Miten rahoittaa opiskelua?

Tällä sivulla on tietoa eri tavoista rahoittaa opiskelua. Sivulla kerrotaan oppisopimusopiskelijan rahoitusvaihtoehdoista sekä ammattitutkintostipendistä. Löydät myös linkkejä ja vinkkejä muihin mahdollisuuksiin maksaa opinnot kuten esimerkiksi apurahan hakemiseen.

Oppisopimusopiskelijan rahoitusvaihtoehdot

Palkkatuki

Palkkatuki on työ- ja elinkeinotoimiston päätöksellä maksettava harkinnanvarainen tuki. Palkkatuen suuruus vaihtelee TE-palveluiden asettamien kriteerien mukaan. Työttömän työnhakijan TE-palveluiden työllistymissuunnitelmassa on hyvä mainita kiinnostus oppisopimuskoulutuksesta. Ota yhteyttä oman alueesi TE-toimistoon ja tarkista oletko palkkatukikelpoinen sekä palkkatuen määrä.

Palkkatukea hakee työnantaja erillisellä TE-toimiston sähköisellä lomakkeella. 

Työttömälle työnhakijalle tehdään työ- ja elinkeinotoimistossa työllistymissuunnitelma ennen oppisopimuskoulutuksen aloittamista. Työnantajan tulee selvittää ennen työsuhteen ja oppisopimuskoulutuksen alkamista tuen myöntämisen perusteet työllistettävän työ- ja elinkeinotoimistosta.

Lue lisää TE-palveluiden sivuilta.

Koulutuskorvaus

Oppisopimustyönantajalle maksetaan koulutuskorvausta sopimuksen mukaan. Koulutuskorvaus on työnantajalle veronalaista tuloa.

Yrittäjän oppisopimuskoulutuksen rahoitus

Yrittäjän oppisopimuskoulutuksen rahoitus määräytyy samalla tavalla kuin muussakin oppisopimuskoulutuksessa. 

Koulutukseen kuuluvat oppilaitoksessa toteutettavat opinnot ovat yrittäjälle maksuttomia. Koulutuskorvausta voidaan maksaa toiselle yritykselle tai oman yrityksen ulkopuoliselle mentorille Koulutuskorvausta ei makseta omaan yritykseen.

Oppisopimuskoulutuksessa oleva yrittäjä on oikeutettu saamaan opintososiaalisia etuuksia.

Opiskelijalle maksettava palkka ja opintososiaaliset edut

Opiskelija saa alan työehtosopimuksen mukaisen palkan, jonka työnantaja maksaa henkilösivukuluineen. Opiskelija saa maksuttoman opetuksen. 

Työnantajalla on mahdollisuus olla maksamatta palkkaa kun opetus tapahtuu koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä. Mikäli työnantaja valitsee tämän vaihtoehdon, opiskelijalla on oikeus opintososiaalisiin etuihin:

  • Päiväraha 15 € /opetuspäivä
  • Perheavustus 17 € /opetuspäivä, jos opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia
  • Matkakorvaus jokaiselta edestakaiselta matkalta lähiopetukseen, jos matka on yli 10km kotoa tai työpaikalta. Kilometrikorvaus on 0,20 €. 
  • Majoittumiskorvaus 8 € (yövyttäessä opiskelupaikkakunnalla)

Opiskelijalla on oikeus saada etuudet osallistuessaan myös näyttöön tai muuhun osaamisen osoittamiseen.

Opiskelija voi laskuttaa opintososiaalisia etuja vain oppisopimuksen voimassaoloajalta. Oppilaitoksessa tapahtuvien opintojen ajalta saadut edut ovat verottomia.

Opintososiaalisten etuuksien hakemuslomake täytetään sähköisesti Wilma-verkkopalvelussa osoitteessa https://hyria.inschool.fi/. Kaikki tiedot on täydennettävä tarkasti, jotta opintososiaaliset edut saadaan maksuun virheettömästi ja nopeasti.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena kaikille ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneille opiskelijoille, mikäli
valmistuneelle opiskelijalle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessävakinainen asuinmaa on Suomi ja hakija kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin tutkinnon suorittamispäivänä sekä stipendin hakemishetkellähakijan tulee olla alle 68-vuotias tutkinnon suorittamispäivänä.

Stipendin suuruus

1.1.2022 tai sen jälkeen suoritettu tutkinto: veroton kertakorvaus 414 €ennen 1.1.2022 suoritettu tutkinto: veroton kertakorvaus 400 €.

Stipendin hakeminen

Stipendiä tulee hakea vuoden sisällä tutkinnon suorittamisesta (tutkinnon suorittamisajakohta on tutkintotodistuksen päiväys)hakemuksen voi täyttää Työllisyysrahaston asiointipalvelussa: Työllisyysrahasto - Asiointipalvelu (tyollisyysrahasto.fi) hakemukseen liitetään tutkintotodistus, jonka perusteella stipendiä haetaan

Tarkemmat ehdot ja hakemus ohjeineen Työllisyysrahaston nettisivuilta täältä.

Katso myös nämä:

Apurahat

Ethän unohda selvittää apurahamahdollisuuksiasi:

https://www.studentum.fi/tietoa-opiskelijalle/apurahat-ja-stipendit-opiskelijalle-19139

https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/opintojen-rahoitus/apurahat/

(+ jotkut oman alan ammattiliitot)

opintotuki, opintoraha ja opintolaina sekä aikuiskoulutustuki ym.

https://www.kela.fi/opintotuki

https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

https://www.ammattikoulut.fi/opintojen-rahoitus-7888

Omaehtoinen opiskelu ja työvoimakoulutus

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella:

Lue lisää täältä. 

Työvoimakoulutus:

Lue lisää täältä.

 

Kela-kortti ruokailussa

Kaikki päätoimisesti ammatillista perustutkintoa tai tutkinnon osia suorittavat opiskelijat sekä VALMA- opiskelijat ovat oikeutettuja maksuttomaan ateriaan Hyrian opiskelijaravintoloissa.

Kela-kortti on aina esitettävä ruokailun yhteydessä, jotta maksuttoman aterian voi saada. Myös ajokortti ja henkilökortti hyväksytään.

Ruokailuoikeus ei koske oppisopimus- ja työvoimakoulutuksen opiskelijoita.

Vakuutukset

Sinut on vakuutettu oppilaitoksen puolesta kouluaikana, koulumatkalla, työssäoppimisen aikana ja matkalla työssäoppimispaikkaan.

  • Jos sinulle sattuu tapaturma, joka vaatii lääkärin hoitoa, voit hakeutua hoitoon, oman kuntasi terveyskeskukseen, Terveystaloon ja kiireellisissä asioissa sairaalan päivystykseen.

  • Muistathan ilmoittaa tapaturmasta heti opettajallesi, vastuuvalmentajallesi ja työssäoppimispaikalla esimiehellesi.

  • Erittäin tärkeää on muistaa tehdä tapaturmailmoitus kampuksesi opintotoimistossa.