Kaksoistutkinto-opiskelu Riihimäellä

Image
Vesivärityylinen piirroskuva, jossa kuvattuna eri alojen ammattilaisia ja oppimisympäristöjä.

KAKSOISTUTKINTO-OPISKELIJOIDEN LUKIOJAKSOT

 • 1. vuoden opiskelijat: to ja pe 23.10.-18.12.2023 ja 8.1.-17.3.2024
 • 2. vuoden opiskelijat: ma ja ti 17.8.-13.10.2023 ja 27.11.2023-6.2.2024
 • 3. vuoden opiskelijat: ma–pe 10.8.-28.9.2023 ja 28.11.2023-2.2.2024

Kaksoistutkintoinfot

Infopaikat ovat alustavia ja voivat muuttua etätoteutuksiksi. Kaikkiin infoihin tulee osallistua, koska ne ovat sisällöiltään erilaisia (pakollisia ja lukujärjestykseen merkittäviä).

 • Keskiviikko 16.8.2023 klo 16.30 yhteinen info Riihimäen kaksoistutkintoa suorittamaan valituille opiskelijoille. Hyria, Sakonkatu 1, Riihimäki.
 • Torstai 7.9.2023 klo 16.00 kaikkien alojen yhteinen kaksoistutkintoinfo, Riihimäen lukio, Koulukatu 5
 • Keskiviikko 20.9.2023 klo 14.15, tutustuminen, pakollinen. Hyria, Sakonkatu 1, Riihimäki

 

Opinto-ohjaajan/-ohjaajien tunnit lukiolla

1. vuoden kahden tutkinnon tekijät: 

 • Ensimmäinen tapaaminen 2 viikkoa lukiojakson alkamisen jälkeen, tapaaminen lukiolla (ryhmän, opinto-ohjaajat ammatilliselta puolelta ja lukion opinto-ohjaaja)

Jatkavat kahden tutkinnon tekijät:

 • Kaksi kertaa lukiojakson aikana, ensimmäinen ennen joulua

 

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

Mitä kaksoistutkinnon suorittaminen vaatii minulta?

Koska kaksoistutkinto on ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon samanaikaista suorittamista (ammatillisia opintoja Hyriassa ja yleissivistäviä aineita lukiossa), edellyttää se kahden eri tutkinnon opiskelun samanaikaista limittämistä ja lomittamista ja ahkeraa opiskelua.  Kahden tutkinnon suorittaminen vaatii suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä – sitoutumista molempiin tutkintoihin. Omatoimisuudesta ja hyvistä opiskeluvalmiuksista on ehdottomasti apua.  Kannattaa varautua siihen, että kaksoistutkintoa suoritettaessa kokonaisopintoaika pidentyy yleensä 6–12 kuukaudella. 

Lukiossa ensimmäisenä vuonna Riihimäellä lukiossa opiskellaan torstaisin ja perjantaisin aikavälillä 23.10.-18.12.2023 ja 8.1.-17.3.2024. Huomioi, että samana ajanjaksona ammatilliset opinnot etenevät normaaliin vauhtiin omalla ammatillisen puolen ryhmälläsi, vaikka sinä oletkin lukiossa.  Tällöin voi tulla tunne, että et pysty olemaan kahdessa paikassa yhtä aikaa, mutta hyvin suunnitellen opinnot sekä ammatillisella puolella että lukiossa onnistuvat.  Sinun tulee käydä vastuuvalmentajasi ja opinto-ohjaajasi kanssa läpi kahden tutkinnon päällekkäisyys, mahdolliset poikkeavuudet ja opintojen siirtymiset ammatillisissa opinnoissa (esim. kesäaikana työpaikalla tapahtuva oppiminen tms.). Hyvin suunniteltu on puoleksi tehty.  Kahden tutkinnon suorittaminen teettää työtä ainakin puolitoista kertaisen määrän pelkkään ammatilliseen tutkintoon nähden, mutta palkinnoksi ahkeruudestasi saat sekä ammatillisen tutkinnon että ylioppilastutkinnon ja sen myötä paremmat eväät jatko-opintoihin.

Onko kaksoistutkinto-opiskelu minulle maksutonta ja mitä minun pitää hankkia lukio-opintoihin?

2021 ja sen jälkeen peruskoulun päättäneet:
Opetus- ja kulttuuriministeriö ovat tarkentaneet ohjettaan kaksoistutkinnon maksullisuudesta/ maksuttomuudesta kesällä 2023. Opintojen maksuttomuus koskee sinua niin kauan, kun saat ammatillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon valmiiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos kaksoistutkinto-opiskelija suorittaa ensin valmiiksi ammatillisen perustutkinnon, niin oikeus maksuttomuuteen päättyy siihen, vaikka hänen valmentavat lukio-opintonsa ja yo-tutkinnon suorittaminen olisivat kesken.

Opiskelija voi pyrkiä suunnittelemaan ja suorittamaan opintonsa siten, että ammatilliseen tutkintoon valmistuminen ja ylioppilastutkinnon suorittaminen päättyisivät samanaikaisesti, jolloin maksuttomuus säilyisi mahdollisimman pitkään.

Opintojen alkaessa tulet saamaan tarkemmat ohjeet lukion työvälineistä ja materiaaleista kaksoistutkinnon alkuinfossa elokuussa. Hyria hankkii sinulle tietokoneen ja opiskelumateriaalit lukion kautta. Teet niistä syksyllä kirjallisen sopimuksen. Sinun tulee huomioida, että olet kaikista sinulle tarjotuista välineistä vastuullinen ja korvausvelvollinen.
Jos maksuttomuutesi päättyy kesken valmentavien lukio-opintojen tai YO-kirjoitusten, lukio on arvioinut kustannuksiksi seuraavaa:

 • vuoden tietokone-leasing n. 80 euroa

 • yo-koemaksut 5 ainetta á 34 euroa, yhteensä noin 170 euroa

 • kirjat halvimmalla aineyhdistelmällä n. 250 euroa, mutta voi olla enemmänkin

 •  (aineopiskelumaksu 50 euroa)

Voinko osallistua vanhojen tansseihin?

Kaksoistutkinto-opiskelijat voivat osallistua lukion vanhojen tansseihin ja niihin valmentautumiseen, jos se heidän ammatillisten opintojensa puolesta on mahdollista. Tästä on sovittava vastuuvalmentajan kanssa ja laadittava henkilökohtainen suunnitelma.  Ammatillisen osaamisen pitää karttua HOKSiin kirjatulla/suunnitellulla tavalla. Vanhojen tansseihin osallistuminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut lukion Vanhat tanssit -opintojakson.

 

Äidinkieleni ei ole suomi. Voinko olla kahden tutkinnon opiskelija?

Voit valita kahden tutkinnon suorittamisen, vaikka äidinkielesi ei ole suomi. Tällöin kirjoitat ylioppilaskirjoituksissa suomen kielen S2-kielenä.

S2-kokeeseen osallistumisoikeuden edellytyksenä on, että kokelas on opiskellut S2-oppimäärän. Jos kokelas on opiskellut äidinkieleltään suomenkielisille tarkoitetun oppimäärän, osallistumisoikeus S2-tutkintoon on anottava erikseen Ylioppilastutkintolautakunnalta. Näissä tapauksissa käänny lukion erityisopettajan puoleen.

 

Olen kuullut, että kesälläkin pitää opiskella?

Ammatillisia opintoja on mahdollista tehdä jonkin verran myös kesäaikaan. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan saatat voida nopeuttaa ammatillisten opintojen kertymistä tekemällä kesällä töitä koulutussopimuksella tai oppisopimuksella alan työpaikalla.  Tästä sovitaan erikseen vastuuvalmentajan kanssa ja kirjataan sinun omaan HOKSiin. Lukio-opintoja on mahdollista suorittaa monissa kesälukioissa. Kesälukioiden opinnot ovat maksullisia, mutta pääsääntöisesti hyvin edullisia.

Kuinka kauan kahden tutkinnon opiskelu kestää?

Kaksoistutkintoa suoritettaessa kokonaisopintoaika voi pidentyä 6-12 kuukaudella. Lukio-opintojen suorittaminen yhtä aika ammatillisten opintojen kanssa vaatii sitoutumista suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn.

Voiko jatkuvan haun opiskelija tehdä kaksoistutkintoa?

Voi, mutta opiskelijan täytyy sitoutua kaksoistutkintoryhmän aikatauluihin ja Hyrian valitsemiin opintojakoihin ja kirjoitettaviin aineisiin. Edellytyksenä on myös se, että kaksoistutkintoryhmässä on tilaa ja peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo on vähintään 7,0.

Opiskelu aikuislukiossa

Aikuislukiota ei ole Riihimäellä enää lainkaan, mutta aikuislukion opintojaksoille osallistuminen Hyvinkäällä on mahdollista, mutta se ei kuulu maksuttomuuden piiriin.

Haluaisin tehdä muita kuin kirjoitettavia opintojaksoja Onko se mahdollista? 

Hyrialainen kahden tutkinnon opiskelija voi suorittaa vain Hyrian ja lukion ennakkoon sopimia opintojaksoja.

Onko kahden tutkinnon tekijöillä mahdollista osallistua lukiseulaan? 

Lukion erityisopettaja teettää lukiseulan kaikille kahden tutkinnon suorittajille torstaina 2.11.2023 klo 14.20 lukiolla. Hän tekee myös tarvittavat lausunnot Ylioppilastutkintolautakunnalle ylioppilaskirjoituksia varten

S2-opinnot? Miten ja milloin? 

Jos kahden tutkinnon ryhmään tulee mukaan S2-opiskelija, hän opiskelee äidinkielen ryhmässä, mutta hänen arvosanansa annetaan S2-oppiaineen mukaan. Jos S2-opiskelija kuitenkin haluaa arvosanat suomesta äidinkielenä, heillä ei ole enää oikeutta osallistua S2-yo-kokeeseen.

Arviointi – miten opiskelijat saavat arvioinnit lukiosta ja mistä ne voi nähdä? 

Lukio-opintojen arvosanat merkitään näkyviin lukion Wilmaan. Kaikille opiskelijoille ja heidän kotiväelleen jaetaan Wilma-tunnukset opintojen alussa. Ensimmäisen vuoden opiskelijoilla lukion koulusihteeri lähettää jaksoarvioinnit Hyriaan opintojen päätyttyä.

Miten lukion arvosanat siirtyvät ammatilliseen todistukseen?   

Lukioarvosanat kirjataan Hyrian Wilman opinnot-välilehdelle siten, että 2 lukion opintopistettä tuottaa Hyriassa yhden osaamispisteen kyseisessä opiskeltavassa aineessa. Nämä kirjataan yksi osaamispiste kerrallaan pakollisiin yto-aineisiin. Kun olet saanut lukiolta 4 opintopisteen verran opintoja, niin saat Hyrian opintoihin 2 ospin laajuisesti pakollisia ja 1 ospin valinnaisiin ytoihin. Esimerkiksi, kun opiskelija on suorittanut 4 opintopistettä matematiikka, hän saa siitä Hyrian opintosuoritteeseen 2 pakollista osaamispistettä matematiikkaa sekä 1 osaamispisteen valinnaisia opintoja.

Lukion opintosihteeri lähettää lukion opintosuoritusotteen Hyriaan ja Hyrian opintosihteeri vie suoritukset Hyrian YTO-opintoihin tammi- ja huhtikuussa. Jos kurssisuorituksissa on puutteita, otathan välittömästi yhteyttä Hyrian ja lukion opoihin.

Miten toimin, jos saan arviointiin K:n, P:n tai 4?

Jos saat opintojaksosta arvosanaksi P:n, se tarkoittaa sitä, että et ole osallistunut opintojakson kokeeseen. Kokeeseen osallistumisen edellytyksenä on, että olet suorittanut kaikki opintojaksolla vaadittavat osasuoritukset ennen koetta

Jos saat opintojaksosta arvosanaksi K:n, se tarkoittaa, että opintojakson suorittaminen on keskeytynyt. Opintojakso on käytävä uudelleen. Opintojakso voi keskeytyä, jos sinulla on liikaa poissaoloja tai jos et palauttanut opintojaksoon kuuluvia osasuorituksia.

Jos saat opintojaksosta arvosanaksi 4, sinulla on mahdollisuus korottaa sitä kerran uusintakokeessa uusintakoepäivinä. Arvosanaa 4 ei voi tunnustaa Hyrian yto-arvioinniksi, arvosanan pitää olla vähintään 5.

Poissaolot ja poissaolojen seuraaminen lukiolla?  

Opintojakson voi keskeytyä, jos opiskelijalla on liikaa poissaoloja tai hän jättää oleellisen osan opintojakson tehtävistä suorittamatta. Jokaisen poissaolon syy on selvitettävä opintojakson opettajalle. Jokainen ilmoittaa itse etukäteen omista sairauspoissaoloista opettajille Wilmassa. Ainoastaan sairauden vuoksi voi olla poissa koulusta omalla etukäteisilmoituksella. Kaikkiin muihin poissaoloihin pyydetään aina lupa opintojakson opettajalta. 

Jos en jostain syystä saa lukio-opintoja valmiiksi kolmessa vuodessa, mutta valmistuu ammattiin, onko minulla automaattisesti mahdollisuutta jatkaa lukio-opintoja neljäntenä vuotena? 

Kyllä. Lukion opinto-ohjaaja neuvoo, kuinka toimit tässä tilanteessa. Huom. katso kohta ”Onko kaksoistutkinto-opiskelu minulle maksutonta ja mitä minun pitää hankkia lukio-opintoihin?”

Jos opinnot eivät etene lukiolla?

Lukion aineenopettajat auttavat oppiaineisiin liittyvissä pulmissa, älä epäröi kääntyä heidän puoleensa. Oppimisen ongelmissa apuna toimii erityisopettaja. Jos opinnot tuntuvat ylivoimaisen haastavilta ja pohdit mahdollista lukio-opintojen keskeyttämistä, sinun on ehdottomasti otettava yhteyttä sekä lukion että Hyrian opinto-ohjaajaan. Älä kuitenkaan luovuta liian helpolla. Monesti opinnot alkavat sujua, kun saat niihin apua. Tuesta huolimatta oppimisessa oma aktiivisuus on aina kaikkein tärkeintä.

Kaksoistutkinnon keskeyttäminen / päättyminen kesken opintojen

Jos harkitset kaksoistutkinnon keskeyttämistä:

 • Otathan yhteyttä Hyrian ammatilliseen opinto-ohjaajaan sekä lukion opinto-ohjaajaan.
 • Pyydä lukiolta ko. eropäivälle päivätyn ja allekirjoitetun opintokirjanotteen ja toimita se välittömästi Hyrian opinto-ohjaajalle, joka skannaa sen tietoihisi Wilmaan. Opo kirjaa tiedon lukion eropäivästä ja on yhteydessä opintosihteeriin, joka kirjaa viimeset suoritukset sinulle Wilmaan näkyviin.
 • Saat opinto-ohjaajaltasi tiedon minne sinun tulee palauttaa lukion maksuttomat opiskeluvälineet, kuten tietokone ja siihen liittyvät tarvikkeet.
 • Tietokone ja ja oppikirjat palautetaan lukion opinto-ohjaajalle.
 • Tarkasta itse, että suoritukset on kirjattu sinulle kohtuullisen ajan kuluessa.

 

ONNEA KAKSOISTUTKINTO-OPINTOIHIN!