AMK-väyläopinnot Hyriassa 

Image
Henkilöt kättelevät pöydän ylitse

Hyriassa voit opiskella ammatillisten perusopintojesi aikana myös ammattikorkeakouluopintoja, jotka: 

  • saat osaksi ammatillista perustutkintoa

  • antavat valmiuksia AMK:n pääsykokeita varten 

  • saat alakohtaisesti tunnustetuksi osaksi AMK-tutkintoa kyseisessä AMK:ssa 

  • nopeuttavat AMK-tutkintosi valmistumista kyseisessä AMK:ssa 

  • avoimen AMK:n kautta pyrkiessäsi voidaan liittää osaksi polkuopintoja kyseisessä AMK:ssa. 

  • Väyläopinnoissa opiskelija suorittaa 30 opintopistettä AMK-opintoja. Väyläopinnot vaativat vahvaa kiinnostusta ja motivaatiota sekä valmiutta ja halua panostaa opiskeluun.  

AMK-väyläopintoja on mahdollista suorittaa tällä hetkellä seuraavissa Hyrian tutkinnoissa: 

Väyläopintoihin hakeminen edellyttää, että hakijalla on opiskelupaikka Hyriassa ko. perustutkinnossa. 

Lisätietoja saat: opinto-ohjaajat@hyria.fi

Väylä insinööriksi

Hyriassa voit tekniikan opiskelijana suorittaa HAMKin insinööriopintoja jo ammatillisen koulutuksesi aikana. Kun jatkat opintojasi HAMKin tekniikan koulutuksessa, sinun on mahdollista valmistua insinööriksi 3,5 vuodessa. 

Aloita insinööriopinnot jo Hyrian opintojesi aikana

Jatko HAMK insinööriopintoihin on mahdollista tällä hetkellä seuraavilla Hyrian aloilla:        

  • kone- ja tuotantotekniikka (koneistaja ja levyseppähitsaaja) 

  • rakennusala (talonrakentaja) 

  • tieto- ja viestintätekniikka (IT-tukihenkilö ja ohjelmistokehittäjä) 

  • tekninen suunnittelu (suunnitteluassistentti)

Nopeammin insinööriksi -väylä

Miten se onnistuu käytännössä? 

Opiskelija suorittaa 30 opintopistettä AMK-opintoja osana toisen asteen tutkintoaan. HAMKin tekniikan opinnot sovitaan osaksi ammatillista perustutkintoasi oman opintosuunnitelmasi mukaisesti eli ne kasvattavat osaamispistekertymääsi myös Hyriassa. Suoritetuista opinnoista saat todistuksen, jolla opinnot on mahdollista tunnustaa osaksi opintoja myös muissa korkeakouluissa. 

Toisen asteen tutkinnon ja 30 op AMK-väyläopintoja suorittanut opiskelija voi hakea tutkinto-oikeutta ilman valintakoetta HAMKissa. 

Hyrian opiskelijoille tarjottavat HAMKin tekniikan opinnot alkavat syksyllä tai tammikuussa. Viimeisen Hyrian opiskeluvuotesi aikana suoritat 30 opintopistettä eli puolet ensimmäisen vuoden insinööriopinnoista. 

Miten haen mukaan? 

Keskustele HAMKin opinnoista ja niiden ajoituksesta ensin oman opinto-ohjaajasi kanssa. Hän neuvoo sinua hakeutumisessa. Opinnoista laaditaan aina kirjallinen opiskelusopimus. Opiskelusopimuksessa määritellään suoritettavat opinnot sekä aikataulu. Aloituspaikkoja on rajoitetusti, ja ne määritellään koulutuksittain vuosittain. Alla löytyvästä listasta löydät HAMKissa suoritettavat opinnot (30 op). Suurin osa opinnoista vaatii päivittäistä läsnäoloa. 

Väylä tradenomiksi

Laurea-ammattikorkeakoulu ja Hyria tarjoavat opiskelijoille yhteisiä väyläopintoja. Liiketalouden opiskelija voi suorittaa 30 opintopistettä ammattikorkeakouluopintoja Hyriassa opiskellessaan ja näin tutustua ammattikorkeakouluopintoihin Hyrian omien opintojensa ohella.  

Nämä opinnot sisällytetään hänen ammatilliseen perustutkintoonsa Hyriassa ja valmistuttuaan opiskelijalla on mahdollisuus hakea erillishaun kautta opiskelijaksi Laureaan ja jatkaa opintojaan Laureassa liiketalouden koulutuksessa, johon hänen väyläopinnot ovat liittyneet. 

Aloita tradenomiopinnot jo Hyrian opintojesi aikana 

Hyriassa voit liiketalouden opiskelijana suorittaa Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden opintoja ammatillisen koulutuksesi loppuvaiheen aikana. Kun jatkat opintojasi Laurean liiketalouden koulutuksessa, sinulla on mahdollisuus sisällyttää aiemmin suorittamasi ammattikorkeakouluopinnot tradenomitutkintoosi. 

Miten se onnistuu käytännössä? 

Laurean liiketalouden opinnot sovitaan osaksi Hyrian ammatillista perustutkintoasi oman opintosuunnitelmasi mukaisesti eli ne kasvattavat osaamispistekertymääsi myös Hyriassa. Suoritetuista ammattikorkeakouluopinnoista saat todistuksen. Jos liiketalouden alan ammattikorkeakouluopinnot Laureassa kiinnostavat, ole yhteydessä ja keskustele oman opinto-ohjaajasi kanssa. 

Hyrian opiskelijoille tarjottavat Laurean liiketalouden opinnot alkavat syksyllä tai tammikuussa. Viimeisen Hyrian opiskeluvuotesi aikana suoritat 30 opintopistettä. Voit hakea tutkinnon suoritusoikeutta Laureassa, kun olet suorittanut 30 op määriteltyjä Laurean liiketalouden opintoja sekä toisen asteen tutkinnon.  

Miten haen mukaan? 

Kysy ja keskustele ensin oman opinto-ohjaajasi kanssa Laurean opinnoista ja niiden ajoituksesta. Hän neuvoo sinua hakeutumisessa. Opinnoista laaditaan aina kirjallinen opiskelusopimus. Opiskelusopimuksessa määritellään suoritettavat opinnot sekä aikataulu. Aloituspaikkoja on rajoitetusti, ja ne määritellään koulutuksittain vuosittain. Alla löytyvästä linkistä löydät esittelyä Laureassa suoritettavista liiketalouden opinnoista (30 op). Opiskelu Laureassa vaatii päivittäistä läsnäoloa ja opiskelu tapahtuu työelämälähtöisissä projekteissa aihealueena liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen . 

Linkki Laurean liiketalouden opintojen esittelysivulle: https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/amk-tutkinnot/liiketalous 

 

Kysy rohkeasti lisätietoja!