Kuntouttava työtoiminta – Kohti työelämää ja koulutusta

Tarjoamme valmennusta kohti työelämää ja koulutusta kuntouttavan työtoiminnan sopimuksella 1–5 päivänä viikossa 4–6 tuntia päivässä. Valmennusta toteuttavat sosiaalikuraattorit, yksilöohjaajat ja työvalmentajat.

Mikä tavoitteena

Tavoitteena on työllistyminen, hakeutuminen koulutukseen tai muiden työllistymistä edistävien palveluiden pariin.

Mitä palvelu sisältää

Yksilöllinen tuki ja ohjaus pohjautuvat sinun tavoitteisiin ja tarpeisiin. Tuki voi olla työllistymiseen liittyvien haasteiden selvittämistä esim. terveyteen ja talousasioihin liittyen. Tuemme palveluihin ohjautumisessa, tavoitteiden asettamisessa sekä ammatillisen osaamisesi ja työelämätaitojesi kehittämisessä. Omien vahvuuksien ja voimavarojen vahvistamista tukevat ohjaus, arviointi ja palautteen antaminen.

Työvalmennuksessa keskitytään työelämävalmiuksien ja työkyvyn vahvistamiseen ja osaamisen kartuttamiseen. Saat tukea tavoitteiden asettamiseen sekä työelämätaitojen ja -valmiuksien kehittämiseen. Korttikoulutusten ja ammatillisten tutkinnon osien suorittaminen on myös mahdollista tavoitteidesi ja osaamisesi mukaisesti.

Työhönvalmennuksessa panostetaan työnhakuvalmiuksien vahvistumiseen sekä työ- ja koulutuspaikkojen etsintään. Saat henkilökohtaista tukea ja apua työnhakuasiakirjojen päivittämiseen, koulutusvaihtoehtojen kartoittamiseen ja ammatillisen suunnan etsimiseen.

Työelämätaitojasi sekä työkykyäsi edistävät ryhmävalmennukset ja infot esim. yrittäjyydestä tai oppisopimuksesta sekä oppilaitos- ja yritysvierailut sisältyvät jaksoon. Myös vertaistuelliset ryhmät kuuluvat toimintaan.

Työ –ja toimintakyvyn arviointi on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille työnhakijoille. Työkyvyn arvioinnin prosessissa kartoitetaan yhdessä kanssasi työttömyyden pitkittymisen taustalla olevia työkyvyttömyyttä aiheuttavia sairauksia ja vammoja. Työkyvyn arviointi on yhteistyötä sinun ja asiaa selvittävien viranomaisten välillä, esim. oman kunnan sosiaali -ja terveystoimen, TE-palveluiden tai KELAn kanssa.

Missä ja mitä

  • Hyvinkään KIKE-kierrätyskeskuksessa tehdään mm. myymälä-, kahvila- ja toimistotyötä
  • Torikatu 18:ssa monipuolisia logistiikkatehtäviä
  • Haka-yksikössä Kivikonkierto 15:ssä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä ja käsittelyä sekä kierrätyskeskuksen lajittelutehtäviä Nastassa Hyvinkäällä.
  • Hausjärvellä ja Lopella mm. KIKE-kierrätysmyymälän erilaisia työtehtäviä.

Hae mukaan

Varaa aika TE-toimistosta ja kysy aktivointisuunnitelmasta sekä kuntouttavasta työtoiminnasta. TE-toimiston ja kunnan virkailija laativat kanssasi aktivointisuunnitelman. Siinä sovitaan kuntouttavasta työtoiminnasta ja sen sisällöstä.
Sinua auttavat myös oman kuntasi sosiaalipalvelut.

KIKE Kierrätyskeskus, Hyvinkää

Kierrätys ja logistiikka

HAKA-yksikkö: SER-kierrätys ja KIKE Kierrätyskeskuksen Lajittelukeskus

Näissä yksiköissä palvelua järjestetään:

Toimipiste
Hyria Hyvinkää, KIKE Kierrätyskeskus
Osoite

Riihimäenkatu 81
05880 Hyvinkää
Suomi

Toimipiste
Hyria Hyvinkää, NASTA, Uudenmaankatu 20
Osoite

Uudenmaankatu 20
05800 Hyvinkää
Suomi

Toimipiste
Hyria Hyvinkää, Torikatu 18
Osoite

Torikatu 18
05800 Hyvinkää
Suomi