Työsuojelu ja -turvallisuus

Hyrian opiskelijat, asiakkaat ja henkilöstö ovat sitoutuneet toimimaan toisiaan kunnioittaen ja hyvien tapojen mukaisesti. Meidän kaikkien yhteisellä vastuulla on huolehtia, että opiskelu- ja valmennusympäristöissä säilyy työrauha ja että ne ovat turvallisia. 

Hyrian toiminnassa sovelletaan yleisiä turvallisuutta sekä palo- ja työsuojelua koskevia säännöksiä. On tärkeää, että jokainen noudattaa saamiaan ohjeita ja käyttää työturvallisuuden edellyttämiä henkilökohtaisia suojavälineitä. Vahingoista ja niiden uhasta on ilmoitettava välittömästi Hyrian henkilöstölle. 

Voit tehdä turvallisuushavainnon yksiköiden ilmoitustauluilta ja luokista löytyvän QR-koodin avulla. Turvallisuushavaintoon voi myös liittää mukaan selventävän valokuvan. Video-ohjeen turvallisuushavainnon tekemiseen löydät ohesta.

Ohjeet turvallisuushavainnon ilmoittamiseen

Päihteiden käyttö ja hallussapito ehdottomasti kielletty

Päihteiden ja huumaavien aineiden käyttö ja hallussapito on ehdottomasti kielletty. Henkilöstöä on velvoitettu puuttumaan asiaan heti, jos niiden käyttöä tai hallussapitoa epäillään. 

Voit ottaa kaikissa työsuojelu- ja työturvallisuusasioissa yhteyttä yksikkösi kampuskoordinaattoriin tai yksikön vastaavaan. 

Kampuskoordinaattorien ja yksikönvastaavien yhteystiedot löydät täältä >> Linkki yhteystietoihin. 

Siisteys ja järjestys

Kaikki Hyrialaiset ovat yhdessä vastuussa tilojen yleisestä siisteydestä ja sitä kautta viihtyvyydestä ja turvallisuudesta. Pienillä teoilla sinäkin voit vaikuttaa: 

 

  • Pysäköi ainoastaan merkityillä alueilla 

  • Pidä pelastustiet aina vapaana 

  • Pidä matkapuhelimesi äänettömänä oppitunneilla ja työpisteissä 

  • Nauti omat eväät sekä ostamasi juomat ja ruoat taukotilassa, ei luokassa tai työpisteellä 

  • Siivoa jälkesi luokassa tai työpisteessä: roskat roskiin ja tavarat paikoilleen 

  • Lajittele jätteet oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti. >> Linkki ohjeisiin

  • Muista, että kaikki Hyrian tilat ja tapahtumat ovat päihteettömiä ja savuttomia.