Lukio ja amis samaan aikaan

Image
Nuori nainen värikkään seinän edessä

Pohditko lähteäkö lukioon vai ammattikouluun? Hankkiako valkolakki vai ammatti? Tule Hyriaan, voit opiskella sujuvasti yhtäaikaa sekä ylioppilaaksi että ammatillisen perustutkinnon.

Ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittamista samaan aikaan kutsutaan kaksoistutkinnoksi.  Käytännössä tällöin ammatillisia opintoja opiskellaan Hyriassa ja yleissivistäviä aineita Hyvinkään tai Riihimäen lukioissa riippuen siitä, kummassa kaupungissa opiskelija opiskelee ammatillisia aineita.

Lukiossa suoritettavien aineiden lisäksi opiskellaan osa yhteisistä tutkinnonosista Hyriassa, näitä ovat mm. ruotsi, toiminta digitaalisessa ympäristössä, fysiikka, kemia, työelämässä toimiminen, yrittäjyys ja yrittäjämäinen toimita, liikunta, kestävän kehityksen edistäminen, opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet. 

Kaksoistutkinto-opiskelija kertoo kokemuksistaan - katso video!

Kaksoistutkintoon haetaan yhteishaussa

Opintopolussa haetaan ammatilliseen perustutkintoon ja siinä yhteydessä ilmaistaan toive kahden tutkinnon tekemiseen. Opiskelijat valitaan suorittamaan kaksoistutkintoa perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella, jonka pitää olla vähintään 7,0.  Kaksoistutkintoa opiskelemaan valitaan 30 henkilöä Hyvinkäällä ja 30 Riihimäellä. Hyriassa opiskelijavalinnat Hyrian kahden tutkinnon ryhmään tehdään jo kesällä ja valintakirjeen mukana tästä tulee tieto.  Samoin kuin perustutkintopaikka, niin myös kaksoistutkintopaikka tulee ottaa vastaan ja ilmoittaa siitä Hyrialle ohjeiden mukaan määräpäivään mennessä.

Ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon rinnakkain suorittaminen on hyvä vaihtoehto niille, jotka ovat kiinnostuneita sekä kädentaitojen että teoreettisten aineiden opiskelusta. Kaksoistutkintoa suoritettaessa kokonaisopintoaika pidentyy yleensä 6–12 kuukaudella. 

Lukio-opintojen suorittaminen yhtä aikaa ammatillisten opintojen kanssa vaatii sitoutumista suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn. Lukio-opinnot ja ammatilliset opinnot menevät joskus päällekkäin ja niiden molempien suorittaminen vaatii opiskelijalta itseltäänkin aktiivista otetta, asioiden selville ottamista ja huolehtimista niin että kaikki tulee tehtyä.    Omatoimisuudesta ja hyvistä opiskeluvalmiuksista on paljon apua.  Toki ammatillisen puolen vastuuvalmentaja ja opinto-ohjaaja tukevat.

Hyrian opiskelijat muodostavat oman ryhmänsä, jonka opintosisältö on sovittu lukioiden kanssa vastaamaan vaadittavia yhteisiä tutkinnon osia ja ylioppilaaksi kirjoittamisen edellytyksiä.  Hyrian opiskelijat siis valmentautuvat yo-kokeeseen opiskelemalla kirjoitettavat aineet. Muita aineita ei lukiojaksoilla opiskella.

Lukiossa opiskeltavat aineet

Ylioppilastutkintoon tähtäävät lukio-opinnot ovat osa Hyrian ammatilliseen perustutkintoon kuuluvia yhteisiä tutkinnon osia (eli YTO-opintojen pakollisia ja valinnaisia osia). 

Uuden lukiolain mukaan kirjoitetaan viisi ainetta.  Hyrian kaksoistutkinnossa ne ovat äidinkieli, englanti, matematiikka ja yhteiskuntaoppi.  Riihimäen lukiossa viides aine edellisten lisäksi on terveystieto ja Hyvinkäällä viides aine valikoituu opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman, HOKS:in, mukaan.  Tuo viides aine valitaan aikaisintaan toisena vuonna, yleensä kolmantena kaksoistutkintovuonna.

Välineet

Opiskelu on oppivelvolliselle maksutonta. Opiskelijat saavat lukiolta lainaksi käyttöönsä sekä tietokoneen että oppikirjat lukion linjauksen mukaan joko digitaalisina tai paperisina, esim. Hyvinkäällä pelkästään digitaalisena. 

Ei oppivelvollinen hankkii itse tietokoneen ja lukiossa käytettävät oppikirjat.

Suoritusten kirjautuminen Hyrian Wilman opinnot välilehdelle

Hyrian opintosihteerit kirjaavat lukion arvosanat sen jälkeen kun lukiolta on tullut suorituksia, viimeistään lukiojakson päättymisen jälkeen oppimisvuoden keväällä. 

Lukion arvosanat muutetaan ammatillisen asteikolle seuraavasti:

Suoritusten kirjautuminen

Ammatillinen arvosana-asteikko 1 - 5
Lukion arvosana-asteikko 5 - 10
Kiitettävä 5 Erinomainen 10
  Kiitettävä 9
Hyvä 4 Hyvä 8
Hyvä 3 Tyydyttävä 7
Tyydyttävä 2 Kohtalainen 6
Tyydyttävä 1 Välttävä 5

Kaksoistutkinto-opiskelijoiden opinto-ohjaajat

Hyria:

Hyriassa kaksoistutkinto-opiskelijoita ohjaavat oman alan opinto-ohjaajat.

Lukiot:

Riihimäen lukiossa kaksoistutkintoa suorittavien asioita hoitaa opinto-ohjaaja Päivi Modig (paivi.modig@riihimaki.fi, 040 3304635).

Hyvinkään lukiossa kaksoistutkintoa suorittavien asioita hoitaa opinto-ohjaajat Sami Kaitero  (sami.kaitero@hyvinkaa.fi, 040 4817272) ja rehtori Kirsi Silvennoinen (kirsi.silvennoinen@hyvinkaa.fi, 040 5301081)

Lukioista opiskelijat ja heidän huoltajansa saavat Wilma-tunnukset, jotta voivat seurata opintojen etenemistä, poissaoloja, tiedotteita ja lähettää viestejä opettajille.