Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Haluatko laajentaa ja syventää mielenterveys- päihdetyön osaamistasi? Työskentelet mielenterveys- ja päihdetyötä toteuttavassa yksikössä ja haluaisit saada opiskelun kautta uutta tietoa ja innostusta työhösi?

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkintokoulutuksen tavoitteena on edistää valmiuksia toimia verkostoituneessa ja moniammatillisessa psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmässä, syventää tieto- ja taitoperustaa psykiatrisen hoidon alueilla sekä lisätä valmiuksia itsensä ja työn kehittämiseen.

Tutkinnon suorittanut saa hyvät tiedot ja valmiudet ammatilliseen ja asiakaslähtöiseen työskentelyyn mielenterveys- ja päihdetyössä erilaisia menetelmiä hyödyntäen. Työtapojen ja toimintatapojen syventäminen mahdollistaa oman työn kehittämisen ja lisää jaksamista omissa työtehtävissä.

Kenelle sopii

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä riittävä työkokemus psykiatrisen hoidon tutkinnon osien työelämän aloilta.

Työssäsi painottuu ammatillinen ja tavoitteellinen vuorovaikutus sekä kyky kohdata asiakas tai potilas ja hänen läheisensä terveyttä edistävässä, ehkäisevässä, hoitavassa ja kuntouttavassa mielenterveys- ja päihdetyössä.

Työllistymis­mahdollisuudet

Tutki lisää sinua kiinnostavan ammatin työllistymismahdollisuuksia Suomessa täältä: ammattibarometri.fi

Lisäksi näille sivulle www.foreammatti.fi rekisteröitymällä voit selvittää eri ammattien työllistymismahdollisuuksia ja palkkausta.