Opiskelijan tuet ja etuudet

Image
Kärsällään pöydällä oleva säästöpossu edessään kolikoita.

Tältä sivulta löydät tietoa erilaisista opiskelijaeduista. Pääset lukemaan suoraan haluamastasi edusta klikkaamalla alla olevia valkoisia palluroita.

Lue kattavammista tuista ja muista rahoitusmahdollisuuksista täältä

Image
Pikkuruinen mieshahmo istuu euron kolikoista kasatun pinon päällä ja lukee lehteä.
Sisältö

Miten rahoittaa opiskelua?

Haluaisitko opiskella aikuisena, mutta et tiedä, miten talous pysyy kasassa ja kukkaro kestää? Oman toimeentulon voi rahoittaa opintojen aikana monella tavalla. Tuen saamiseen vaikuttaa muun muassa se, oletko työtön vai työsuhteessa ja aiotko opiskella päätoimisesti. Tällä sivulla on tietoa eri tavoista rahoittaa opiskelua. 

Lue lisää

Koulumatkatuki (Kela)

Koulumatkatuki on tarkoitettu toisen asteen opiskelijoille, joiden yhdensuuntainen koulumatka on pitkä. Koulumatkatuki korvaa koulumatkojen kustannuksia. Tarkemmat tiedot ja ehdot koulumatkatuen myöntämiseen löytyvät Kelan sivuilta.

Koulumatkatukea voi hakea kätevästi ja helposti verkkohakemuksella OmaKelassa. Jos opiskelija käyttää koulumatkaan esimerkiksi Matkahuollon, Waltin tai HSL:n liikennettä, Kela voi myöntää niin sanotun osto-oikeuden heti hakemuksen lähettämisen jälkeen. Opiskelija voi välittömästi hakemuksen lähettämisen jälkeen siirtyä ostamaan matkalipun lipunmyyjän verkkokaupasta. Käytettäessä muita kulkutapoja tuki maksetaan opiskelijalle, kun hakemus on käsitelty. Voit hakea koulumatkatukea tästä.

Koulumatkatukea voi myös edelleen hakea jättämällä hakemuksen oppilaitoksen opintotoimistoon. Mahdollisen lipun osto-oikeuden saa tuolloin kuitenkin vasta, kun Kela on käsitellyt hakemuksen. Oppilaitos ei enää tee ostotodistuksia lipun ostamista varten.


  * Voit kuitenkin saada tukea koulutussopimuksen aikana, mikäli päivittäinen yhdensuuntainen matka on vähintään 7 kilometriä työpaikalle.
  * Et voi saada koulumatkatukea oppisopimuksen aikana.

Opintotoimisto auttaa ja neuvoo opiskelijaa erilaisista tukiasioissa

Opintotoimisto antaa yleisneuvontaa opiskelijan tukiin liittyvissä asioissa ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin. Saat yksikkösi/kampuksesi opintotoimistosta tarvitsemiasi todistuksia tukihakemuksia varten. Esimerkiksi:

  • Opiskelutodistus
  • Väliaikainen opintosuoritusote

Opiskelijoiden käytössä on myös sähköinen opintotoimisto, Atomi-palvelu. Opiskelijat voivat tallentaa itselleen sähköisen opintosuoritusotteen ja opiskelutodistuksen suoraan palvelusta. Nämä sähköisesti varmennetut dokumentit on helppo toimittaa sähköisesti eteenpäin esimerkiksi Kelaan tai opiskelijajärjestöön.

Kela-kortti tai Slice-opiskelijakortti ruokailussa

Kaikki päätoimisesti ammatillista perustutkintoa tai tutkinnon osia suorittavat opiskelijat sekä TUVA-opiskelijat ovat oikeutettuja maksuttomaan ateriaan Hyrian opiskelijaravintoloissa.

Opiskelijat, jotka ovat ottaneet käyttöön Slice-opiskelijakortin, leimaavat ruokailun opiskelijakortilla Kela-kortin sijaan 1.6.2024 alkaen. Leimaaminen tapahtuu Slice-sovelluksesta löytyvällä QR-koodilla. Katso ohjeet Slice-opiskelijakortin käyttöönottoon.

Jos et ole ottanut Slice-opiskelijakorttia käyttöösi, tapahtuu ruokailun leimaaminen Kela-kortilla. 

Slice-opiskelijakortti tai Kela-kortti on aina esitettävä ruokailun yhteydessä, jotta maksuttoman aterian voi saada. Myös ajokortti ja henkilökortti hyväksytään.

Ruokailuoikeus ei koske oppisopimus- ja työvoimakoulutuksen opiskelijoita.

Vakuutukset

Sinut on vakuutettu oppilaitoksen puolesta kouluaikana, koulumatkalla, työssäoppimisen aikana ja matkalla työssäoppimispaikkaan.

  • Jos sinulle sattuu tapaturma, joka vaatii lääkärin hoitoa, voit hakeutua hoitoon, oman kuntasi terveyskeskukseen, Terveystaloon ja kiireellisissä asioissa sairaalan päivystykseen.

  • Muistathan ilmoittaa tapaturmasta heti opettajallesi, vastuuvalmentajallesi ja työssäoppimispaikalla esimiehellesi.

  • Erittäin tärkeää on muistaa tehdä tapaturmailmoitus kampuksesi opintotoimistossa.

Kuntosalit

Kampuksilla olevat kuntosalit ovat opiskelijoiden käytössä. Saat käytännönohjeita kampuskoordinaattorilta tai opintotoimistosta. 

Jopot

Kampuksilla on lainattavissa Jopoja opiskelupäivän aikana tapahtuvaan liikkumiseen. Voit varata pyörän opintotoimistosta tai kampuksen infosta, josta saat myös avaimen.

Chromebook

YTO -opintojen aikana käytössäsi on Chromebook, jolla saat kirjalliset tehtävät suoritettua. Etäjaksojen ajaksi on mahdollisuus saada lainaksi Chromebook. Lisätietoja Wilmasta, opetus- ja ohjaushenkilöstöltä ja kampuskoordinaattoreilta.

Liikkuva Hyria

Liikkuva Hyria -hanke on osa valtakunnallista Liikkuva koulu -ohjelmaa. Sen tavoitteena on kannustaa Hyrian opiskelijoita taukoliikuntaa ja monipuoliseen vapaa-ajan liikuntaan, koska opiskelijan kokonaisvaltaisella hyvinvoinnilla on merkitystä opiskelujen etenemiseen.

Liikkuva Hyria -hankkeen avulla on tehty liikuntavälinehankintoja kampuksille ja järjestetty mm. Kuplafudis -tapahtuma. Toimintaa on suunniteltu ja toteutettu yhdessä opiskelijoiden kanssa. Tiedotusta hoidetaan kampusten infotaulujen ja Wilma -viestien kautta. 

Opiskelijajärjestöt

OSKU ry ja SAKKI ry ovat ammattiin opiskelevien opiskelijoiden opiskelijajärjestöjä. Opiskelijajärjestöt vaikuttavat toiminnallaan valtakunnallisesti ja paikallisesti opiskelijoiden opintojen sujuvuuteen, ammatilliseen opiskeluun ja osaamiseen liittyviin mielikuviin. Opiskelijajärjestöt järjestävät erilaisia tapahtumia ja koulutuksia jäsenilleen. Järjestöjen toimintaan on mahdollista lähteä mukaan aktiivisemminkin esimerkiksi pyrkiä hallitukseen tai olla mukana järjestämässä tapahtumia.

Lisätietoja toiminnasta löytyy järjestöjen omilta sivuilta.

Ammattitutkintostipendi

Ammattitutkintostipendi on 414 euron suuruinen veroton kertakorvaus ammatillisen tutkinnon suorittamisesta. Voit hakea stipendiä Työllisyysrahastosta, kun täytät seuraavat ehdot:

1. olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon tai ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon kokonaan

2. sinulla on eläkevakuutettua työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä

3. asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendiä hakiessasi

4. olet alle 68-vuotias tutkinnon suorittamispäivänä

5. haet stipendiä vuoden sisällä tutkinnon suorittamispäivästä. Myönnämme stipendin kaikille hakijoille, joiden kohdalla kaikki yllä kerrotut ehdot täyttyvät. Huomaa, että sinun ei ole tarvinnut saada aikuiskoulutustukea voidaksesi hakea ammattitutkintostipendiä.

Lue lisää ja hae täältä