Opiskelijan varhainen tuki - näin se toimii Hyriassa

Image
Vesivärityylinen kollaasi Hyrian opiskelijoista eri ammateissa

Varhaisen tuen tarkoitus on opintojen etenemisen ja opiskelijan hyvinvoinnin tukeminen. 

Taustalla on oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, jonka tarkoituksena on muun muassa

  • edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä, hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistään ongelmien syntymistä
  • edistää oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä
  • turvata varhainen tuki sitä tarvitseville

Varhainen tuki koostuu viidestä eri portaasta sekä tarvittaessa moniammatillisesta ja yksilöllisestä opiskelijan tukemisesta yhdessä opiskeluhuollon kanssa (MASI). Voit lukea näistä tarkemmin alta avautuvien otsikoiden takaa.

Varhainen tuki opiskelijalle

MASI - Monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto

1. Miksi ja milloin MASI?

Opiskelijan tilanne mietityttää ja huoli herää. Pedagogiset tukitoimet eivät riitä, vaan opiskelija tarvitsee moniammatillista opiskeluhuollollista tukea opintojen etenemiseen ja mahdollisesti elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä.

2. Keskustelu opiskelijan ja tarvittaessa huoltajan kanssa

Keskustellaan opiskelijan kanssa heränneestä huolesta ja ehdotetaan MASI-palaveria. Opiskelija saa itse määritellä, ketkä henkilöt haluaa mukaan palaveriin. Alaikäisen kohdalla palaveriin kutsutaan lähtökohtaisesti huoltaja, mutta tietyin edellytyksin opiskelija voi kieltää huoltajan osallistumisen.

3. MASI-palaverin järjestäminen

Opiskelijan suostuttua MASI-palaverin järjestämiseen, vastuuhenkilö – eli se, jolla huoli on herännyt – kutsuu palaverin koolle. Vastuuhenkilö kirjaa MASI-palaverin tiedot Wilmaan. Myös opiskelijan suostumus MASI-palaverin järjestämiseen kirjataan Wilmaan. Sen voi tehdä ennen palaveria tai palaverin aikana.

4. Opiskeluhuoltokertomus

Kun MASIssa selvitetään yksittäisen opiskelijan opiskeluhuollon tarvetta, tai kun sen jäsenet toteuttavat jo suunniteltuja ja sovittuja yksilöllisiä opiskeluhuollon tukitoimia, asiantuntijaryhmän vastuuhenkilön on kirjattava ryhmän toimintatavoitteiden kannalta välttämättömät opiskelijaa koskevat tiedot opiskeluhuoltokertomukseen Wilmaan. Myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet voivat tehdä tällaisia kirjauksia salassapitovelvoitteiden estämättä.