Anniskelu

Anniskelupassi tarvitaan alkoholilain mukaan anniskelupaikoissa, jotka ovat avoinna asiakkaille. Anniskelupassi myönnetään henkilölle, joka on suorittanut hyväksyttävästi alkoholilain ja sen valvonnan toimintatapojen tuntemista arvioivan kokeen tai saanut vastaavat tiedot sisältävän koulutuksen taikka suorittanut tutkinnon, johon vastaavat tiedot sisältyvät. Passi ei vanhene.

Anniskelupaikassa tulee olla paikalla luvanhaltijan edustajana tämän määräämä vastaava hoitaja tai muu luvanhaltijan tähän tehtävään nimeämä henkilö, jos paikka on avoinna asiakkaille. Vastaavan hoitajan ja muun tehtävään nimetyn henkilön tulee olla täyttänyt 18 vuotta (AlkoL 38 §). 

Koekysymykset perustuvat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran materiaaliin Alkoholiasiat ravintolassa. Koe voidaan suorittaa suomen- tai englanninkielisenä. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, jos haluat suorittaa kokeen englannin kielellä.

Kenelle sopii

Sopii kaikille työssään alkoholia käsitteleville ja näin ollen anniskelupassia tarvitseville. Mikäli sinulla on tarvittava osaaminen, voi osallistua pelkkään kokeeseen.