Opiskele kaksoistutkinto

Pohditko lähteäkö lukioon vai ammattikouluun? Hankkiako valkolakki vai ammatti? Tule Hyriaan, voit opiskella sujuvasti yhtäaikaa sekä ylioppilaaksi että ammatillisen perustutkinnon.

Ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittamista samaan aikaan kutsutaan kaksoistutkinnoksi.  Käytännössä tällöin opiskelet ammatillisia opintoja Hyriassa ja yleissivistäviä aineita Hyvinkään tai Riihimäen lukioissa riippuen siitä, kummassa kaupungissa opiskelija opiskelee ammatillisia aineita. Osa yhteisistä tutkinnonosista suoritetaan Hyriassa.  

Hyrian opiskelijat muodostavat oman ryhmänsä, jonka opintosisältö on sovittu lukioiden kanssa vastaamaan vaadittavia yhteisiä tutkinnon osia ja ylioppilaaksi kirjoittamisen edellytyksiä.

Kaksoistutkintoon haetaan yhteishaussa. Valinnat tehdään ennen opintojen alkua. Opiskelijat valitaan suorittamaan kaksoistutkintoa perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella, jonka pitää olla vähintään 7,0. 

Kaksoistutkinto-opiskelija kertoo kokemuksistaan - katso video!

Kaksoistutkintoa opiskelemaan valitaan 30 henkilöä Hyvinkäällä ja 30 Riihimäellä. Ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon rinnakkain suorittaminen on hyvä vaihtoehto niille, jotka ovat kiinnostuneita sekä kädentaitojen että teoreettisten aineiden opiskelusta. Kaksoistutkintoa suoritettaessa kokonaisopintoaika pidentyy yleensä 6–12 kuukaudella. 

Lukio-opintojen suorittaminen yhtä aikaa ammatillisten opintojen kanssa vaatii sitoutumista suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn. Omatoimisuudesta ja hyvistä opiskeluvalmiuksista on paljon apua.

Lukiossa opiskeltavat aineet:

Ylioppilastutkintoon tähtäävät lukio-opinnot ovat osa Hyrian ammatilliseen perustutkintoon kuuluvia  yhteisiä tutkinnon osia (eli YTO-opintojen pakollisia ja valinnaisia osia). 

Jatkavat opiskelijat opiskelevat lukiossa edelleen neljä kirjotettavaa ainetta (äidinkieli, englanti, matematiikka ja yhteiskuntaoppi. Muut yhteiset tutkinnon osat opiskellaan Hyriassa joko pajoissa tai verkkototeutuksina.

Aloittavat opiskelijat opiskelevat uuden lukiolain mukaan viisi kirjoitettavaa ainetta. Riihimäen lukiossa viides aine edellisten lisäksi on terveystieto ja Hyvinkäällä viides aine valikoituu opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman HOKS:in mukaan.

Aloittavien kaksoistutkinto-opiskelijoiden opinto-ohjaajat

Riihimäen lukiossa kaksoistutkintoa suorittavien asioita hoitaa opinto-ohjaaja Päivi Modig (paivi.modig@riihimaki.fi).

Hyvinkään lukiossa kaksoistutkintoa suorittavien asioita hoitaa opinto-ohjaajat Sami Kaitero

(sami.kaitero@hyvinkaa.fi, 040 4817272 ja Kirsi Silvennoinen (kirsi.silvennoinen@hyvinkaa.fi, 040 5301081)

Hyvinkään yhteiskoulun lukiossa opiskelijat saavat Wilma-tunnukset, jolloin he pääsevät seuraamaan omia opintosuorituksiaan sitä kautta.

Suoritusten kirjautuminen

Riihimäen lukiossa opiskelijat saavat jaksojen päätyttyä opintosuoritusotteen, jonne opintosuoritukset on kirjattu.

Lukioarvosanat kirjataan Hyrian Wilmaan siinä vaiheessa, kun kyseessä olevan tutkinnon osa-alue on kokonaan suoritettu: esimerkiksi viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä 4 osp, kun lukion Äidinkieli ja kirjallisuus -kursseista 1 – 6 on suoritettuna.