Tapaturma- ja vastuuvakuutukset

Tutkintotavoitteiset koulutukset ja TUVA-koulutus

Hyria on vakuuttanut opiskelijansa tapaturmien varalta lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella ja vapaaehtoisella ryhmätapaturmavakuutuksella Protector-vakuutusyhtiössä. Vakuutusturvan laajuus riippuu siitä, kumpaa vakuutusta vahinkoon sovelletaan. Vakuutuksista ei korvata pelkkiä esinevahinkoja. 

Tutkintotavoitteisen työvoimakoulutuksen ja oppisopimusopiskelijoiden vakuutusturva poikkeaa muista opiskelijoista. Tutkintotavoitteisen työvoimakoulutuksen opiskelijat ovat kaikissa tilanteissa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piirissä. Heillä lakisääteinen vakuutus on voimassa myös teoria-, urheilu-, liikunta- ja välitunneilla sekä päivittäisillä koulumatkoilla. 

Oppisopimusopiskelijat ovat lähtökohtaisesti oman työnantajansa vakuutusten piirissä. Heillä Hyrian ottamat vakuutukset ovat voimassa vain lähijaksoilla, jos opiskelija ei saa niiden ajalta palkkaa. 

 

Vahingon sattuessa

Jos tapaturma vaatii kiireellistä hoitoa, hakeudu ensiapupäivystykseen. Hätätilanteessa soita 112 ja toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti. Kiireettömissä tapauksissa voit hakeutua hoitoon myös yksityiselle lääkäriasemalle.  

Korvausten hakemiseksi ole yhteydessä oman alasi opintosihteeriin. Hän tekee sähköisen vahinkoilmoituksen ja antaa lisäneuvoja. Vakuutuksesta riippuen saatat joutua ensin maksamaan kustannukset itse ja hakemaan niitä vakuutusyhtiöltä jälkikäteen. 

 

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa käytännön työn tunneilla ja työpaikalla tapahtuvan palkattoman koulutuksen aikana. Vakuutus on voimassa myös siirryttäessä oppilaitokselta tai asunnolta työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja takaisin. Lakisääteinen vakuutus ei ole voimassa teoriaopetuksen, liikuntatuntien tai päivittäisten koulumatkojen aikana. 

 

Vakuutus korvaa: 
 • Sairauskulut, sairaanhoidon ja matkat laskujen mukaan 

 • Päivärahan (Opiskelijoilta vaaditaan yleensä yli viikon mittainen sairausloma, jotta päivärahan maksamisen edellytykset täyttyvät) 

 • Tutkimuskustannukset, kuntoutuksen, työhönvalmennuksen ja koulutuksen 

 • Kodinhoidon kustannukset, jos tarvitaan henkilökohtaista apua 

 • Tapaturmaeläkkeen, hautausavun ja perhe-eläkkeen 

Esinevahingoista korvataan silmälasit, kuulokojeet, hammasproteesit, tukisidokset ja tekojäsenet, jos ne ovat rikkoutuneet tapaturman yhteydessä. Muulle henkilökohtaiselle omaisuudelle tapahtuneita vahinkoja tai pelkkiä esinevahinkoja ei korvata. 

 

Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus  

Hyria on ottanut opiskelijoilleen lisäturvaksi vapaaehtoisen ryhmätapaturmavakuutuksen. 

 

Vakuutus on voimassa: 
 • Varsinaisella kouluajalla teoriaopetuksen aikana, liikuntatunneilla ja välitunneilla 

 • Otettaessa osaa oppilaitoksen järjestämiin tapahtumiin, retkiin ja vierailukäynteihin. 

 • Matkalla suorinta tietä oppilaitokseen tai sieltä kotiin 

 

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus korvaa: 
 • Tapaturman hoitokulut 5 000 euroon asti 

 • Hoitokuluiksi katsotaan mm.  

 • Vamman tutkimuksesta ja hoidosta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.  

 • Hoitoon liittyvät vamman tilan vaatimat kohtuulliset ja välttämättömät matkakulut 

 • Lääkkeiden kustannukset ja hoidollisesti välttämättömän lääkinnällisen välineen ensimmäisestä hankkimisesta aiheutuneet kustannukset 

 • Tapaturman aiheuttama pysyvä invaliditeetti 8 500 euroa 

 • Tapaturmainen kuolemantapaus: 5 000 euroa 

 

Esinevahingoista korvataan lääkärinhoitoa edellyttävän tapaturman yhteydessä silmälasien, kuulokojeen, hammasproteesin ja turvakypärän korjauskustannukset, tai jos korjaaminen on mahdotonta, entistä vastaavan hankintakustannukset. Muulle henkilökohtaiselle omaisuudelle tapahtuneita vahinkoja tai pelkkiä esinevahinkoja ei korvata. 

 

Työharjoittelijan vastuuvakuutus 

Opiskelijan työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa aiheuttama vahinko on lähtökohtaisesti työpaikan vastuulla. Hyria on kuitenkin ottanut opiskelijoilleen vapaaehtoisen vastuuvakuutuksen. Se korvaa vahinkoja niissä tapauksissa, kun työnantajan omat vakuutukset eivät niitä korvaa.  

 

Hyrian työharjoittelijavakuutuksen omavastuu on 1.000 euroa ja maksimikorvausmäärä 100.000 euroa. Vastuuvakuutus ei korvaa välillisiä vahinkoja, vain rikkoutuneen omaisuuden korjaamisen tai päiväkohtaisen arvon. 

 

Jos opiskelijan aiheuttamasta vahingosta haetaan korvausta vastuuvakuutuksesta, tarvitaan ainakin: 

 • Työpaikan omalta vakuutusyhtiöltä todistus siitä, ettei tapahtumaa korvata yrityksen vakuutuksesta.  

 • Tarkka kuvaus vahinkotapahtumasta tapahtuma-aikoineen, mieluiten kuvien kanssa 

 • Arvio vahingon suuruudesta euroissa 

 

TE-toimiston kanssa sovitut valmennukset tai kokeilut 

 

Tapaturmat ja ammattitaudit 

TE-toimiston kanssa sovitussa valmennuksessa tai kokeilussa oleville henkilöille sattuneet työtapaturmat ja ammattitaudit korvaa Valtiokonttori. Korvauksia ei voida maksaa valmennuksen järjestäjän tai työkokeilupaikkana toimivan yrityksen tapaturmavakuutuksista. Tällaisia valmennuksia ja kokeiluja ovat:  

 

 • työnhakuvalmennus 

 • työhönvalmennus 

 • uravalmennus 

 • koulutuskokeilu 

 • työkokeilu työpaikalla 

 

Toimi näin tapaturman sattuessa: 

Ilmoita vahinkotapahtumasta heti TE-toimistollesi ja työkokeilupaikalle. Ota itse maksetut lääkärikäyntien ja lääkkeiden laskut/kuitit talteen. TE-toimisto ilmoittaa vahingosta Valtiokonttoriin, sinun ei tarvitse itse lähettää vahinkoilmoitusta. Anna TE-toimistolle tarkka kuvaus vahinkotapahtumasta, sekä yhteystietosi. 

 

Vastuuvakuutus 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön järjestämä vastuuvakuutus korvaa ne henkilö- ja esinevahingot, joista kokeiluihin ja valmennuksiin osallistuva henkilö on vahingonkorvauslain mukaisesti korvausvelvollinen. Ryhmävastuuvakuutus on voimassa työtehtävien aikana, joten se ei kata vahinkoja, jotka sattuvat esim. matkalla kotoa palvelun suorittamispaikkaan. Vakuutus kattaa palvelun järjestäjälle tai ulkopuoliselle taholle aiheutetun vahingon. Vakuutus ei korvaa palvelussa olevalle itselleen tai hänen perheelleen aiheutuneita vahinkoja (esim. työkokeilijan rikkoutuneet silmälasit). 

Vahingon tapahduttua kokeilun tai valmennuksen järjestäjä täyttää vahinkoilmoituksen yhdessä palveluun osallistuneen, vahingon aiheuttaneen henkilön kanssa. 

 

Hyria säätiön asiakkaat 

Hyria säätiö on ottanut asiakkailleen vapaaehtoiset ryhmätapaturmavakuutukset. Korvaussummat ovat:

Nuorisotyö ja ohjaamotoiminta sekä työpajatoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työhönvalmennus  

 • Tapaturman hoitokulut 5 000 euroon asti 

 • Hoitokuluiksi katsotaan mm.  

 • Vamman tutkimuksesta ja hoidosta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.  

 • Hoitoon liittyvät vamman tilan vaatimat kohtuulliset ja välttämättömät matkakulut 

 • Lääkkeiden kustannukset ja hoidollisesti välttämättömän lääkinnällisen välineen ensimmäisestä hankkimisesta aiheutuneet kustannukset 

 • Tapaturman aiheuttaman pysyvän invaliditeetin: 8 500 euroa 

 • Tapaturmaisen kuolemantapauksen: 5 000 euroa 

 

Kelan ja Keusoten sopimusten kuntoutus- ja valmennusasiakkaat:

 • Tapaturman hoitokulut 8 500 euroon asti 

 • Hoitokuluiksi katsotaan mm.  

 • Vamman tutkimuksesta ja hoidosta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.  

 • Hoitoon liittyvät vamman tilan vaatimat kohtuulliset ja välttämättömät matkakulut 

 • Lääkkeiden kustannukset ja hoidollisesti välttämättömän lääkinnällisen välineen ensimmäisestä hankkimisesta aiheutuneet kustannukset 

 • Tapaturman aiheuttaman pysyvän invaliditeetin: 5 000 euroa 

 • Tapaturmaisen kuolemantapauksen: 5 000 euroa