voidaan maksaa toiselle yritykselle tai oman yrityksen ulkopuoliselle mentorille Koulutuskorvausta ei makseta omaan yritykseen.

Oppisopimuskoulutuksessa oleva yrittäjä on oikeutettu saamaan opintososiaalisia etuuksia.

Opiskelijalle maksettava palkka ja opintososiaaliset edut

Opiskelija saa alan työehtosopimuksen mukaisen palkan, jonka työnantaja maksaa henkilösivukuluineen. Opiskelija saa maksuttoman opetuksen. Työnantajalla on mahdollisuus olla maksamatta palkkaa kun opetus tapahtuu koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä. Mikäli työnantaja valitsee tämän vaihtoehdon, opiskelijalla on oikeus opintososiaalisiin etuihin:

 • Päiväraha 15 € /opetuspäivä
 • Perheavustus 17 € /opetuspäivä, jos opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia
 • Matkakorvaus jokaiselta edestakaiselta matkalta lähiopetukseen, jos matka on yli 10km kotoa tai työpaikalta. Kilometrikorvaus on 0,20 €. 
 • Majoittumiskorvaus 8 € (yövyttäessä opiskelupaikkakunnalla)

Opiskelijalla on oikeus saada etuudet osallistuessaan myös näyttöön tai muuhun osaamisen osoittamiseen.

Opiskelija voi laskuttaa opintososiaalisia etuja vain oppisopimuksen voimassaoloajalta. Oppilaitoksessa tapahtuvien opintojen ajalta saadut edut ovat verottomia.

Opintososiaalisten etuuksien hakemuslomake täytetään sähköisesti Wilma-verkkopalvelussa osoitteessa https://hyria.inschool.fi/. Kaikki tiedot on täydennettävä tarkasti, jotta opintososiaaliset edut saadaan maksuun virheettömästi ja nopeasti.

Lue lisää: hyria.fi/oppisopimus

Opintotuki (Kela)

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotukeen kuuluvat:

Jos sinulle on myönnetty aikuiskoulutustukea, voit saada Kelasta opintolainan valtiontakauksen. Voit saada lainatakauksen, jos saat aikuiskoulutustukea yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksan viikkoa. Lainatakauksen voi saada niiltä kuukausilta, joissa on vähintään 18 aikuiskoulutustukijaksoon kuuluvaa kalenteripäivää.

Laskurilla voit arvioida opintotuen määrän antamillasi tiedoilla. Näin haet opintotukea.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta:

 • jos olet ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa

 • olet vähintään 25-vuotias

 • olet TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla

 • olet sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista

Työttömyysetuutta (ansiosidonnainen päiväraha) voidaan myöntää päätoimisen opiskelun ajaksi enintään 24 kuukaudeksi. Työttömyysetuus on 32,40 euroa / päivä, ja sitä maksetaan 5 päivältä viikossa (myös arkipyhiltä).

Jos pohdit opintoja työttömyysetuudella, ota yhteys omaan TE-toimistoosi.

Lue TE-PALVELUIDEN SIVUILTA lisää

Katso Hyrian työvoimakoulutukset täältä

Verovähennykset

Jos maksat täydennyskoulutuksesi itse, koulutus voi olla vähennyskelpoista verotuksessa. Sinun täytyy pystyä osoittamaan, että koulutus on välttämätöntä ammattitaitosi ylläpitämiseksi ja että kulut ovat välittömästi sidoksissa tulonhankintaan.

Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä verotoimistoon. Yhteystiedot vero.fi-sivuilla.

Omat säästöt

Jos sinulle on kertynyt säästöjä, on se yksi erittäin varteenotettava tapa rahoittaa opiskelua. Omaan osaamiseensa ja tulevaisuuteensa investoiminen kannattaa varmasti!

Jos haluat aloittaa säästämisen tulevia opintoja varten, voit keskustella mahdollisuuksistasi ja kysyä neuvoja alkuun pääsemiseen esimerkiksi omassa pankissasi. Tee realistinen säästösuunnitelma ja mieti, kauanko sinun pitää säästää, jotta voit opiskella haluamasi tutkinnon tai koulutuksen.

Apurahat

Apuraha on tietyin ehdoin myönnettävä taloudellinen tuki. Kriteerit riippuvat myöntäjästä. Suomessa apurahoja myöntävät pääasiassa säätiöt, kunnat ja opetusministeriö. Eri tahoilla on apurahoille omat hakuaikansa.

Esimerkiksi Tellervo ja Juuso Waldenin säätiö jakaa apurahoja ammattiin opiskeleville vähävaraisille alle 30-vuotiaille opiskelijoille.

Apurahoja ammatilliseen koulutukseen myöntävät myös muun muassa Suomalainen Konkordialiitto ja Kansan sivistysrahasto. Kannattaa selvittää myös oman alan ammattiliiton mahdolliset apurahat ja stipendit.

Lisäksi jotkut kunnat ja kaupungit sekä yhdistykset ja säätiöt myöntävät apurahoja ja stipendejä tietyltä alueelta kotoisin oleville tai alueella opiskeleville henkilöille.

Vuorotteluvapaa pitkään työelämässä olleelle

Kokoaikatyössä olevat voivat sopia työnantajan kanssa vuorotteluvapaasta, joka voi kestää yhtäjaksoisesti vähintään 100 ja enintään 180 kalenteripäivää. Jos kuulut johonkin työttömyyskassaan, hae vuorottelukorvaus työttömyyskassastasi. Määrä lasketaan ansiopäivärahasi perusteella. Mikäli et kuulu työttömyyskassaan, hae vuorottelukorvaus Kelasta. Tällöin korvauksen osuus lasketaan peruspäivärahasta ilman lapsikorotuksia.

Voit saada vuorottelukorvausta, jos

 • edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä on vähintään 5 vuotta
 • olet ollut työssä ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 20 vuotta ja
 • olet ollut saman työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta.

Kuntoutustuki

Kelan maksama kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke. Sen aikana tai jo sitä ennen Kela ja työeläkelaitoksesi selvittävät mahdollisuutesi kuntoutua työelämään tai vaihtaa ammattia ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen avulla. Tuen maksaminen voi yleensä alkaa noin vuoden kuluttua sairastumisesta.

Kuntoutusrahaa voi saada, jos on 16–67-vuotias ja kuntoutuksen tarkoituksena on työelämässä pysyminen, työelämään palaaminen tai sinne pääsy.

Lue lisää: kela.fi

 

Lähteet: studentum.fi, kela.fi, tyollisuusrahasto.fi, te-palvelut.fi