10 ohjetta onnistuneen CV:n laadintaan

Vinkit
Image
Pöydälle kaatunut muki josta valuu vaaleanpunaista ainetta, jonka päällä lukee doing my best.

CV on kuin tuoteseloste hakijasta. Työnhakijalle se on tärkein työhakemuksen liite, joka kannattaa laatia ajatuksella ja päivittää osaamisen karttuessa.

  1. CV:stä tulee löytyä yhteystiedot, koulutukset, pätevyyskortit, suosittelijat ja heidän yhteystietonsa. Myös harrastukset, aktiivisuus yhdistystoiminnassa ja mahdollisesti suoritettu varusmies- tai siviilipalvelus on hyvä mainita.
  2. Laadi alkuun lyhyt, muutaman sanan esittely itsestäsi.
  3. Työkokemuksista mainitse ne haettavan tehtävän kannalta oleellisimmat sekä lyhyt kuvaus siitä, mitä mikäkin työ piti sisällään. Kun työkokemusta on kertynyt vasta vähän, on hyvä mainita työharjoittelupaikat ja koulutuksen tai harrastusten kautta saatu osaaminen.
  4. CV on kuin tuoteseloste hakijasta. Työnhakijalle se on tärkein työhakemuksen liite, joka kannattaa laatia ajatuksella ja päivittää osaamisen karttuessa.
  5. LinkedIn-profiili voi auttaa työn saamisessa, joten ehdottomasti kannattaa pitää ajan tasalla ja liittää linkki hakemukseen.
  6. Asiallinen kuva on plussaa. Kuva voi liittyä haettavaan tehtävään tai sellainen joka kuvastaa persoonallisuutta, esimerkiksi kuva harrastuksen parista.
  7. CV:n ulkoasun tulee olla selkeä ja helposti luettava. Myös oikeinkirjoitukseen kannattaa kiinnittää huomiota, kirjoitusvirheet pistävät silmään.
  8. Hyvä CV on lyhyt, selkeä, looginen ja ytimekäs.
  9. Netistä löytyy hyviä, valmiita CV-pohjia, joita kannattaa hyödyntää, mikäli sen kirjoittaminen tuntuu haasteelliselta.
  10. Mikäli hakijoilta löytyy onnistumistarinoita, kannattaa ne ehdottomasti kertoa parilla virkkeellä hakemuksessa. Se tuo konkreettisemmin osaamista ja hakijan persoonallisuutta esille.
Image
Pöydälle kaatunut muki josta valuu vaaleanpunaista ainetta, jonka päällä lukee doing my best.
CV kannattaa laatia kutakin haettavaa työpaikkaa ajatellen erikseen. Yleispätevät CV:t ovat harvoin tehokkaita.