Kehitämme yhteistyötä palautteenne avulla

Image
Paperilla rinnakkain 5 erilaisella ilmeellä varutettua piirrettyä hymiötä.

Hyria kerää palautetta koulutus- ja oppisopimusopiskelijoiden työpaikkaohjaajilta sekä työpaikkojen yhteyshenkilöiltä. Palautteiden kysymykset liittyvät ammatillisten oppilaitosten ja työpaikkojen arjen yhteistyöhön, kuten toiminnan asiakaslähtöisyyteen, sopimusprosessiin, ohjaukseen ja tukeen.

Palautteessa ei arvioida yksittäisiä opiskelijoita. 

Hyria hyödyntää saatua palautetta asiakaslähtöisen yhteistyön kehittämisessä. Tämän lisäksi tuloksia käytetään kansallisesti toisen asteen ammatillisen koulutuksen laadun seurantaan ja kehittämiseen. Saatu palaute vaikuttaa myös koulutuksen järjestäjien saamaan vaikuttavuusrahoitukseen.

Hyria sai kiitosta:

  • yhteistyön sujuvuudesta  
  • näyttöjen toteutuksesta  

Kehitettävääkin löytyi:

  • koulutus- tai oppisopimusjakson tavoitteiden selkeyttäminen
  • yhteydenpito jakson aikana
  • työpaikkojen osaamistarpeiden ennakointi ja niihin vastaaminen

Eri koulutusalojen saaman palautteen välillä on myös eroja, joka kertoo myös tarpeesta varmistaa prosessin toimivuus läpi koko Hyrian organisaation.

Tarvitsemme palautetta enemmän

Molempien kyselyjen vastausaktiivisuus on toistaiseksi vain 23–28 % luokkaa.

–Arvostamme todella paljon työpaikoilta saatua palautetta ja sen antamiseen käytettyä aikaa. Toivottavasti jatkossa saisimme entistä enemmän vastauksia ja konkreettisia kehittämisehdotuksia, jotta voimme viedä yhteistyötämme oikeaan suuntaan, toivoo palvelumuotoilija Elina Sinivuori.

Näin työelämäpalautetta kysytään

  • Työpaikkaohjaajilta kerätään palautetta koulutus- tai oppisopimusjakson aikana sekä päätteeksi.
  • Työpaikkojen yhteyshenkilöille lähtee kysely kaksi kertaa vuodessa.
Image
Kaksi miestä työvaatteissa, maskit kasvoilla ja kypärät päässä tervehtivät toisiaan

Lisää osaamista työpaikkaohjaajalle

Katso monipuolinen ja erilaisia ohjaamisen tilanteita tukeva koulutustarjontamme.

Koulutuksiin!