Kaksoistutkinto-opiskelu Hyvinkäällä

Image
Vesivärityylinen piirroskuva, jossa kuvattuna eri alojen ammattilaisia ja oppimisympäristöjä.

KAKSOISTUTKINTO-OPISKELIJOIDEN LUKIOJAKSOT

1. vuoden opiskelijat ma ja ti jaksot 2. ja 3.

 • 2. jakso ma 2.10. – ke 29.11.2023, koepäivät 22.11. ja 29.11.
 • 3. jakso to 30.11.2023 – ti 6.2.2024, koepäivät 31.1. ja 7.2.

 

2. vuoden opiskelijat to ja pe jaksot 2. ja 3.

 • 2. jakso ma 2.10. – ke 29.11.2023, koepäivät 22.11. ja 29.11.
 • 3. jakso to 30.11.2023 – ti 6.2.2024, koepäivät 31.1. ja 7.2.

 

3. vuoden opiskelijat: opiskelijan oman HOKS:in mukaan. (Ajankohta ja sisältö kirjattava HOKSiin)

4. vuoden opiskelijat: opiskelijan oman HOKS:in mukaan. (Ajankohta ja sisältö kirjattava HOKSiin)

Syyslukukausi ke 9.8.2023 - pe 22.12.2023
Kevätlukukausi ma 8.1.2024 - la 1.6.2024

 

Kaksoistutkintoinfot

Kaikkiin infoihin tulee osallistua, koska ne ovat sisällöiltään erilaisia (pakollisia, merkitään työjärjestykseen)

 • Tiistai 15.8.2023 klo 16.30, yhteinen info Hyvinkään kaksoistutkintoa suorittamaan valituille opiskelijoille ja huoltajille. Lähitapaaminen. Paikka Hyria, Kruunu, A-rakennus, Kauppalankatu 16, Hyvinkää.
 • Maanantai 11.9.2023 klo 16.30, tapaaminen, Hyvinkään lukio Kipinä, Kenkätehtaankatu 1
 • Tiistai 19.9.2023 klo 14.15, tutustuminen, pakollinen. Hyria, paikka määritellään myöhemmin.

Opinto-ohjaajan/-ohjaajien tunnit lukiolla

1. vuoden kahden tutkinnon tekijät

 • Tapaaminen lukiolla 2 viikkoa lukiojakson alkamisen jälkeen (ryhmän, opinto-ohjaajat ammatilliselta puolelta ja lukion opinto-ohjaaja)

Jatkavat kahden tutkinnon tekijät:

 • Tapaaminen lukiolla 2 viikkoa lukiojakson alkamisen jälkeen

 

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

 • Onko kaksoistutkinto-opiskelu minulle maksutonta ja mitä minun pitää hankkia lukio-opintoihin?

2021 ja sen jälkeen peruskoulun päättäneet:
Opetus- ja kulttuuriministeriö ovat tarkentaneet ohjettaan kaksoistutkinnon maksullisuudesta/ maksuttomuudesta kesällä 2023. Opintojen maksuttomuus koskee sinua niin kauan, kun saat ammatillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon valmiiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos kaksoistutkinto-opiskelija suorittaa ensin valmiiksi ammatillisen perustutkinnon, niin oikeus maksuttomuuteen päättyy siihen, vaikka hänen valmentavat lukio-opintonsa ja yo-tutkinnon suorittaminen olisivat kesken.

Opiskelija voi pyrkiä suunnittelemaan ja suorittamaan opintonsa siten, että ammatilliseen tutkintoon valmistuminen ja ylioppilastutkinnon suorittaminen päättyisivät samanaikaisesti, jolloin maksuttomuus säilyisi mahdollisimman pitkään.

Opintojen alkaessa tulet saamaan tarkemmat ohjeet lukion työvälineistä ja materiaaleista kaksoistutkinnon alkuinfossa elokuussa. Hyria hankkii sinulle tietokoneen ja opiskelumateriaalit lukion kautta. Teet niistä syksyllä kirjallisen sopimuksen. Sinun tulee huomioida, että olet kaikista sinulle tarjotuista välineistä vastuullinen ja korvausvelvollinen.
Jos maksuttomuutesi päättyy kesken valmentavien lukio-opintojen tai YO-kirjoitusten, lukio on arvioinut kustannuksiksi seuraavaa:

 • vuoden tietokone-leasing n. 80 euroa

 • yo-koemaksut 5 ainetta á 34 euroa, yhteensä noin 170 euroa

 • kirjat halvimmalla aineyhdistelmällä n. 250 euroa, mutta voi olla enemmänkin

 •  (aineopiskelumaksu 50 euroa)
   

Seuraavia kirjoja käytetään lukio-opinnoissa ja oppivelvolliset saavat kirjat opintojaksojen alkaessa lukiolta.

Englanti

STUDEO kurssit 1-6, vain digikirja (ostetaan verkosta, kurssin numeron mukainen kirja)

Matematiikka, lyhyt

STUDEO kurssit 1-7

Yhteiskuntaoppi

FORUM kurssit 1-4 Otava

Äidinkieli

Särmä-sarja Otava

 • Voinko osallistua vanhojen tansseihin?

Kaksoistutkinto-opiskelijat voivat osallistua lukion vanhojen tansseihin ja niihin valmentautumiseen, jos se ammatillisten opintojensa puolesta on mahdollista. Tansseihin ei voi osallistua ilman, että osallistuu aiheeseen liittyvän opintojakson. Tästä on sovittava vastuuvalmentajan kanssa ja laadittava henkilökohtainen suunnitelma.  Ammatillisen osaamisen pitää karttua HOKSiin kirjatulla/suunnitellulla tavalla.

 

 • Äidinkieleni ei ole suomi. Voinko olla kahden tutkinnon opiskelija?

Voit valita kahden tutkinnon suorittamisen, vaikka äidinkielesi ei ole suomi. Tällöin kirjoitat ylioppilaskirjoituksissa suomen kielen S2-kielenä.

 

 • Olen kuullut, että kesälläkin pitää opiskella?

Ammatillisia opintoja on mahdollista tehdä jonkin verran myös kesäaikaan. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan saatat voida nopeuttaa ammatillisten opintojen kertymistä tekemällä kesällä töitä koulutussopimuksella tai oppisopimuksella alan työpaikalla. Tästä sovitaan erikseen vastuuvalmentajan kanssa ja kirjataan sinun omaan HOKSiin.

 

 • Kuinka kauan kahden tutkinnon opiskelu kestää?

Kaksoistutkintoa suoritettaessa kokonaisopintoaika voi pidentyä 6-12 kuukaudella. Lukio-opintojen suorittaminen yhtä aikaa ammatillisten opintojen kanssa vaatii sitoutumista suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn.

 

 • Voiko jatkuvan haun opiskelija tehdä kaksoistutkintoa?

 

Voi, mutta opiskelijan täytyy sitoutua kaksoistutkinto-ryhmän aikatauluihin ja Hyrian valitsemiin opintojakoihin ja kirjoitettaviin aineisiin. Edellytyksenä on myös se, että kaksoistutkinto-ryhmässä on tilaa ja peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo on vähintään 7,0. Opiskelija voi omalla kustannuksella opiskella aikuislukiossa omaan tahtiin.

 

 

 • Onko aikuislukion opintojaksojen tekeminen mahdollista?

Aikuislukion iltaisin järjestettävien opintojaksojen tekeminen on mahdollista kolmantena ja neljäntenä vuotena, mutta tuolloinkin suoritettavien kurssien tulee olla opiskelijan kirjoitussuunnitelman mukaisia aineita. Pitkä matematiikka, fysiikka ja ruotsi kannattaa aloittaa jo ensimmäisenä vuonna aikuislukiossa, mikäli haluaa jonkun niistä oman tutkinnon aineeksi. Lukion opo auttaa asiassa.

 

Hyrialainen kahden tutkinnon opiskelija voi suorittaa vain Hyrian ja lukion ennakkoon sopimia opintojaksoja (äidinkieli, englanti, lyhyt matematiikka, yhteiskuntaoppi ja 5. erikseen sovittava aine). Jos jatkat Hyriasta valmistuttuasi lukion opiskelijana lukio-opintoja, niin tuolloin myös muiden opintojen suorittaminen on mahdollista.

Jos haluat suorittaa muita kuin kirjoitussuunnitelman mukaisia opintoja (esim. pitkää matematiikkaa), sinun tulee itse sopia asiasta lukiossa.

 

 • Milloin 5. kirjoitettava aine päätetään?

Laki ylioppilastutkinnosta on muuttunut siten, että keväästä 2022 lähtien ylioppilaskokeessa on suoritettava viisi pakollista koetta. Aine päätetään Hyvinkään lukiolla 3. lukiovuoteen mennessä. Ko. opinnot suoritetaan 3-4 opiskeluvuoden aikana.  

 

 

 • Onko kaksoistutkintolaiselle mahdollista osallistua lukiseulaan?

Kyllä on. Lukiseulalla on lukiolla oma päivänsä. Se ilmoitetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.

 

 • Arviointi - milloin arvosanat kirjataan lukion Wilmaan?

Arvosanan kirjaamisesta lukion Wilmaan ei ole annettu tarkkaan määriteltyä päivää 1-2 opiskeluvuosina. Jos arvosanat viivästyvät, olethan yhteydessä suoraan lukion opinto-ohjaajaan tai aineenopettajaan. 3. opiskeluvuonna mennään lukion koeviikkoaikataulujen mukaan ja sen mukaan määräytyy myös arviointipäivät. Nämä päivät löytyvät lukion opinto-oppaasta.

 

 • Miten lukion arvosanat siirtyvät ammatilliseen todistukseen?

Lukioarvosanat kirjataan Hyrian Wilman opinnot-välilehdelle siten, että 2 lukion opintopistettä tuottaa Hyriassa yhden osaamispisteen kyseisessä opiskeltavassa aineessa. Nämä kirjataan yksi osaamispiste kerrallaan pakollisiin yto-aineisiin. Kun olet saanut lukiolta 4 opintopisteen verran opintoja, niin saat Hyrian opintoihin 2 ospin laajuisesti pakollisia ja 1 ospin valinnaisiin ytoihin. Esimerkiksi, kun opiskelija on suorittanut 4 opintopistettä matematiikka, hän saa siitä Hyrian opintosuoritteeseen 2 pakollista osaamispistettä matematiikkaa sekä 1 osaamispisteen valinnaisia opintoja.

Lukion opintosihteeri lähettää lukion opintosuoritusotteen Hyriaan joulukuun loppuun mennessä ja maaliskuun puolessa välissä ja Hyrian opintosihteeri vie suoritukset Hyrian yto-opintoihin.

 

 • Miten toimin, jos saan arvioinniksi 4:n tai K?

Jos saat opintojaksosta arvosanaksi 4, sinulla on mahdollisuus korottaa sitä kerran uusintakokeessa uusintakoepäivinä. Arvosanaa 4 ei voi tunnustaa Hyrian yto-arvioinniksi, vaan arvosanan pitää olla vähintään 5.

K-merkintä tarkoittaa, että voit täydentää suoritustasi ja siten saada sen hyväksytyksi. Ole tällöin heti yhteydessä opettajaan.

 

 • Jos opinnot eivät etene lukiolla, onko lukiolla mahdollisuutta saada tukiopetusta?

Lukiolla on mahdollista saada muutama tunti tukiopetusta oppituntien ulkopuolella.

 

 • S2-opinnot? Miten ja missä?

S2-opinnot ovat lukion jaksotuksen mukaan. Niille voi halutessasi osallistua, mutta ammatillisten opintojen ja S2-kurssien yhdistäminen voi olla haastavaa.

Lukion opo auttaa löytämään oikean opintojakson.

 

 • Poissaolot lukiolla

Opiskelijalla ja huoltajalla on lukion Wilma-tunnukset, joilla pääsee kirjautumaan lukion Wilmaan sekä seuraamaan poissaoloja. Myös Hyrian oman alan opinto-ohjaajat pääsevät seuraamaan poissaoloja. Poissaolot merkitään päivittäin. Lukion opettaja seuraa poissaoloja ja ilmoittaa Wilmassa opiskelijalle ja huoltajalle, jos opiskelijalla on vaara pudota opintojaksolta poissaolojen vuoksi.

 

 • Valmistuminen ammattiin ja lukio-opintojen jatkaminen ammattiin valmistumisen jälkeen – ottaako lukio automaattisesti minut jatkamaan opintoja lukiossa?

Kun valmistut Hyriasta, voit jatkaa opintoja lukiolla sen jälkeen, mutta sinne tulee ilmoittautua heti. Tämä erityisesti sen vuoksi, jos haluat opintotuen jatkuvan.

 

 • Kaksoistutkinnon keskeyttäminen/päättyminen kesken opintojen?

Jos harkitset kaksoistutkinnon keskeyttämistä:

   • Otathan yhteyttä Hyrian ammatilliseen opinto-ohjaajaan sekä lukion opinto-ohjaajaan
   • Pyydä lukiolta ko. eropäivälle päivätty ja allekirjoitettu opintokirjanote ja toimita se välittömästi Hyrian opinto-ohjaajalle, joka skannaa sen tietoihisi Wilmaan. Opo kirjaa tiedon lukion eropäivästä ja on yhteydessä opintosihteeriin, joka kirjaa viimeset suoritukset sinulle Wilmaan näkyviin.
   • Tarkasta itse, että suoritukset on kirjattu sinulle kohtuullisen ajan kuluessa.

 

 • Jos en jostain syystä saa lukio-opintoja valmiiksi kolmessa vuodessa, mutta valmistuu ammattiin, onko minulla automaattisesti mahdollisuutta jatkaa lukio-opintoja neljäntenä vuotena?

Kyllä. Lukion opinto-ohjaaja neuvoo, kuinka toimit tässä tilanteessa. Huom. katso kohta ”Onko kaksoistutkinto-opiskelu minulle maksutonta ja mitä minun pitää hankkia lukio-opintoihin?”

 

ONNEA KAKSOISTUTKINTO-OPINTOIHIN!