YTO-opinnot

Tältä sivulta löydät tietoa yhteisistä tutkinnon osista eli YTO-aineopinnoista Hyriassa. 

Image
Kuvituskuva piirroshahmoista

MITÄ YTOt ovat? 

Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin kuuluu ammatilliset opinnot ja yleissivistäviä opintoja, esimerkiksi matematiikkaa ja englantia. Yleissivistäviä opintoja kutsutaan yhteisten tutkinnon osien opinnoiksi eli YTO-opinnoiksi. Yhteisten tutkinnon osien opiskelu on tärkeä osa ammattiin, työelämään ja jatko-opintoihin valmentautumista. Yhteiset tutkinnon osat mahdollistavat muun muassa jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. YTO-opintojen arvosanoilla on suuri merkitys AMK-opintojen sisäänpääsypisteisiin. Osassa ammattialoista tai työtehtävistä voidaan palkata vain koko tutkinnon suorittaneita henkilöitä. Lisäksi osa työnantajista palkkaa toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin vain koko tutkinnon suorittaneita.  

Opiskelet perustutkintoa varten 145 osaamispisteen verran ammatillisia tutkinnon osia ja 35 osaamispistettä yhteisiä tutkinnon osia. Kaikille yhteisiä opintoja ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. YTO:ihin kuuluu myös valinnaisia aineita.

Sinun aiemmin hankkima, ajan tasalla oleva osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi suoritettavaa tutkintoa, kun toimitat siitä todistukset. Jos sinulla on osaamista, josta ei ole todistusta, voit osallistua osaamisen tunnustamisen näyttöihin eli OSTU-näyttöihin. OSTU-näytöissä osoitat osaamisesi tekemällä näyttökokeen, jossa voi olla suullisia ja kirjallisia osioita. Voit näyttää YTO-osaamistasi koulutustuotteittain (esim. monilukutaito ja media, 1 osp) tai tutkinnon osa-alueena (esim. viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 4 osp). Kerralla ehdit tehdä enintään 3 koulutustuotekoetta. OSTU-näyttöjen aikataulut löydät Wilman "Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen YTOissa" -pysyväistiedotteista.

Hyriassa YTOja opiskellaan YTO-pajoissa ja verkkototeutuksilla 

Yhteishaun kautta Hyriaan tulleet opiskelijat opiskelevat ensisijaisesti YTO-aineista ns. YTO-pajassa kerrallaan yhden tutkinnon osan (esimerkiksi viestintä- ja vuorovaikutukseen kuuluvia aineita) koulutustuotteita 10 päivän ajan. Tuona aikana sinun tulee suorittaa keskimäärin neljä osaamispistettä, että pysyt suunnitellussa opiskeluvauhdissa. Yhden oppimisvuoden aikana sinulla on neljä pajajaksoa.

Jatkuvan haun kauttatulleille opiskelijoille tarjotaan yhteisten tutkinnon osien opiskelua lähtökohtaisesti verkkototeutuksina ItsLearning-oppimisalustalla. Opiskelijana ja huoltajana löydät lisätietoa Wilman pysyvistä tiedotteista "YTO-verkkokurssit - aikataulut ja ohjeet".

Tukea ja ohjausta verkko-opintojen suorittamiseksi voi ja saa hakea YTO-buustereista tai buustereiden yhteydessä järjestettävistä aineryhmäkohtaisista pajoista (esim. englanti).  Lue lisää YTO-buustereista.

Haluatko YTO-aineiden verkko-opintoihin vauhtia? Onko koe tekemättä? Riippuuko valmistuminen keskeneräisistä YTOista? Tarvitsetko erityisopettajan tai S2-opettajan apua ja tukea tehtävien tekemisessä?

Jos vastasit johonkin näistä kyllä, YTO-buusterit ovat sinua varten! YTO-buusterit toimivat lukujärjestyksen mukaisesti ma–to klo 8–16 ja perjantaisin klo 8–15. Buustereissa voit edistää kaikkia YTO-opintoja. Voit osallistua buusteriin opiskelupaikastasi riippumatta.


 

Yhteiset tutkinnon osat muodostuvat seuraavista pakollisista tutkinnon osista, osa-alueista ja koulutustuotteista:

Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen -tutkinnon osa (11 osp) | "Vivu-aineet"

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä 4 osp

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä (S2) 4 osp

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä (ruotsi) 1 osp

Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä (englanti) 3 osp

Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp

Taide ja luova ilmaisu 1 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen -tutkinnon osa (6 osp) | "Matte-aineet"

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 4 osp

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen 2 osp

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen -tutkinnon osa (6 osp) | "Yhti-aineet"

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 2 osp

Työelämässä toimiminen 2 osp

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 2 osp

Kestävän kehityksen edistäminen 1 osp

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp

Valinnaiset YTO-aineet

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen - valinnaiset koulutustuotteet

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen - valinnaiset koulutustuotteet

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen - valinnaiset koulutustuotteet

YTO-verkko-opinnot

YTO-verkko-opinnot, ohje opiskelijalle