Opiskelijaedut ja -tuet

Image
Kärsällään pöydällä oleva säästöpossu edessään kolikoita.

Tältä sivulta löydät tietoa erilaisista opiskelijaeduista. Pääset lukemaan suoraan haluamastasi edusta klikkaamalla alla olevia valkoisia palluroita.

Koulumatkatuki (Kela)

Ammatillisen perustutkinnon suorittaja saattaa olla oikeutettu koulumatkatukeen, jos ehdot täyttyvät. Saat lisätietoa koulumatkatuen ehdoista Kelan sivuilta Koulumatkatuki - kela.fi. Voit myös laskea Kelan laskurin avulla Koulumatkatuen määrän laskenta (kela.fi) suuntaa antavan koulumatkatuen määrän.

Koulumatkatukea haetaan etukäteen ja se voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumista edeltävän kuukauden alusta.

Et ole oikeutettu koulumatkatukeen, jos voit saada päivittäisiin koulumatkoihisi muuta tukea (esim. työttömyysetuuden kulukorvausta).

Linkin kautta pääset täyttämään koulumatkatukihakemuksen Koulumatkatukihakemus (KM1). Täytä koulumatkatukihakemus ja palauta se kampuksesi opintotoimistoon.

Opintotuki (Kela)

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotukeen kuuluvat:

Laskurilla voit arvioida opintotuen määrän antamillasi tiedoilla. Näin haet opintotukea.

Aikuiskoulutustuki (Työllisyysrahasto)

Voit saada aikuiskoulutustukea, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • olet ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta

 • olet ollut nykyisen työnantajan palveluksessa vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua

 • jäät osittaiselle tai kokonaan palkattomalle opintovapaalle

 • asut Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin

 • koulutuksesi kuuluu aikuiskoulutustuen piiriin

 • et saa aikuiskoulutustuen maksamisen estävää etuutta

Lisätietoja aikuiskoulutustuesta.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta:

 • jos olet ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa

 • olet vähintään 25-vuotias

 • olet TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla

 • olet sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista

Lisätietoja omaehtoisesta opiskelusta ja hakulomake TEM621.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena kaikille ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneille opiskelijoille, mikäli
valmistuneelle opiskelijalle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessävakinainen asuinmaa on Suomi ja hakija kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin tutkinnon suorittamispäivänä sekä stipendin hakemishetkellähakijan tulee olla alle 68-vuotias tutkinnon suorittamispäivänä.

Stipendin suuruus

1.1.2022 tai sen jälkeen suoritettu tutkinto: veroton kertakorvaus 414 €

Stipendin hakeminen

Stipendiä tulee hakea vuoden sisällä tutkinnon suorittamisesta (tutkinnon suorittamisajakohta on tutkintotodistuksen päiväys)hakemuksen voi täyttää Työllisyysrahaston asiointipalvelussa: Työllisyysrahasto - Asiointipalvelu (tyollisyysrahasto.fi) hakemukseen liitetään tutkintotodistus, jonka perusteella stipendiä haetaan

Tarkemmat ehdot ja hakemus ohjeineen Työllisyysrahaston nettisivuilta täältä.

Opintotoimistosta saatavia dokumentteja

Voit noutaa yksikkösi/kampuksesi opintotoimistosta tarvitsemiasi todistuksia. Näitä ovat mm:

 • Opiskelutodistus
  Tarvitaan esim. Kelassa tai opiskelijakorttihakemuksen liitteeksi

 • Tilapäinen todistus opiskelija-alennuksen saamiseksi VR:n junissa

 • Todistus opiskelijakortin saamiseksi, Matkahuolto
  Väliaikainen opintosuoritusote
  Tarvitaan esim. opintojen etenemisen esittäminen

Opiskelijoiden käytössä on myös Atomi-palvelu, josta opiskelijat voivat tallentaa itselleen sähköisen opintosuoritusotteen ja opiskelutodistuksen.

Kela-kortti ruokailussa

Kaikki päätoimisesti ammatillista perustutkintoa tai tutkinnon osia suorittavat opiskelijat sekä TUVA-opiskelijat ovat oikeutettuja maksuttomaan ateriaan Hyrian opiskelijaravintoloissa.

Kela-kortti on aina esitettävä ruokailun yhteydessä, jotta maksuttoman aterian voi saada. Myös ajokortti ja henkilökortti hyväksytään.

Ruokailuoikeus ei koske oppisopimus- ja työvoimakoulutuksen opiskelijoita.

Vakuutukset

Sinut on vakuutettu oppilaitoksen puolesta kouluaikana, koulumatkalla, työssäoppimisen aikana ja matkalla työssäoppimispaikkaan.

 • Jos sinulle sattuu tapaturma, joka vaatii lääkärin hoitoa, voit hakeutua hoitoon, oman kuntasi terveyskeskukseen, Terveystaloon ja kiireellisissä asioissa sairaalan päivystykseen.

 • Muistathan ilmoittaa tapaturmasta heti opettajallesi, vastuuvalmentajallesi ja työssäoppimispaikalla esimiehellesi.

 • Erittäin tärkeää on muistaa tehdä tapaturmailmoitus kampuksesi opintotoimistossa.

Kuntosalit

Kampuksilla olevat kuntosalit ovat opiskelijoiden käytössä. Saat käytännönohjeita kampuskoordinaattorilta tai opintotoimistosta. 

Jopot

Kampuksilla on lainattavissa Jopoja opiskelupäivän aikana tapahtuvaan liikkumiseen. Voit varata pyörän opintotoimistosta tai kampuksen infosta, josta saat myös avaimen.

Chromebook

YTO -opintojen aikana käytössäsi on Chromebook, jolla saat kirjalliset tehtävät suoritettua. Etäjaksojen ajaksi on mahdollisuus saada lainaksi Chromebook. Lisätietoja Wilmasta, opetus- ja ohjaushenkilöstöltä ja kampuskoordinaattoreilta.

Liikkuva Hyria

Liikkuva Hyria -hanke on osa valtakunnallista Liikkuva koulu -ohjelmaa. Sen tavoitteena on kannustaa Hyrian opiskelijoita taukoliikuntaa ja monipuoliseen vapaa-ajan liikuntaan, koska opiskelijan kokonaisvaltaisella hyvinvoinnilla on merkitystä opiskelujen etenemiseen.

Liikkuva Hyria -hankkeen avulla on tehty liikuntavälinehankintoja kampuksille ja järjestetty mm. Kuplafudis -tapahtuma. Toimintaa on suunniteltu ja toteutettu yhdessä opiskelijoiden kanssa. Tiedotusta hoidetaan kampusten infotaulujen ja Wilma -viestien kautta. 

Opiskelijajärjestöt

OSKY ry ja Sakki ry ovat ammattiin opiskelevien opiskelijoiden opiskelijajärjestöjä. Opiskelijärjestöt vaikuttavat toiminnallaan valtakunnallisesti ja paikallisesti opiskelijoiden opintojen sujuvuuteen, ammatilliseen opiskeluun ja osaamiseen liittyviin mielikuviin. Opiskelijajärjestöt järjestävät erilaisia tapahtumia ja koulutuksia jäsenilleen. Järjestöjen toimintaan on mahdollista lähteä mukaan aktiivisemminkin esimerkiksi pyrkiä hallitukseen tai olla mukana järjestämässä tapahtumia.

Lisätietoja toiminnasta löytyy järjestöjen omilta sivuilta.