Going Abroad? Vakuutukset ja sosiaaliturva

Image
Nainen pitelee karttaa sillalla

Sairausvakuutus

Suomessa asuvalla on oikeus sairaanhoitoon myös toisessa EU- ja ETA-maassa sekä Sveitsissä tilapäisesti oleskellessaan. Oikeus sairaanhoitoon osoitetaan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Kortti on ilmainen ja sen voivat tilata Kelasta kaikki Suomen sairausvakuutukseen kuuluvat henkilöt. Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saa sairaanhoitoa Euroopassa, jos sairastuu äkillisesti tai joutuu tapaturmaan. Kortin avulla saa myös pitkäaikaissairauden vaatimaa hoitoa.
 
Kortti käy EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä, joissa maksat sairaanhoidosta saman hinnan kuin maassa asuvat henkilöt. Eurooppalainen sairaanhoitokortti kelpaa julkisessa terveydenhuollossa, sairausvakuutussopimuksen tehneiden yksityisten lääkäreiden vastaanotoilla ja sopimuksen tehneissä sairaaloissa. Jos hoidon antaja ei hyväksy eurooppalaista sairaanhoitokorttia, maksat sairaanhoidon kustannukset itse. Tällöin kyse on yleensä palveluntuottajasta, joka ei kuulu kyseisen maan lakisääteiseen sairausvakuutusjärjestelmään. Kustannuksista voit kuitenkin jälkikäteen hakea sairaanhoitokorvausta Kelasta tai matkavakuutuksesta. Lue lisää eurooppalaisesta sairaanhoitokortista Kelan sivuilta.
 
Muissa maissa sairaanhoitoon pääsee matkavakuutuksen turvin. Jos sairastut ulkomailla -sivuille on koottu maakohtaisia ohjeita terveyspalveluista, lääkkeistä ja sairaankuljetuksesta sekä asiakasmaksuista. Terveyspalveluista kannattaa ottaa selvää jo ennen matkaa.

Vakuutustodistukset

Hyrian koulutus Oy:n opiskelijat ovat vakuutettuja koulun toimesta tapaturmien ja sairauden varalta niin palkattoman työpaikalla järjestettävän koulutusjakson, ulkomailla opiskelun, kuin työ- ja koulumatkojen osalta (lakisääteinen tapaturmavakuutus). Opiskelijat on myös vastuuvakuutettu toissijaisella vastuuvakuuuksella työpaikalla järjestettävän koulutusjakson/opiskelun aikaisia mahdollisia vahinkoja varten. Lisäksi opiskelijoilla on vapaa-ajan matkavakuutus sisältäen matkatavaravakuutuksen ja vapaa-ajan vastuuvakuutuksen. Hyria Business Institute Oy (Hyria aikuiskoulutus):n opiskelijoilla ei ole etukäteen järjestettyä vakuutusturvaa, vaan turva katsotaan tapauskohtaisesti. Palkallisissa jaksoissa työnantajan tulee vakuuttaa opiskelijat normaalin kohdemaan käytännön mukaan. 
Tapaturma-, matka- ja toiminnanvastuuvakuutukset
Tässä tarvittavat, mukaan tulostettavat, englanninkieliset lomakkeet (kts. USA:n ja Kanadan osalta alta):
 
USA ja Kanada
USA:n ja Kanadan osalta vastuuvakuutustodistus toimitetaan opiskelijalle erikseen. Yllä olevat tapaturma- ja matkavakuutustoukset pätevät myös USA:ssa ja Kanadassa. Vastuuvakuutusten hankkimiseksi kv-vastaava tai ohjaava opettaja ilmoittaa vakuutusyhtiöön (osoitteeseen carolina.hemming[a]soderbergpartners.com) alla olevat tiedot: 
- Opiskelijan nimi, osoite, henkilötunnus, puhelin ja emaili
- Työharjoittelun kesto ja työharjoittelupaikka sekä työharjoittelupaikan osoite
- Mitä opiskelija tekee (työtehtävät) harjoittelujaksolla?
Lyhyet opintovierailut, -tapahtumat tai hanketapaamiset
Hyrian opiskelijat ja opettajat ovat vakuutettuja (matkavakuutus) Hyrian toimesta osallistuessaan lyhytkestoisiin ulkomaanjaksoihin, esim. kansainvälisiin kilpailuihin, messuille, vierailuille tai yhteistyöhankkeiden tapaamisiin. Matkavakuutus sisältää myös matkatavaravakuutuksen ja vapaa-ajan vastuuvakuutuksen. Matkavakuutus_opiskelijat_ja_liikematkat_Travel_insurance, 825250
 

Toimintaohjeet tapaturman tai sairauden kohdatessa ulkomailla

- Ilmoita työpaikallesi ja kv-vastaavallesi sairastumisestasi ja hakeudu hoitoon lähimpään lääkäriin/hoitolaitokseen. Esitä matkavakuutustodistuksesi lääkärille.
- Pyydä käynnistäsi lääkärintodistus, jonka toimitat työpaikallesi tai oppilaitokseesi.
- Maksa hoito- ja muut kulut itse. Vakuutusyhtiöllä on mahdollista tehdä myös maksusitoumus, mikäli se on tarpeellista.
- Säästä kaikki kuitit lääkäristä ja lääkkeistä + taksista, jos joudut käyttämään ym. kuluista mikä sairauden toteamiseen liittyy. Säilytä niitä siihen saakka kun saat korvauspäätöksen.
- Hae korvausta kustannuksista tekemällä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiö Protecetorin kotisivuilta. Liitä/skannaa kuitit hakemuksen liitteeksi tarvittaessa.
- Jos olet loukkaantunut matkalla/vaihdon aikana työtapaturmaisesti, ilmoita asiasta työnantajallesi. Matkavahingon lisäksi kannattaa tehdä työtapaturmailmoitus (opintosihteerit ohjeistaa), esim. päivärahan korvaamista varten.
- Toimita lääkärintodistus työpaikallesi (pitkissä sairauslomissa kopio kv-vastaavalle).
- Mikäli on kyse jostain todella vakavasta sairaudesta tms., konsultoi mahdollisuuksien mukaan Protectoria jatkohoidosta.
- Vakuutusyhtiö Protectorilla on myös 24/7 toimiva matkahätäpalvelu, josta saa ohjeistusta soittamalla yhtiön sivuilla olevaan Falckin numeroon. 

Toimintaohjeet ryöstön tai varkauden ja/tai pahoinpitelyn kohdatessa

- Ilmoita tapaturmasta heti työnantajallesi ja Hyriaan kv-vastaavalle ja mene työterveyshuoltoon tai valitsemaasi hoitopaikkaan. Esitä matkavakuutustodistuksesi lääkärille.
- Pyydä käynnistäsi lääkärintodistus työpaikallesi tai oppilaitokseesi sekä vakuutusyhtiöön.
- Maksa hoito- ja muut kulut itse. Vakuutusyhtiöllä on mahdollista tehdä myös maksusitoumus, mikäli se on tarpeellista.
- Säästä kaikki kuitit lääkäristä ja lääkkeistä + taksista, jos joudut käyttämään ym. kuluista mikä sairauden toteamiseen liittyy. Säilytä niitä siihen saakka kun saat korvauspäätöksen.
- Tee poliisilaitoksella rikosilmoitus. Ota kopio ilmoituksesta itsellesi (tarvitaan vahinkoilmoituksessa).
- Jos tapaus on sattunut vapaa-ajalla, hae korvausta menetetystä omaisuudesta ja/tai lääkärikuluista tekemällä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiö Protecetorin kotisivuilta. Liitä/skannaa kuitit hakemuksen liitteeksi tarvittaessa. Kv-vastaava tai oman yksikön opintosihteerit auttavat asiassa.

Yhteydenotto vakuutusyhtiöön

Jos otat matkalla yhteyttä Protectoriin, ilmoita aina:
- sairastuneen tai loukkaantuneen henkilötunnus tai syntymäaika
- vakuutusnumero vakuutustodistuksesta
- mitä, missä ja milloin on sattunut
- hoitopaikka ja sen yhteystiedot
- omat yhteystietosi                
 
Mikäli matkasi keskeytyy sairastumisen tai loukkaantumisen vuoksi, ota yhteyttä Protectoriin tai SOS internationaliin, jos lääkärin mielestä tarvitset erikoiskuljetuksen.

Sosiaaliturva

Jos tilapäinen oleskelu ulkomailla opiskelun vuoksi kestää enintään yhden vuoden, opiskelija kuuluu oleskelun aikana suomalaisen sosiaaliturvan piiriin. Alle vuoden ulkomailla opiskelevan oikeus sosiaaliturvaan ratkaistaan ilman erillistä hakemusta opintotuen ratkaisutietojen perusteella. Opiskelijoiden suositellaan ilmoittavan myös lyhyistä vaihdoista Kelaan.