Opiskelijan varhainen tuki - näin se toimii Hyriassa

Varhaisen tuen malli - viisikohtainen visuualinen esitys

Varhaisen tuen tarkoitus on opintojen etenemisen ja opiskelijan hyvinvoinnin tukeminen. 

Taustalla on oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, jonka tarkoituksena on muun muassa

  • edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä, hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä ongelmien syntymistä
  • edistää oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä
  • turvata varhainen tuki sitä tarvitseville

Varhainen tuki koostuu viidestä eri portaasta sekä tarvittaessa moniammatillisesta ja yksilöllisestä opiskelijan tukemisesta yhdessä opiskeluhuollon kanssa (MASI). Voit tutustua näihin tarkemmin täältä:

 avaa 'Varhainen tuki -ohje opiskelijalle' -ThingLink

(Löydät saman sisällön saavutettavassa muodossa täältä.)